WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

та щомісяця - оцінку стану обслуговування боргу. Відповідно до присвоєної позичальнику категорії надійності та визначеного рівня погашення ним кредитної заборгованості й відсотків здійснюється класифікація кредитного портфеля та визначається категорія кредитної операції (табл. 2.1).
Під час класифікації операцій за врахованими векселями, крім оцінки фінансового стану позичальника/контрагента банку (платника за векселем), також ураховується строк погашення заборгованості.
Якщо заборгованість за простроченими векселями прострочена не більше ніж на 30 днів, то така кредитна операція не може бути класифікована вище ніж "сумнівна".
Заборгованість за простроченими векселями зі строком прострочення більшим ніж 30 днів має належати до категорії "безнадійна".
Таблиця 2.1.
Класифікація кредитних операцій банків за ступенем ризику (Васюренко, 166)
Фінансовий стан позич. Вид заборгованості залежно від обслуговування боргу позичальником
"добре" "слабке" "незадовільне"
А стандартна під контролем субстандартна
Б те саме субстандартна те саме
В субстандартна те саме сумнівна
Г сумнівна сумнівна безнадійна
Д те саме безнадійна те саме
Під час визначення обсягу резерву за врахованими векселями сума, що підлягає резервуванню, визначається, виходячи з урахованої вартості векселя (суми фактично наданих кредитних ресурсів за врахованими векселями) незалежно від його виду (дисконтний або процентний).
З метою мінімізації збитків від неповернення наданих кредитів комерційні банки зобов'язані здійснювати щомісячне формування резерву для відшкодування можливих втрат за наданими позиками. Резерв формується банками відповідно до розміру чистого кредитного ризику та встановленого коефіцієнта резервування. При цьому чистий кредитний ризик визначається шляхом зменшення суми загальної заборгованості за кредитними операціями, класифікованими за ступенями ризику, на вартість прийнятного забезпечення (гарантій та застави майна і майнових прав).
Сума забезпечення береться до розрахунку резервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів залежно від категорії кредитної операції.
Безумовні гарантії, що беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики за відповідними коефіцієнтами наведені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2.
Коефіцієнти для резерву під кредитні ризики
Категорія кредитної операції Відсоток вартості забезпечення, % що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією
Кабінету міністрів урядів країн категорії "А" Міжнародних банків Банків за рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас", забезпеченні гарантії банків України
Стандартна 100 100 100 100
Під контролем 100 100 100 100
Субстандартна 50 100 100 100
Сумнівна 20 20 20 20
Безнадійна 0 0 0 0
Предмети застави, що беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики за відповідними коефіцієнтами наведені в табл. 2.3.
Вартість предмета застави визначається банком при кредитуванні за ринковою вартістю. Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною операцією є перевищення його ринкової вартості порівняно із сумою основного боргу та відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави в разі невиконання позичальником своїх зобов'язань.
Таблиця 2.3.
Коефіцієнти для розрахунку резерву під кредитні ризики
Категорія кредитної операції Відсоток вартості забезпечення, % що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією
Майнових пра на грошові депозити, іменних депозитних сертифікатів, випущених банком-кредитором Банків
ських металів Держав
них ЦП Недержавних ЦП Нерухомого майна Рухомого майна інших майнових прав і дорогоцінних металів
Стандартна 100 80 100 50 50 50
Під контролем 100 80 80 40 50 40
Субстандартна 100 60 50 20 40 20
Сумнівна 100 20 20 10 20 10
Безнадійна 0 0 0 0 0 0
На підставі класифікації валового кредитного ризику та враховуючи прийняте забезпечення, банк визначає чистий кредитний ризик за кожною кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування (табл. 2.4.)
Резерв під кредитні ризики розподіляється на резерви під стандартну та нестандартну заборгованість за кредитними операціями. Резерви під нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціями, класифікованими як "під контролем", "субстандартні", "сумнівні", "безнадійні". Резерв під кредитні ризики формується в тій валюті, в якій враховується заборгованість, і використовується лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливим.
Таблиця 2.4.
Норми резервування залежно від ступеня ризику
Категорія кредитної операції Коефіцієнт резервування (за ступенем ризику)
Стандартна 1%
Під контролем 5%
Субстандартна 20%
Сумнівна 50%
Безнадійна 100%
Отже, основною метою контролю якості кредитного портфеля, в основу якого і покладено процедуру класифікації наданих кредитів, є:
- зниження кредитного ризику за кожною конкретною позикою;
- зменшення втрат за позиками на рівні кредитного портфеля банку в цілому.
В ході кредитного моніторингу працівники відповідного банківського підрозділу повинні своєчасно розпізнавати та оперативно відстежувати тенденції негативних змін у діяльності позичальника. Найбільш поширеними факторами, що свідчать про погіршення кредитоспроможності позичальника, виступають:
- порушення графіка погашення заборгованості за кредитом та процентів;
- негативні тенденції зміни значень фінансових показників;
- зростання обсягів позареалізаційних доходів та витрат;
- збільшення частки готівкового обороту;
- поява картотеки;
- несвоєчасне надання поточної інформації;
- відсутність аудиторських висновків щодо достовірності фінансової звітності позичальника.
Але для виконання головного завдання, яке стоїть перед процедурою кредитного моніторингу, недостатньо тільки відстежувати негативні фактори діяльності позичальника. Комерційний банк має ретельно розробляти та активно вживати адекватних заходів з метою подолання негативних тенденцій.
Такими заходами для банків є:
- реструктуризація кредиту (зміни умов погашення позики);
- зниження рівня заборгованості за рахунок більш ефективного управління оборотним капіталом;
- залучення консультантів з відповідних питань;
- продаж активів;
- пошук додаткових джерел залучення коштів;
- одержання додаткового забезпечення;
- призначення представників банку на керівні посади підприємства-позичальника .
Ці та інші подібні дії дозволяють банкам більш виважено підходити до визначенняоптимального розміру резерву для відшкоду вання можливих втрат за наданими позиками та своєчасного запобігання потенційним збиткам від неповернення кредитів.
У цілому якісне, професійне та послідовне виконання всіх необхідних процедур основних етапів

 
 

Цікаве

Загрузка...