WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Основи кредитування в Україні - Курсова робота

Основи кредитування в Україні - Курсова робота

та оціночна вартість;
- місце та умови зберігання.
Такий опис робиться незалежно від визначення зазначеної інформації в договорі застави.
В договорі застави обов'язково передбачається можливість переоцінки заставленого майна в зв'язку із змінами кон'юнктури ринку.
При укладенні договору застави майнових прав по депозитному договору необхідно передбачати наступне:
- заставодавець до моменту повного виконання зобов язань по кредитному договору не має права вимагати дострокового повернення депозиту (у відповідності до ст. 17 Закону України "Про заставу");
- право банку без окремого дозволузаставодавця списувати кошти з депозитного рахунку на погашення заборгованості по кредитному договору.
2.3.3 Договір поруки або гарантії.
При укладенні договору поруки або гарантії з метою забезпечення виконання обов'язків позичальника за кредитним договором, треба враховувати наступне:
- договори поруки і гарантії укладаються в простій письмовій формі;
- в договорах робиться детальне посилання на кредитний договір, виконання обов'язків по якому забезпечується порукою чи гарантією;
- якщо законом або договором поруки не встановлено інше, позичальник та поручитель виступають як солідарні боржники;
- гарант несе субсидіарну відповідальність і відповідає тільки у разі неможливості позичальника погасити кредит та сплатити відсотки;
- враховуючи, що Законом України "Про підприємства" державним підприємствам заборонено виступати гарантами, необхідно уникати укладення як договорів гарантії, так і договорів поруки, де гарантами чи поручителями виступають державні підприємства, оскільки порука і гарантія мають однакову правову природу.
2.3.4. Договір страхування фінансових ризиків.
При укладанні та виконанні договору страхування фінансових ризиків треба враховувати наступне:
- перед укладенням договору страхування фінансових ризиків
необхідно ознайомитися з правилами страхування, які затверджуються кожною страховою компанією індивідуально. Необхідно також перевірити наявність у страхової компанії ліцензії на право здійснення страхування фінансових ризиків, що надається Комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю;
- договір страхування укладається в простій письмовій формі;
- в договорах робиться детальне посилання на кредитний договір, виконання обов'язків по якому забезпечується страхуванням;
- при забезпеченні кредиту страхуванням, кошти в рахунок кредиту можуть бути видані тільки після набрання договором страхування чинності. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу.
Необхідно звертати увагу на умови договорів страхування, які визначають підставу для відмови у виплаті страхового відшкодування. Наприклад, такою підставою може бути несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин .
Всі договори реєструються в єдиній по установі банку книзі реєстрації договорів. Відомості, які необхідно занести до книги реєстрації - номер договору, дата укладення, найменування позичальника, процентна ставка, дата погашення кредиту, пізніше вноситься номер позичкового рахунку.
Після реєстрації договору кредитний працівник:
- перевіряє оформлену позичальником карту клієнта (додаток № 7);
- вводить до бази даних інформацію, необхідну для відкриття позичкового рахунку на підставі даних анкети контрагента;
- оформлює за встановленою формою типові розпорядження бухгалтерії в двох екземплярах щодо надання кредиту та щодо оприбуткування застави на позабалансовий рахунок;
- передає перші екземпляри цих розпоряджень головному бухгалтеру разом з оригіналом кредитної угоди та угоди по забезпеченню кредиту, другий екземпляр розпоряджень залишає для кредитної справи.
Номер позичкового рахунку позичальника разом з реєстраційним номером кредитного договору кредитний працівник проставляє в усіх необхідних документах, де ці реквізити передбачені .
Кредитний працівник заводить кредитну справу окремо на кожного позичальника. Всі документи в кредитній справі нумеруються по аркушах.
Перелік документів, які повинні знаходитися в кредитній справі позичальника:
" Документи, що надаються клієнтом для одержання кредиту;
" Схема руху кредитних коштів;
" Копії кредитного договору та додаткових угод до нього;
" Копії договорів щодо забезпечення кредиту (застави, гарантії, страхування, тощо) та інші документи в залежності від виду забезпечення;
" Висновок представника служби безпеки банку, працівників кредитного підрозділу та юридичної служби;
" Оцінка фінансового стану позичальника згідно з "Методикою оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника" при наданні кредиту та щоквартально;
" Дозволи про надання (пролонгацію) позики (копії рішення кредитного комітету філії, повідомлення про рішення Головного кредитного комітету або Правління Промінвестбанку);
" Акти перевірки наявності майна, наданого в заставу (на момент видачі кредиту та щомісячно);
" Акти перевірки цільового використання кредиту;
" Акти оцінки вартості заставленого майна (з врахуванням змін кон`юнктури ринку) згідно з вимогами постанови Національного банку України від 27.03.98 № 122;
" Копії платіжних документів, що підтверджують факт надання та цільового використання кредитних коштів, нарахування і сплату відсотків, погашення кредиту, виписки з позичкового рахунку, розпорядження, тощо;
" Копії кореспонденції між банком та позичальником;
" Письмова документація по кожній зустрічі між будь-яким представником банку та позичальника;
" Копії документів про здійснення претензійно-позовної роботи.
Кредитна справа зберігається в металевій шафі у кредитному підрозділі банку. Оригінали кредитного договору, додаткових угод, договорів по забезпеченню кредиту враховуються на позабалансових рахунках та зберігаються у сховищі банку.
3 Література
1. Финансы, деньги, кредит, под редакцией О.В. Соколовой, Москва. Юристъ -2000г.
2. Кредитування. Правове регулювання банківської та інвестиційної діяльності в Україні. Український науково-дослідний центр економіки будівництва "ЕКОБУД", Київ 1997 р.
3. Управление кредитыми рисками заемщика, кредитора, страховщика. Попович В.М., Степаненко А.И. Правові джерела, Киев, 1996г.
4. Промінвестбанк в економічній системі України, П.В. Матвієнко, Наукова думка, Київ, 2000р.
5. Правила краткосрочного кредитования юридических лиц в национальной валюте Украины. Киев. ном.14 от 3 февраля 1995г. Утверждено решением правления Проминвестбанка.
6. Методические рекомендации для проведения анализа (экспертизы) кредитного проекта. ном 2-13/720 от 11.06.97г.
7. Журнал "Банковское дело" 1-1996 г.

 
 

Цікаве

Загрузка...