WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Удосконалення кредитоспроможності клієнтів банку - Курсова робота

Удосконалення кредитоспроможності клієнтів банку - Курсова робота

складала 15.3%, що свідчить про нестабільність комерційних банків.
Особливо слід сказати про надання кредитів нерезидентам - у 1995-1997 роках кредити, видані в іноземній валюті фактично на 99% були прострочені або пролонговані, що наводить на думку про безпідставність надання їх.
Грунтуючись на проведеному аналізі потрібно заначати, що досить важливою проблемою є визначення кредитоспроможності клієнта та розробка стратегії своєї діяльності.
Згідно з Положенням Національного банку України "Про кредитування" №246 від 29.09.95 (з наступними доповненнями) головним принципом кредитування банків є забезпеченість кредиту, що "означає наявність у банка права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника". Відповідно до даного Положення основними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника можуть бути:
забезпеченість власними коштами не менш, ніж на 50% видатків позичальника (клієнта);
репутація позичальника (кваліфікація, здібності керівника, дотримання ділової етики, договірної, платіжної дисципліни тощо);
оцінка продукції, що випускається, наявність замовлення на її реалізацію, конкурентоздатність на внутрішньому та зовнішньому ринках, попит на продукцію, обсяги експорту;
економічна кон'юнктура (перспективи розвитку підприємства-позичальника, наявність дрежер-коштів для капіталовкладень).
Аналізуючи запропоновані критерії, можна сказати, що крім першого, решта мають якісний характер, а завдання визначення певних кількісних параметрів та їх оцінки повністю покладені на менеджерів комерційного банку. Згідно з вказаними критеріями оцінки кредитоспроможності позичальника у вітчизняній практиці всі кредит поділяються на п'ять груп: стандартні, нестандартні, сумнівні, небезпечні та безнадійні.
Головною метою оцінки кредитоспроможності клієнта є визначення ризику, який банк може взяти на себе, обсягів капіталу, що перебувають під ризиком, та розробка заходів щодо запобігання або усунення ризику. Всебічна оцінка фінансової стійкості позичальника та врахування можливих ризиків за кредитними операціями дають змогу комерційному банку більш ефективно здійснювати управління кредитними ресурсами та одержувати стабільні прибутки.
Важливою проблемою забезпечення повернення наданих позичок є визначення форм та джерел забезпечення повернення позики, під якими розуміють конкретне фінансове джерело погашення боргу, юридичне оформлення права позичальника на його використання, організацію контролю банку за достатністю та сприйнятливістю цього джерела, що гарантувало б позичальнику збереження та мобільність його позичкових ресурсів.
Із загального обсягу кредитної заборгованості комерційним банкам України станом на 01.01.1997 р. 44,2% кредитів видано під заставу майна, 12,4% під страхування, гарантію та поручительство, 2,7% під гарантію уряду, а 5,2% під гарантію інших банків. Таким чином, переважною формою забезпечення повернення кредиту є його видача під заставу високоліквідних матеріальних об'єктів, цінностей та іншого майна. Останнім часом поширення набуває тенденція видачі позики під заставу цінних паперів, яку можна охарактеризувати позитивно, особливо коли мова йде про облігації внутрішньої державної позики, що мають 100-відсоткову ліквідність.
Про розвиток короткострокового і довгострокового кредитування свідчать наступні дані:
Таблиця 2. Обсяги і структура кредитів, наданих комерційними банками суб'єктам господарювання в 1991-1997 році.
В тому числі
Роки Всього у валюті за терміном
національній іноземній короткострокові довгострокові
Залишки заборгованості на кінець періоду млн грв.
1991 0.97 0.97 - 0.85 0.12
1992 27 24 3 26 1
1993 406 385 21 396 11
1994 1558 1199 359 1381 176
1995 4113 3029 1084 3678 435
1996 5452 4102 1350 4885 607
1997 (січень) 5093 3752 1342 4472 621
Питома вага у загальному обсязі, %
1991 100 100 - 87.2 12.8
1992 100 90.6 9.4 95.4 4.6
1993 100 94.8 5.2 97.4 2.6
1994 100 77.0 23.0 88.7 11.3
1995 100 73.6 26.4 89.4 10.6
1996 100 75.2 24.8 88.9 11.1
1997 (січень) 100 73.2 26.3 87.8 12.2
Таблиця 3. Структура кредитів за сферами і секторами народного господарства ,%
Показники 1995р.
млн. грв 1996р.
млн грв. 1997р.
(січень)
млн грв.
Кредитування за сферами народногогосподарства:
матеріальне виробництво 62.2 61.1 56.3
невиробнича сфера 14.1 10.7 12.5
здійснення розрахунків 23.3 28.2 31.2
Кредитування секторів народного господарства:
державний 63 64 60
домашні господарства 33 31 35
Кредити в іноземній валюті за секторами:
державний 4 5 5
недержавний 49 53 52
інші сектори (домашні господарства, фінансові небанківські організації, некомерційні організації) 1 0 1
Кредити, надані комерційними банками України нерезидентам, 35 43 36
в т.ч прострочені та пролонговані 35 42 36
Таблиця 4.
Аналізуючи дані таблиці 4 можна зробити висновок, що з плином часу питома вага кредитів, виданих в національній валюті зменшується, а в іноземній зростає. Це можна пояснити нестабільністю національної валюти і недовірою до неї з боку українських банкірів.
Згідно даних рис. можна зробити висновок, що в останній час зросла питома вага довгострокових кредитів, наданих українськими банками. Це можна пояснити тим, що банківські установи почали надавати кредити в галузі народного господарства, які потребують довгострокових вкладень, а також частково тим, що велика частина кредитів пролонгована, що робить вигляд того, що банки надають довгострокові кредити.
Підводячи підсумки викладеного, слід зазначити актуальність питання оцінки кредитоспроможності клієнтів банку не тільки для них самих, але і для позичальника, оскільки правильне законодавче і нормативне врегулювання таких відносин сприяє своєчасному поверненню коштів, прискоренню обігу їх, стимулюючи тим самим подальший розвиток економіки.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність".
2. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспромож-ності клієнтів банку// Банківська справа №5, 1997 рік, ст.39-45.
3. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. Київ: Знання, 1996.
4. Колесников В.И., Проливецкая Л.П., Александрова Н.Т. Банковское дело. Москва: Финансы и статистика,1995.
5. Маркова О.М., Сахарова Л.С., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции. Москва: Банки и биржи, "ЮНИТИ", 1995.
6. Мороз А. Основы банковского дела. Киев: УФБШ - 1994.
7. Мороз А.Н. Коммерческие банки: активные операции. Киев: УФБШ, 1996. 57 стр.
8. Мороз А.Н. Коммерческие банки: финансовая устойчивость коммерческого банка. Киев: УФБШ, 1996. 56 стр.
9. Пантелеєв Віталій, Халява Світлана. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання// Банківська справа №1, 1996 рік, ст.32-40.
10. Раєвський Костянтин. Особливості регулювання та аналізу діяльності комерційних банків// Банківська справа №2, 1997 рік, ст. 31-32.
11. Сугоняко Олександр. Роль комерційних банків у встановленні національної економіки// Закон і Бізнес №24, 1996 рік, ст. 4.
12. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. Москва: ИПЦ "Вазар-Ферро",1994. 320 стр.

 
 

Цікаве

Загрузка...