WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

відтворення в економіці. Хоча кредит не збільшує фізичний обсяг загальної маси факторів виробництва, однак, виступаючи найбільш мобільним і гнучким джерелом грошових коштів, він забезпечує потреби підприємств пов'язані з формуванням їх основних і оборотних капіталів. Левова частка надається підприємствам, що зумовлено об'єктивними потребами виробництва та існуванням передумов повернення даних коштів.
Об'єктивні відхилення фактичної потреби господарюючих суб'єктів у фінансуванні їх господарської діяльності від наявності (надлишку або нестачі) вільних ресурсів залежать від багатьох факторів, серед яких: капіталомісткість виробничої діяльності; сезонність виробництва; співвідношення між тривалістю виробництва та тривалістю обігу продукції, коливання цін на неї; оберненість дебіторської заборгованості та ін. У зв'язку з цим з'являється можливість заповнювати тимчасову нестачу коштів одних господарюючих суб'єктів за рахунок тимчасового надлишку коштів інших.
Отже, на всьому перерахованому вище базується величезна роль кредиту та комерційних банків, як основних носіїв кредитних відносин для ефективного функціонування і розвитку економіки в цілому.
Роль кредиту в економічному житті суспільства визначається також і сферами його застосування, які встановлюються відповідно з особливостями і завданнями розвитку економіки на основі комплексу спеціальних умов: необхідності участі позичених коштів у вирішенні проблем забезпечення безперебійності і розвитку процесів виробництва і реалізації продукції; якості виробничої діяльності підприємств; економного використання ресурсів господарства; потреб забезпечення обороту платіжними засобами; інтересів підвищення добробуту населення та ін.
Конкретні сфери застосування банківського кредиту визначаються залежно від його цільового призначення та складу учасників кредитних відносин. З урахуванням цих особливостей всі позичкові операції комерційних банків можуть бути поділені на чотири групи.
1. Кредитування поточної діяльності підприємств, пов'язане із задоволенням їх потреб в оборотних коштах.
2. Кредитування інвестиційної діяльності підприємств, призначене для збільшення основних фондів, реконструкції та розширення виробництва.
3. Кредитування приватних осіб для задоволення різноманітних потреб споживчого характеру.
4. Кредитування держави для покриття бюджетного дефіциту.
Зрозуміло, що найважливіше значення для економіки мають перші дві сфери застосування кредиту, пов'язані із задоволенням виробничих потреб господарських організацій різних галузей економіки. У кредитному портфелі сучасних комерційних банків основна питома вага належить кредитам, виданим підприємствам. Це зумовлено як об'єктивними потребами суспільного виробництва у даному виді позик, так і наявністю необхідних передумов для повернення наданих кредитів, що при становленні ринкових відносин є дуже важливим фактором для комерційних банків.
Хоча кредит сам по собі не збільшує фізичний обсяг загальної маси факторів виробництва, однак, виступаючи найбільш мобільним і гнучким джерелом грошових коштів і забезпечуючи потреби підприємств, пов'язані з формуванням їх основних і оборотних капіталів, кредит загалом активно сприяє організації безперебійного виробничого процесу та економічному росту в країні. Найбільшою мірою ця роль банківського кредиту виявляється у кругообороті фондів підприємств,
За допомогою кредиту створюється найбільш гнучка форма задоволення тимчасових потреб підприємства в додаткових грошових коштах. Кредит, беручи участь в кругообороті оборотних капіталів господарств на всіх його стадіях, виступає важливим фактором, що сприяє найбільш економному і раціональному використанню коштів. Тому підприємства і організації практично всіх галузей економіки активно використовують банківські позики для забезпечення нормальних умов виробництва і реалізації продукції. Найбільше це стосується таких галузей, як промисловість і торгівля, що є основними секторами економіки, які забезпечують виробництво і розподіл валового внутрішнього продукту та, відповідно, неперервність розширеного відтворення (табл. 1.2). Частка цих галузей у загальному обсязі позик, наданих суб'єктам господарювання - юридичним особам становила на кінець грудня 2004р. відповідно 30,7 % і 41.9%. водночас питома вага кредитних вкладень у будівництво, транспорт, сільсе господарство перебувала на досить незначному рівні - у межах 3,6 - 7,1% кредитного портфеля системи комерційних банків України.
У такому аспекті галузева структура кредитного портфеля відображає орієнтацію банків на сфери економічної діяльності із швидким оборотом капіталів і, відповідно, більшим доходом, що є по суті адекватною реакцією на існуюче на ринку положення, а не реалізацію певної, чітко розробленої на тривалу перспективу стратегії організації кредитних операцій.
Проте, в економічній літературі можна зустріти твердження, що кошти, отримані в позику, безпосередньо не утворюють доходів і нагромаджень, що кредит лише обслуговує кругооборот коштів у господарстві. Однак таке твердження є необгрунтованим і принижує роль кредиту як ресурсу грошових коштів, які опосередковують процес виробництва і обігу товарів.
Таблиця 1.2
Структура кредитних вкладень комерційних банків України за галузями економіки станом на кінець грудня 2004р.*
Види кредитів Усього Питома вага, % У тому числі за видами Питома вага у заг. обсязі, %
у нац. валюті в іноземній коротк
строк. довгостр корот довг
Усього кредитів, наданих суб'єктам господарювання млн. грн., з них 73785 100 44564 29220 37063 36722 50,2 49,8
Промисловості 22695 30,7 11012 11682 11398 11296 50,2 49,8
с/г 5218 7,1 4414 1104 2781 2436 53,3 46,7
Торгівлі 30897 41,9 19402 11495 16734 14164 54,2 45,8
Будівництву 2656 3,6 1724 933 953 1703 35,9 64,1
Транспорту 3737 5,1 2478 1259 1600 2138 42,8 57,2
*3а даними Національного банку України.
Кредит так само, як і фінанси підприємств, пов'язаний із створенням доходів і нагромаджень, оскільки він нарівні з власними коштами товаровиробників обслуговує процес виробництва, де створюється додатковий продукт. Маючи можливість залучити в господарський оборот позичені кошти у доповнення до власних, підприємства можуть розширити виробництво, збільшити прибуток і підвищити рентабельність. Крім того, кредит дозволяє скоротити витрати обігу і тим самим забезпечити більш раціональне і економне використання фінансових ресурсів у цілому у господарстві країни, галузі, окремому підприємстві.
Якщо б підприємства мали власні оборотні кошти в розмірах, що покривають усю суму затрат на виробництво продукції, то ці кошти після повернення до господарства в грошовій формі при реалізації продукції залишались би протягом тривалого періоду часу практично вільними і лише поступово використовувалися б у процесі виробництва в міру виникнення додаткової потреби, щоозначало б нераціональне їх використання.
Разом з тим, було б

 
 

Цікаве

Загрузка...