WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. - Контрольна робота

Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту. - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту.
Методика обліку внесення коштів на депозити та їх вилучення з депозиту.
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за депозитами
за ____________ 200__ року
________________________ ______________________________________
(назва банку) (місцезнаходження банку)
________________________ ______________________________________
(код валюти) (назва валюти)
(копійки)
Рядок депозитна колонка Назва показника
Усього залучено депозитів Із них пролонговані депозити Операції за
в розмірі
нерезидентів резидентів
Сума % Сума % Сума % Сума
Код А Б В Г Д Е Є Ж
І Операції на міжбанківському ринку
1 Депозити, що розміщені в інших банках
1.1 у тому числі на строк: овернайт
1.2 до 31 дня
1.3 від 32 до 92 днів
1.4 від 93 до 183 днів
1.5 від 184 до 365 днів
1.6 понад 365 днів
2 Депозити, що залучені від інших банків
2.1 у тому числі на строк : овернайт
2.2 до 31 дня
2.3 від 32 до 92 днів
2.4 від 93 до 183 днів
2.5 від 184 до 365 днів
2.6 понад 365 днів
II Операції з клієнтами
0 Строкові депозити -
усього
0.1 у тому числі на строк: до 31 дня
0.2 від 32 до 92 днів
0.30.4 від 93 до 183 днів
0.5 від 184 до 365 днів
понад 365 днів
Із загальної суми залучених депозитів:
1 Депозити, що залучені за рахунок коштів бюджету
1.1 у тому числі на строк: до 31 дня
1.2 від 32 до 92 днів
1.3 від 93 до 183 днів
1.4 від 184 до 365 днів
1.5 понад 365 днів
2 Депозити суб'єктів господарювання
2.1 у тому числі на строк: до 31 дня
2.2 від 32 до 92 днів
2.3 від 93 до 183 днів
2.4 від 184 до 365 днів
2.5 понад 365 днів
3 Депозити небанківських фінансових установ
3.1 у тому числі на строк: до 31 дня
3.2 від 32 до 92 днів
3.3 від 93 до 183 днів
3.4 від 184 до 365 днів
3.5 понад 365 днів
4 Депозити фізичних осіб
4.1 у тому числі на строк: до 31 дня
4.2 від 32 до 92 днів
4.3 від 93 до 183 днів
4.4 від 184 до 365 днів
4.5 понад 365 днів
5 Кошти на вимогу (вклади) фізичних осіб
6 Депозити залучені -
усього (0 + 5)
"___"_____________200__ р. Керівник ________ ___________
(підпис) (прізвище, ініціали)
_____________________ Головний бухгалтер __________________
(прізвище виконавця, (підпис) (прізвище,
номер телефону) ініціали)
Пояснення щодо заповнення форми N 350Д
ЗВІТ
про суми і процентні ставки за депозитами
Під час надання інформації за цією формою не включаються суми в національній та іноземній валютах за розрахунковими операціями (але не за депозитними (вкладними).
Під час надання інформації в іноземній валюті:
ураховуються суми залучених та пролонгованих протягом дня депозитів (вкладів) згідно з укладеними договорами (сума курсової різниці не включається);відображаються суми і процентні ставки за депозитами (вкладами), що фактично залучені та пролонговані банками від юридичних і фізичних осіб за день у гривневому еквіваленті з урахуванням офіційного валютного курсу Національного банку України за кожним кодом валют за кожний операційний день.
Інформація за пролонгованими договорами за операціями на міжбанківському кредитному ринку або за операціями з клієнтами не надається, якщо відбулося продовження строку за договором без зміни суми та процентної ставки.
Якщо за додатковим договором відбулася або зміна процентної ставки, або зміна суми, або суми та процентної ставки, то у звіті за формою відображається сума, на яку укладається додатковий договір, строк та процентна ставка за ним відповідно до додаткового договору. Під зміною суми мається на увазі наявність позитивної різниці між сумою депозиту за первинним договором та сумою депозиту відповідно до додаткового договору.
За рахунками, які включаються до форми, облік оборотів за залученими депозитами слід вести за параметром Д020, який дає змогу розподілити обороти за балансовим рахунком таким чином:
- обороти за депозитами (вкладами), фактично залученими за день;
- обороти за пролонгованими депозитами;
- інші обороти за рахунком.
1. Операції на міжбанківському ринку
Під час складання звіту за цією формою враховуються суми і процентні ставки за депозитами (у національній валюті та за кодами валют у гривневому еквіваленті), що фактично розміщені та пролонговані в інших банках за день, а також фактично залучені та пролонговані від інших банків за день і обліковуються на рахунках класу 1 (розділи 15 "Кошти в інших банках" та 16 "Кошти на вимогу інших банків") Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N280 (z0918-04) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517, із змінами (далі - План рахунків), у тому числі за такими підрозділами: 1 (Депозити, що розміщені в інших банках) - зазначаються суми депозитів, що розміщені та пролонговані в інших банках за день і обліковуються на рахунках 1510, 1512, 1515, 1502 (грошове покриття в інших банках). Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунку 1502, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ним має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком"; 2 (Депозити, що залучені від інших банків) - зазначаються суми депозитів, що залучені та пролонговані від інших банків за день і обліковуються на рахунках 1610, 1612, 1615, 1602 (грошове покриття інших банків). Операції з акредитивами, що обліковуються на рахунку 1602, до форми звітності не включаються, а облік оборотів за ним має відображатись за параметром Д020 у частині "інші обороти за рахунком".
Розрахунки за підрозділами здійснюються таким чином (алгоритм розрахунку).
За підрозділом 1 (Депозити, що розміщені в інших банках):
резидентах:
Е1=Е1.1+Е1.2 + Е1.3+Е1.4 + Е1.5+Е1.6,
Є1 = (Е1.1хЄ1.1+Е1.2хЄ1.2 + Е1.3х?1.3 + Е1.4хЄ1.4

 
 

Цікаве

Загрузка...