WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

Умови та методи банківського кредитува ння господарюючих суб’єктів (магістерська робота) - Реферат

реалізації.
Для отримання кредиту позичальник звертається до банку. Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. В документах, що надаються позичальником, зазначається необхідна сума кредиту, його мета, строки погашення та форми забезпечення. Якщо розрахунковий рахунок позичальника відкритий в іншому банку, то він надає в банк установчі документи із зазначенням юридичної адреси, картку із зразками підписів, завірену банком, та довідку банку про залишки коштів на рахунках і наявності заборгованості за позичками.
Розмір процентних ставок та порядок їх сплати встановлюються банком і визначаються в кредитному договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, облікової ставки та інших факторів.
У разі зміни облікової ставки умови договору можуть переглядатися і змінюватися тільки на підставі взаємної згоди кредитора та позичальника.
Для кредитів, що надаються в іноземній валюті, необхідно враховувати також процентні ставки, які діють на міжнародних ринках капіталів.
Механізм розробки оптимальної процентної ставки для комерційних
банків по позиках може бути представлений у вигляді схеми (див. рис. 2.2).
Рис. 2.2. Схема встановлення оптимальної процентної ставки
Даний підхід у встановленні процентних ставок дозволить більш обґрунтовано формувати кредитну політику банку, зокрема, орієнтуватися на середні параметри процентної ставки, тобто регулюючи їх залежно від видів кредитів та умов їх надання таким чином, щоб їх середнє значення по банку не було нижчим, ніж мінімально допустимі межі і, одночасно, не були надзвичайно завищені внаслідок власних затрат банку.
Позичальник, що отримує одноразовий кредит на придбання товарів чи на оплату товарно-матеріальних цінностей у межах чинного законодавства за контрактами, угодами, подає до банку копії цих контрактів і угод та інші документи, які стосуються заходу, надходженнями від якого передбачається погашення кредиту.
Позичальник, що звертається до банку за отриманням кредиту на спорудження об'єктів для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, виробництва товарів народного споживання і т. ін., подає до банку проект будівництва (реконструкції) підприємства, що відповідає встановленим законодавством санітарно-гігієнічним, екологічним та іншим нормам, а також висновки експертів щодо проектно-кошторисної документації, які підтверджують дотримання встановлених норм, та інші до-кументи (контракт із будівельною організацією, техніко-економічне обгрунтування, графіки виконання робіт), необхідні для кредитування.
Позичальник, що отримує кредит на витрати, які не перекриваються надходженнями протягом календарного року, надає прогнозні розрахунки необхідності в короткостроковому кредиті на рік із поквартальною розбивкою.
При видачі кредиту комерційний банк аналізує, вивчає діяльність потенційного позичальника, визначає, як уже зазначалось, його кредитоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту і приймає рішення про надання або про відмову у наданні кредиту.
Дуже важливе значення має визначення вартості кредиту, в основу якого покладено встановлення відповідної процентної ставки. Тут повинні враховуватись вартість залучених банком ресурсів, категорія надійності позичальника, ступінь кредитного ризику, витрати з оформлення позики та контролю за її погашенням, маржа прибутку від кредитної операції.
Для визначення оптимальної для банку процентної ставки за кредитом розраховується мінімальна норма доходності (Васюренко О.В., с. 163)
МНД = (%В + Мпр)* n/360 = Д-В / Кз (2.3)
де %В - процентні витрати за залученими ресурсами, %;
Мпр - мінімальна норма прибутку від кредитної операції, %;
Д - мінімально припустимий доход за позикою як сума процентних та комісійних платежів, гр. од.;
В - операційні витрати банку з оформлення та обслуговування кредиту,
п - термін кредитування, дні;
Кз - основна сума кредиту + відповідна сума обов'язкового резерву на коррахунку банку в НБУ.
Виходячи з цього, оптимальна процентна ставка за кредитом розраховується так:
R0 = Д*360 / K * n (2.4)
де, Д -мінімально припустимий доход;
К - основна сума кредиту;
n - термін кредитування у днях.
В результаті, якщо сторони погоджуються із умовами кредитування, уповноваженні керівники банку та підприємства-позичальника підписують кредитний договір. Підписаний договір є офіційною підставою для безпосереднього перерахування банком грошових ресурсів на користь позичальника.
Одразу після надання грошових коштів у кредит банк приступає до найважливішого та визначального етапу кредитування - кредитного моніторингу та контролю якості кредитного портфеля.
Головним завданням кредитного моніторингу є відстежування зміни кредитоспроможності позичальника та визначення конкретних дій, які необхідно вжити у разі виникнення проблем. В основу процесу кредитного моніторингу покладено процедуру аналізу поточного фінансового стану позичальника (згідно з першим етапом механізму оцінки кредитоспроможності) та оцінки якісних показників його діяльності. Поряд із цим ретельно вивчається та аналізується інформація про здійснення позичальником поточних платежів з погашення процентів та основної суми кредиту.
Оцінювання стану обслуговування боргу банки зобов'язані здійснювати щомісяця:
а) за станом погашення позичальником/контрагентом - юридичною особою кредитної заборгованості за основним боргом (у тому числі за операціями репо) та відсотків/комісій за ним на підставі кредитної історії позичальників та їх взаємовідносин з банком обслуговування боргу є "добрим":
- якщо заборгованість за кредитом і відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до 7 календарних днів;
- або кредит пролонговано без пониження класу позичальника, відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до 7 календарних днів;
- або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника до 90 днів, відсотки/комісії за ним сплачуються в установлені строки або з максимальною затримкою до семи календарних днів;
"слабким"
- якщо заборгованість за кредитом прострочена на термін від 8 до 90 днів, відсотки/комісії за ним сплачуються з максимальною затримкою від 8 до 30 днів;
- або кредит пролонговано з пониженням класу позичальника на строк від 91 до 180 днів, але відсотки/комісії сплачуються в строк або з максимальною затримкою до 30 днів;
"незадовільним"
- якщо заборгованість за кредитом прострочена понад 90 днів;
- або кредитпролонговано з пониженням класу позичальника понад або більше, ніж на 180 днів.
Комерційні банки мають як мінімум один раз на квартал здійснювати оцінювання фінансового стану наявних позичальників

 
 

Цікаве

Загрузка...