WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

валютним кредитам вказана заборгованість зменшилася за аналізуємий період на 41,03% з 195 тис.грн. станом на 1.01.2005р. до 115 тис.грн. станом на 1.01.2006р.. Якщо ж аналізувати ситуацію по заборгованості з несплачених процентів за користування кредитами наданимифізичним особам в користування то в цілому ситуація позитивна за звітний період тобто обсяг заборгованості зменшився на 69,88% з 3367 тис.грн станом на 1.01.2005р. до 1014 тис.грн станом на 1.01.2006р. В цілому ж це зменшення відбулося за рахунок того, що заборгованість по несплачених процентах за користування короткостроковими кредитами наданими фізичним особам, зменшилася на 67,28% за звітний період з 1834 тис.грн. до 600 тис.грн. відповідно на початок і кінець аналізуємого періоду, хоча слід також зауважити, що зменшення загальної заборгованості по короткострокових кредитах банку наданих фізичним особам за звітний період зменшилася на 52,013% з 40571 тис.грн станом на 1.01.2005р. до 19469 тис.грн. станом на 1.01.2006р. Другим фактором, що вплинуло на зменшення заборгованості було зменшення заборгованості по несплачених процентах за користування довгостроковими кредитами на 72,2001% за аналізуємий період з 1533 тис.грн станом на 1.01.2005р. до 414 тис.грн. станом на 1.01.2006р. Хоча за останній місяць ситуація погіршилася і ріст заборгованості за лютий склав 22,32% в цілому по фізичним особам.
Отже, незважаючи на дуже скрутне становище в країні, а саме несприятливу як економічну так і політичну ситуацію як в країні так і в банківській системі, кредитування фізичних осіб все ж таки проводиться, хоча й не рівномірно по всіх регіонах.
2.2 Аналіз організації споживчого кредитування фізичних осіб в ВАТ Ощадний банк України.
Надання кредитів на споживчі цілі установами ВАТ Ощадбанку, регулюються внутрішніми положеннями банку, згідно з якими установи ВАТ Ощадбанк надає кредити повнолітнім дієздатним громадянам України, які мають постійне джерело доходу. При чому, при наданні кредиту перевага надається громадянам, які одержують заробітну плату, пенсію та інші грошові доходи через установи ВАТ Ощадбанк.
У межах основних напрямків кредитної та процентної політики, що визначається, у ВАТ Ощадбанку, встановлюються:
об'єкти кредитування;
максимальні розміри кредитів;
мінімальні процентні ставки за кредитами;
строки користування кредитом.
В окремих випадках ВАТ Ощадбанк може вдаватись до впровадження особливих умов кредитування за деякими видами кредитів та категоріями позичальників.
Що стосовно видачі установами ВАТ Ощадбанку кредитів населенню, то вона здійснюється в межах кредитних ресурсів, які мобілізуються на місцях, всі кредити громадянам надаються у національній валюті України.
Обов'язковою умовою надання кредиту є його забезпечення заставою (закладом) майна. Застава (заклад) оформлюється договором застави (закладу) в письмовій формі. Заставодавцем може бути як сам позичальник, так і третя особа - майновий поручитель. Предметом застави (закладу) можуть бути цінності, ліквідне рухоме та нерухоме майно. Предмет застави (закладу) повинен належати на правах власності позичальнику або майновому поручителю і бути вільним від інших зобов'язань.
Майно, що є предметом застави і залишається у володінні заставодавця, має бути застрахованим. ВАТ Ощадбанк може вимагати від заставодавця застрахувати майно на свою користь. Страхування майна здійснюється шляхом укладання Договору страхування із страховою компанією за рахунок заставодавця на суму, не меншу від суми зобов'язань, що забезпечуються цим майном, з урахуванням можливих витрат, пов`язаних із зверненням стягнення на заставлене майно та його реалізацією.
Страхування майна здійснюється за оцінкою його вартості, яка була узгоджена сторонами при прийманні майна під заставу.
У разі якщо предметом застави є нерухоме майно або транспортний засіб, договір застави повинен бути нотаріально засвідчений (нерухомість - за місцезнаходженням, транспортні засоби - за місцем реєстрації).
Накладання заборони на відчуження та повторну заставу нерухомого майна здійснюється державним нотаріусом за місцезнаходженням цього майна (житлового будинку, квартири, садового будинку, гаражу та ін.), накладання заборони на відчуження та повторну заставу транспортних засобів здійснюється державним нотаріусом за місцем реєстрації транспортних засобів.
Прийняті під заклад цінності передаються банку на схов. Видача позичальнику із схову прийнятих від нього цінностей проводиться банком тільки після виконання всіх умов кредитного договору. За згодою банку заставодавець може зробити заміну предмета застави або закладу за умови, що ліквідність нового предмета застави (закладу) буде не меншою від попереднього предмета застави (закладу).
Розміри кредитів, що надаються громадянам України, обмежуються рядом факторів:
1) граничними розмірами, встановленими ВАТ Ощадбанком для конкретного виду кредитів;
2) платоспроможністю позичальника, його можливістю повністю та у встановлений строк повернути отриманий кредит. Кредити не надаються громадянам, з доходів яких здійснюються обов'язкові місячні платежі (комунальні платежі, оплата дитячого садку, аліменти, утримання по виконавчих документах тощо) у розмірі більше 50 відсотків сукупного доходу.
Розрахунок платоспроможності позичальника може бути здійснений за принципом "сімейного кредитування", тобто коефіцієнти платоспроможності визначаються, виходячи з розміру спільних доходів і витрат сім'ї.
Позичальник повинен надати установі ВАТ Ощадбанку письмовий розрахунок, вказавши в ньому реальні джерела погашення боргу, підтверджені відповідними документами;
3) вартістю заставленого майна, що може бути надане позичальником (іншою особою) в забезпечення повернення кредиту з урахуванням виду застави.
Кредити під заклад, з урахуванням суми процентів за користування ними (не менше ніж за три місяці) та витрат на оформлення, видаються у розмірі не більше:
60 % оціночної вартості прийнятих під заклад нових товарів;
30 % оціночної вартості прийнятих під заклад товарів, що вже були в користуванні.
Що ж стосовно кредитів під заставу, з урахуванням суми процентів (не менше ніж за три місяці) за користування ними та витрат на оформлення, то вони видаються у розмірах, що обмежуються вартістю заставленого майна, яке може бути надане позичальником (іншою особою) Банку в забезпечення.
Кредит може бути наданий в сумі, яка не перевищує:
60% оціночної вартості житлових будинків та квартир;
40% оціночної вартості виробничих приміщень;
50% оціночної вартості товарів в обороті або переробці та легкових автомобілів;
30% оціночної вартості вантажних автомобілів та технологічного обладнання, яке було у використанні;
60-70% оціночної вартості нового технологічного обладнання;
90% суми на депозитному вкладі в установі Ощадного банку.
Надання кредитів здійснюється на

 
 

Цікаве

Загрузка...