WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

ризику
Забезпечення
Control Контроль
Capital - -
Operations Фінансовий стан позичальника: наслідки діяльності; оцінка бізнесу позичальника, адекватності капіталу
Наслідки
Capacity/
Cash flow - Ability - Експозиція грошових потоків (кеш-фло) та кредитних потреб
Експозиція
Repayment Repayment Repayment Визначення можливості погашення позики
- Means - Засоби повернення боргу
Amount Amount Обґрунтування суми кредиту
- Remunera-tion
-
Interest Винагорода за кредитний ризик; процентна ставка
Ціль
Expediency Доцільність надання позики
- Purpose - Ціль кредиту
Додаток Б
Технологічна карта кредитування клієнтів
№ з/п Етапи кредитування Зміст етапу кредитування Напрямки роботи з боржниками Особи, відповідальні за виконання робіт Форма реалізації робіт (форма заключення)
1 2 3 4 5 6
1 Попередній 1) попередня розмова з потенційним боржником o ознайомлення з бізнесом клієнта;
o оцінка його менеджменту;
ознайомлення позичальника із основними вимогами банку щодо кредитування o керівник кредитного відділу;
o заступник керуючого - координатор кредитної діяльності Висновок щодо доцільності подальшої роботи з клі-єнтом і його передача разом з документами:
o юридичному відділу;
o службі банківської безпеки;
o фахівцю з оцінки майна;
o сектор аналізу
2) попередня оцінка можливості та доцільності кредитування o вивчення суті проекту, що кредитується;
o оцінка потреби в кредиті, його термін та забезпечення;
o співставлення отриманих даних із напрямками кредитної політики банку;
o підбір оптимальної схеми кредитування;
o визначення структурного підрозділу, який буде здійснювати роботу з боржником (кредитний відділ; відділ довгострокового кредитування; відділ кредитування фізичних осіб) Менеджер інформаційного сектору кредитного відділу
2 Підготовчий 1) збір доку-ментів, необхідних для оцінки кредито-спромож-ності клієнта o забезпечення повноти та інформативності пакету документів:
а) засновницькі, бухгалтерські та фінансові документи;
б) інформація про кількість та місцезнаходження рахунків;
в) інформація про суми заборгованості за позиками в інших банках;
г) інформація про підприємство (засновники, вид продукції, ринок збуту, конкурентоспроможність продукції);
д) оперативні та стратегічні плани розвитку фірми;
ж) інформація про проект, що кредитується (вартість, окупність, економічна ефективність) Менеджер аналітичного сектору кредитного відділу банку Висновок про доцільність кредитування
2) аналіз кредитоспроможності клієнта o поглиблений аналіз господарсько-фінансової діяльності;
o аналіз бізнес-плану клієнта;
o техніко-економічне обгрунтування проекту, що кредитується;
o аналіз джерел погашення кредиту;
o аналіз кредитних ризиків;
o аналітична оцінка репутації та іміджу клієнта;
Підготовка експертної оцінки
?
1 2 3 4 5 6
3) робота юридичного управління o перевірка правочинності боржника згідно установчих документів та повноважень осіб, які укладатимуть кредитний договір;
o визначення відповідності кредитного проекту статутній діяльності;
o правова оцінка застави та можливість її реалізації з метою задоволення вимог банку Спеціаліст юридичного відділу Висновки для експертної оцінки
4) робота служби безпеки банку o наявність документів, які дозволяють діяльність боржника, на яку береться кредит;
o повнота і правочинність документів застави;
o порядок збереження застави та її незалежність щодо інших зобов'язань позичальника;
o доцільність видачі кредиту;
o перевірка достовірності засновницьких документів боржника;
o інформація про засновників та керівних осіб боржника;
o наявність структурних підрозділів клієнта;
o інформація про ділову репутацію клієнта;
o інформація про використання та погашення раніше отриманих кредитів Працівники відділу безпеки банку Висновки для експертної оцінки
5) оцінка забезпечення кредиту o повнота і правочинність документів, які підтверджують забезпечення кредиту;
o оцінка забезпечення;
o ліквідність застави та умови її збереження;
o незалежність застави щодо інших зобов'язань боржника;
Незалежний експерт Висновок для експертної оцінки
3 Прийняття рішення щодо кредитування Прийняття рішення щодо кредитування чи відмови у кредитуванні Узгодження та розгляд експертної оцінки фахівців банку щодо доцільності кредитування боржника Кредитний комітет Аргументовані висновки кредитного комітету щодо доцільності кредитування, які оформляють-ся протоколом
4 Порядок видачі кредиту 1) підготовка проектів кредитного договору та договору застави o узгодження основних параметрів кредитної угоди (процентні ставки, термін, сума, відповідальність сторін);
o узгодження угоди застави Менеджер сектору кредитної експертизи Підписання кредитної угоди
2) видача кредиту Визначення порядку видачі кредиту Менеджер сектору кредитної експертизи Виписка розпорядження відділу внутрішньо
банківських операцій
1 2 3 4 5 6
3) систематизація документів боржника Оформлення кредитної справи боржника -- " -- Здача в архів банку кредитної справи
5 Кредитний моніторинг Здійснення контролю за виконанням боржником умов кредитного договору o проведення перевірок та аналізу фінансово-господарської діяльності боржника;
o контроль за цільовим використанням позики;
o перевірка збереження застави;
o контроль за погашенням позики згідно кредитної угоди;
o нагляд за використанням кредиту з точки зору зловживань у грошово-кредитній сфері Менеджер сектору супроводу кредиту;
експерт з оцінки застави;
спеціалісти служби безпеки Акти перевірок та пропозиції щодо роботи з боржником залучаються до кредитної справи боржника
6 Погашення кредиту 1) своєчасне погашення згідно кредитної угоди Повідомлення позичальника про настання строку погашення основного боргу та процентів згідно з умовами кредитної угоди
Менеджер сектору супроводу кредиту Розпорядження відділу внутрішньо-банківських операцій про зняття з обліку договорів застави та кредитного
2) несвоєчасне погашення кредиту Пролонгація кредиту Менеджер сектору супроводу кредиту;
кредитний експерт;
спеціалісти служби банківської безпеки та юридичного відділу
Висновки щодо можливості та доцільності пролонгації позики
Можливість погашення прострочених кредитів Менеджери відділу проблемних кредитів Програма погашення прострочених кредитів
7 Робота банку ізсумнівними та безнадійними кредитами Прийняття заходів щодо забезпечення погашення кредитної заборгованості Розробка програми погашення простроченої заборгованості, включаючи реалізацію забезпечення та списання кредитів Менеджери відділу проблемних кредитів Розробка програми щодо погашення сум-нівних та безнадійних кредитів

 
 

Цікаве

Загрузка...