WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Удосконалення оцінки доходів, витрат та прибутку комерційного банку - Курсова робота

Удосконалення оцінки доходів, витрат та прибутку комерційного банку - Курсова робота

рівня 55%, але знижувати його до 50% уже небезпечно, тому що значну долю в чисельнику формули займає заробітна плата банківських робітників. Якщо вона буде знижуватися, те, природно, банк загубить частину робітників, а слідом за цим і долю ринку.
У табл. 1 подані практичні дані по канадському Банку Монреаль. Чисті операційні витрати за відрахуванням спеціальних чинників по банку зросли на 4,4%, а прибутки банку зросли відповідно на 6,9%, що свідчить про щодо успішному розвитку банку за даними показникам у 1994 р.
Оцінка прибутковості комерційного банки включає кількісний і якісний аналіз. Кількісний аналіз заснований на застосуванні фінансових коефіцієнтів, аналізі динаміки показників, виявленні основних трендів, а також порівняльному аналізі значень показників (коефіцієнтів) даного банку в порівнянні з іншими банками. Якісний аналіз заснований на аналізі структури доходів банку, оцінці тенденцій у зміні структури і кількісної оцінці структури прибутків і витрат банку.
Непроцентні видаткі банку Монреаль в 1997 р.
(млн канад. долл.)
Показники сума
Усього чисті непроцентні витрати 3223
- репутація (goodwill)
- спеціальні (особливі) списання (утрати банку у виняткових ситуаціях, наприклад утрати по фондових операціях)
= Операційні непроцентні витрати
- брокерські комісійні
- урядові (обов'язкові) платежі
- вплив змін валютних курсів
= Чисті операційні витрати за відрахуванням спеціальних перерахованих вище чинників 31
71
3121
177
311
50
2583
Загальні чисті непроцентні витрати
Заробітна плата і премії робітників банку Утримання будинків, споруджень і устаткування Комунікації
Загальна сума інших витрат
Репутація (goodwill)
Спеціальні (особливі) списання 1795
600
180
546
31
71
Загальна сума чистих непроцентних витрат 3223
3.2 Аналіз доходності банку.
Визначення доходності власного капіталу західного банку здійснюється за формулою:
ROE = Net income : Equity,
де ROE (return on equity) - рентабельність капіталу;
Net income - чистий прибуток;
Equity - власний капітал банку (прості акції + нерозподілений прибуток).
Це загальна оцінка діяльності банку, що дозволяє порівняти ефективність функціонування різних банків (у тому числі приналежним різним країнам).
Використовуючи факторний аналіз, ROE можна уявити у вигляді рівняння з тим, щоб визначити чинники, що впливають на його рівень
ROE=ROAoLf,
де ROA (return on assets) - чистий доход активів,
Lf (leverige factor) - фінансовий важіль, мультиплікатор капіталу (розраховується як відношення активів до капіталу банку).
Такіим чином формула для розрахунку ROE має такий вид:
ROE = ROA o Lf = (Чистий доход/ Активи) * (Активи / Капітал ) = (Чистий доход / Капітал )
Більш докладний аналіз факторів, що роблять вплив на рівень ROA, проведемо з використанням формули:
ROA =( Net income/ Total income)*( Total income/ Assets) = (Чистий прибуток/ Валовий прибуток)*( Валовий прибуток/ Активи)
Отже, ми визначили 3 основних елемента, що визначають прибуткову роботу банку. Такий підхід дозволяє аналізувати, контролювати й управляти їхнім станом і в кінцевому рахунку здійснювати найбільше ефективне керування банком із позицій доходності його діяльності. Цим же цілям слугує і відома формула Дюпона:
ROE = (Net income/ Total income)*( Total income/ Assets)*( Assets/ Equity) = (NI/ TI)*( TI/А)*(А/ Equity)
Формула Дюпона - це єфективна модель контроля і керування діяльністю комерційного банку .
Аналіз проводиться за визначений період (наприклад, за 5 років) із тим, щоб визначити динаміку зміни значень даних факторів. По відхиленнях приймаються міри, спрямовані на підвищення ефективності діяльності банку. Результати порівняння прибутковості банків на міжнародному рівні зазначені в табл. 2.
Таблиця 2. Порівняння доходності банків на міжнародному рівні
у 2003 році
Країна Фінансовий
важіль ROA, % ROE, %
Австрія 21.51 0,31 6,67
Бельгія 29.41 0,27 7,94
Канада 17.70 0,77 13,63
Данія 12.72 -0,25 -3,18
Фінляндія 13.91 (0,06) (0,83)
Франція 39.06 0,26 10,16
Німеччина 19.31 0,49 9,46
Греція 26.53 0,57 15,12
Італія 15.97 0,70 11,18
Японія 34.13 0,18 6,14
Люксембург 31.15 0,16 4,98
Нідерланди 22.88 0,38 8,69
Норвегія 28.41 -1,04 - 29,55
Португалія 9.69 0,78 7,56
Іспанія 10.0 1,22 12,20
Швеція 60.24 (0,16) (9,64)
Швейцарія 15.77 0,40 6,31
Туреччина 21.28 2,64 56,17
Великобританія 21.41 0,34 7,28
США 17.45 0,38 6,63
Отже, основною ціллю моделювання за допомогою формули Дюпона є аналіз найважливіших факторів, що визначають прибутковість роботи конкретного банки, і порівняння отриманих результатів із даними його конкурентів. Наприклад, для банків даної країни (або регіону) середні значення показника ROE мали такий вигляд: ROE = 15% o 10% o 30 = 45%.
Це значить, що в конкретного банку є необхідна база для порівняння. Скажемо, у банку A ROE = 10% o 10% o 20 = 20%. Отримані дані свідчать про те, що банк А не використовує всі можливості позикового капіталу (фінансовий важіль банку значно нижче середнього), що позначилося також на рівні дохідного маржу:
AROE == AROA o ALf.
У банківській справі особливе значення надаєтся аналізу впливу фінансового важеля, оскільки його значення в банківському секторі значно вище, чим, наприклад, у промисловості. Скажемо, при однаковому рівні ROE у банку і промислового підприємства (15%) доходність на активи істотно різниться (припустимо, 0,6% у банку і 6% у підприємства), але в цьому випадку і фінансовий важіль банку, як відношення активів до власного капіталу, буде в 10 разів вище (25 у порівнянні з 2,5) . Це пов'язано з тим, що загальний рівень ризику банка визначаєтьсянасамперед операційним ризиком і фінансовими ризиками. При цьому якщо операційному ризику щодо невисокий, те банк може проводити більш ризиковану політику, тобто виконувати операції з підвищеним рівнем фінансового ризику. Тому в банківській справі банкіри можуть дозволити собі високий рівень фінансового важеля. Таким чином, у банківському бізнесі надзвичайно важливо дотримувати рівноваги між операційним і фінансовим ризиками, що дозволить одержати оптимальний рівень загального ризику банку.
3.3 Аналіз прибутковості комерційного банку
У сучасній закордоннії банківськії практикці показники прибутковості розраховують з допомогою показників рентабельності. Виділяють три основних засоби розрахунку рентабельності банку:
1. Аналізують доходність капіталу банку (ROE) виходячи з балансових даних банку.
Рентабельність капіталу (ROE) = Чистий прибуток / Акціонерний капітал
Оптимальні значення ROE, на думку західних аналітиків, повинні знаходитися в межах 10 - 20%. Значення ROE засновано на показниках ринку. Дана формула рентабельності капіталу або прибутку на власний капітал банку приблизно 30 років тому використовувалася для розрахунку

 
 

Цікаве

Загрузка...