WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. - Контрольна робота

Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. - Контрольна робота

+ Е1.5хЄ1.5 + Е1.6х Є1.6)/Е1;
нерезидентах:
Ж1=Ж1.1+Ж1.2 + Ж1.3+Ж1.4 + Ж1.5+Ж1.6,
31 = (Ж1.1 х 31.1 + Ж1.2 х 31.2 + Ж1.3х 31.3 +Ж1.4х 31.4 + Ж1.5х 31.5 +Ж1.6х 31.6) /Ж1;
усього:
Б1=Е1+Ж1,
контрольна перевірка:
Б1=Б1.1+Б1.2 +Б1.3 + Б1.4 + Б1.5+Б1.6, В1 = (Е1хЄ1+Ж1х31)/Б1;
За підрозділом 2 (Депозити, що залучені від інших банків) суми і процентні ставки розраховуються аналогічно до вищенаведеного порядку (з індексом 2).
Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні ставки за пролонгованими депозитами надається довідково в колонках Т" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку.
ІІ. Операції з клієнтами
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті) за строковими депозитами бюджету, небанківських фінансових установ, суб'єктів господарювання та
фізичних осіб, а також коштами до запитання (вкладами) фізичних осіб, що фактично залучені та пролонговані за день банками і обліковуються на рахунках класу 2 (розділи 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України", 26 "Кошти клієнтів банку") Плану рахунків (z0918-04 ), у тому числі за такими підрозділами:
0 (Строкові депозити - усього); 1 (Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2525, 2546; 2 (Депозити суб'єктів господарювання) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2610, 2611, 2615;
3 (Депозити небанківських фінансових установ) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2651, 2652; 4 (Депозити фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені та пролонговані банком за день і обліковуються на рахунках 2630, 2635; 5 (Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб) - зазначаються суми депозитів (вкладів), що залучені банком за день і обліковуються на рахунках 2620П, 2625П. За цими рахунками облік щоденних оборотів слід вести за параметром R013, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:
2620П/1 - вкладний (депозитний) рахунок;
2620П/2 - поточний рахунок;
2625П/1 - вкладний (депозитний) рахунок;
2625П/2 - поточний рахунок.
Інформація за поточними рахунками фізичних осіб під час складання звіту за цією формою не надається. Інформація за операціями з акредитивами, що обліковуються на рахунку 2620, до форми звітності не надається, а облік оборотів за ними має відображатись за аналітичним рахунком 2620/2 (поточні рахунки фізичних осіб).
Під час складання звіту за цією формою інформація про суми і процентні ставки за пролонгованими депозитами за підрозділами 1,2, 3, 4 надається довідково в колонках "Г" і "Д". Розрахунки здійснюються аналогічно до вищенаведеного порядку. (Депозити залучені - усього).
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку). Підрозділ 0 (Строкові депозити - усього) розраховується як сума підрозділів 1, 2. З та 4 (усього та за кожним строком окремо). Процентна ставка розраховується як середньозважена.
За підрозділом 1 (Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету):
резидентам:
El =E1.1 +E1.2 + E1.3 + E1.4 + E1.5,
Є1=(Е1.1хЄ1.1+Е1.2хЄ1.2 + ...+Е1.5хЄ1.5)/Е1;
нерезидентам:
Ж1 = Ж1.1+ Ж1.2 + Ж1.3 + Ж1.4 + Ж1.5,
31 = (Ж1.1 х 31.1 + Ж1.2 х 31.2 + ... + Ж1.5 х 31.5) / Ж1;
усього:
Б1=Е1+Ж1,
контрольна перевірка:
Б1 = Б1.1 + Б1.2 + Б1.3 + Б1.4 + Б1.5,
В1=(Е1хЄ1+Ж1х31)/Б1;
контрольна перевірка:
В1 = (Б1.1 хВ1.1+Б1.2хВ1.2 + ... +Б1.5хВ1.5)/Б1.
За підрозділами:
2 (Депозити суб'єктів господарювання),
3 (Депозити небанківських фінансових установ),
4 (Депозити фізичних осіб) - показники розраховуються аналогічно до розрахунку підрозділу 1 (з індексами 2, 3 і 4 відповідно).
За підрозділом 5 "(Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб):
Б5 = Е5 + Ж5,
В5 = (Е5 х Є5 + Ж5 х 35) / Б5.
Підрозділ 6 (Депозити залучені - усього) розраховується як сума підрозділів О та 5. Процентна ставка розраховується як середньозважена. Підчас надання банком зведеної інформації за філіями розраховується сума залучених та пролонгованих депозитів (у національній валюті та за кодами іноземних валют у гривневому еквіваленті) і середньозважена процентна ставка.
Приклад розрахунку. Припустимо, що банк має таку інформацію щодо кожної з трьох філій за депозитами в національній валюті:
філія N 1:
20 договорів на суму 4000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 3,51% річних на строк до 31 дня;
філія N 2:
20 договорів на суму 50000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 4,22% річних на строк до 31 дня;
філія N3:
30 договорів на суму 70000 00 коп. - середньозважена процентна ставка 5,40% річних на строк до 31 дня.
Отже, у цілому щодо банку буде така інформація:
на строк до 31 дня сума становитиме 124000 00 коп., процентна ставка - 4,85% річних і розраховуватиметься так:
(400000 х 3,51 + 50000 00 х 4,22 + 7000000x5,40)/ /12400000-4,85%.
Аналогічні розрахунки середньозваженої процентної ставки здійснюються за всіма кодами валют за кожний строк окремо. ( Форма N 350Д і пояснення щодо її заповненння в редакції Постанови Національного банку N 530 (z!251-03 ) від 03.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами НБУ N 276 (z0862-04 ) від 17.06.2004, N 458 ( zl335-04 ) від 29.09.2004, в редакції Постанови НБУ N 642 ( zOOll-05 ) від 15.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 99 (z0423-05) від 31.03.2005 )
Форма N 354 (місячна) Подається електронною поштою:
- банками - юридичними особами в обласному розрізі територіальним управлінням Національного банку України в установлений ними строк;
- територіальними управліннями
Національного банку України через Центральну розрахункову палату Департаменту статистики та звітності до 11 числа після звітного періоду
Звіт про зобов'язання за коштами,
залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб (класифікація за організаційно-правовими формами господарювання)
1. Звіт передбачає надання банками даних про зобов'язання за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб, у розрізі організаційно-правових форм господарювання. Під час складання звіту доцільно користуватися Державним класифікатором України "Класифікація

 
 

Цікаве

Загрузка...