WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Удосконалення оцінки доходів, витрат та прибутку комерційного банку - Курсова робота

Удосконалення оцінки доходів, витрат та прибутку комерційного банку - Курсова робота


Курсова робота
Удосконалення оцінки доходів, витрат та
прибутку комерційного банку
З м і с т
Стор.
ВСТУП
1. Банківська політика, та її вплив на фінансові результати банківської системи .
1.1. Формування банківської політики
1.2. Управління ліквідністю в банківських установах.
1.3. Доходи, видатки та прибуток комерційного банку
та їх характеристика.
2. Показники оцінки фінансових результатів діяльності
комерційного банку.
2.1 Основні методики оцінки доходів
2.2 Оцінка видатків
2.3 Оцінка прибутковості банку
3. Використання нових методик оцінки доходів, видатків та прибутку
комерційного банку
3.1.Оцінка видатків банку.
3.2.Аналіз доходності банку.
3.3 . Аналіз прибутковості комерційного банку.
Висновки та пропозиції.
Список використаної літератури.
Додатки.
Вступ
У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в економіці західних країн. Державні органи завжди підтримували банки у разі кризи ліквідності або при загрозі банкрутства, щоб гарантувати стабільність фінансової системи. При цьому фінансове законодавство обмежувало сферу діяльності комерційних банків, точно визначаючи що і як вони можуть робити, і одночасно оберігало банки від появи конкурентів. Банки при цьому грали традиційну роль посередника між вкладниками і позичальниками і забезпечували функціонування платіжної системи, відносно мало думаючи про застосування нових методів і технологій.
Однак остання чверть віку була періодом глибоких змін в банківській справі, численних новин в організації, методах управління банками і формах обслуговування корпоративних і індивідуальних клієнтів.
Ці процеси в різній мірі і з різною інтенсивністю торкнулися всіх країн, включаючи Україну. Підкреслюючи значимість виникаючих змін, експерти нерідко називають їх "фінансовою революцією". Прийоми і методи банківської діяльності ускладнюються, приймаючи нові межі. У той же час виникають абсолютно нові види операцій і послуг, що не мали аналогів в світовій практиці і що стали можливими завдяки складному поєднанню причин, що впливають на попит і пропозицію грошового капіталу.
За останні декілька років банківська система України потерпіла глобальні зміни. Стався різкий перехід від централізованої до комерційні децентралізованій дворівневій банківської системі, в якій чітко розмежовані функції центрального і комерційних банків. Внаслідок цього посилилася конкуренція в банківському середовищі.
Один з найважливіших аспектів банківських змін отримав назву інтернаціоналізації або глобалізації. Це процес розширення сфери діяльності великих банків за межі національних кордонів, що супроводиться створенням мережі зарубіжних філій, з одного боку, і зростанням числа іноземних банків - з іншою. Внаслідок інтернаціоналізації фінансових ринків, банки стикаються із змінами кон'юнктури ринків не тільки національних, але і світових, що ще більш ускладнює управління банківським портфелем. У умовах ринкової економіки можливість залучення додаткових ресурсів для банків однозначно зумовлена мірою їх фінансової стійкості. Зростає зацікавленість в якості фінансового становища банку з боку його клієнтів і власників. Фінансова стабільність банку стає питанням його виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом фінансової діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банку стає першочерговим запитанням на сьогоднішній момент.
Для визначення надійності комерційного банку перш за все аналізують доходи банку, його видатки та прибуток, які являються основними показниками результативності його фінансової діяльності.
Таким чином, метою даної роботи є теоретичне обгрунтування методик оцінки доходів, видатків та прибутків комерційного банку. Предмет дослідження - доходи, витрати та прибутки комерційного банку.
Об'єктом є безпосередньо комерційний банк.
Задачі, поставлені перед даною роботою:
" визначення понять та сутність доходів, витрат та прибутку комерційного банку ;
" аналіз основних показників оцінки доходів, витрат та прибутку комерційного банку ;
" розгляд нових методик та міжнародного досвіду оцінки доходів, видатків та прибутку комерційного банку .
1. Банківська політика, та її вплив на фінансові результати
банківської системи
1.1 Формування банківської політики
Банківська політика, що визначає дії на перспективу, виробляється у процесі стратегічного планування, яке являє собою найбільш відповідальну частину банківського управління. Складовими частинами банківської політики є:
- кредитна політика;
- депозитна політика;
- інвестиційна політика;
- процентна політика.
При формуванні банківської політики велике значення має визначення перспектив змін кількісних, якісних і соціальних показників розвитку банку, обґрунтування принципів здійснення його діяльності, виділення пріоритетів і вибір методів організації роботи. Як зазначає І.Д.Мамонова, "за сучасних умов далеко не всі новостворені комерційні банки мають продуману політику своєї діяльності. Так, багато з них не виробили критеріїв вибору клієнтів для кредитування, тобто, по суті, "підстроюються" під вимоги клієнтів при організації кредитного процесу" [1;43].
Формування економічно обгрунтованої банківської політики вимагає розв'язку трьох важливих питань:
- організаційного;
- економічного;
- інформаційного.
Організаційне питання передбачає визначення підрозділу, що займається плануванням, починаючи з появи важливої ідеї і аж до її втілення в конкретні заходи й цифрові показники. В банках високорозвинутих країн з ринковою економікою плануванням займаються:
- плановий відділ, створений саме для цього;
- тимчасовий колектив - так званий мозковий центр, створений для вирішення якоїсь певної проблеми. До його складу входять творчі люди не з числа банківських службовців. До такої роботи можуть бути залучені вчені, юристи, фінансисти (бухгалтери) підприємств, організацій і т.і.
Банківська політика, як і стратегічне планування в цілому, грунтується на глибокому аналізі кон'юнктури грошового ринку й можливостях самого банку.
Важливим елементом аналітичної роботи банку при формуванні ним своєї політики є банківський маркетинг, який передбачає виконання наступних завдань:
- аналіз попиту й пропозиції на банківські послуги в даному регіоні, а також за його межами;
- оцінка місця даного банку в задоволенні існуючих потреб у банківських послугах (кредитування, інвестування, консультування, організація безготівкових розрахунків, проведення лізингових операцій тощо);
- порівняння норм витрат на здійснення відповідних операцій різними банками;
- налагодження реклами.
В зарубіжній практиці багато комерційних банків, створені як територіальні, згодом вийшли за межі обслуговуваної території, створивши філії своїхбанків по всій країні" [ ]. Успішне застосування маркетингу вимагає доброго знання банком, яких банківських послуг потребують фірми, розташовані на території, яку він

 
 

Цікаве

Загрузка...