WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

нотаріального органу відповідно до статей 20, 21 Закону України "Про заставу".
4.3. Достроково стягувати кредит і реалізовувати заставне (закладне) право у разі наявності простроченої заборгованості за кредитами або нарахованими процентами понад місяць або незгоді Позичальника із змінами процентної ставки відповідно до умов, викладених у п. 3.5 цього Договору.
4.4. Якщо вирученої відреалізації заставленого майна суми коштів недостатньо для погашення боргу і процентів за кредитом , пред'явити позов до суду про одержання недостатньої суми з іншого майна боржника.
4.5. У разі встановлення в період дії цього Договору неплатоспроможності поручителів, що уклали договір поруки з Банком при видачі кредиту, вимагати від позичальника заміни поручителів та оформлення нових договорів поруки.
4.6. Змінювати у період користування кредитом процентну ставку по наданому кредиту залежно від умов кредитного ринку.
4.7. У разі виникнення не погашеної в строк заборгованості по кредиту і процентах за користування ним (включаючи підвищені) суми, що виплачуються Позичальником у погашення зазначеної заборгованості, спрямовуються спочатку на погашення боргу по процентах, а потім по кредиту.
4.8. У встановленому законодавством порядку Банк може звернутися в суд із заявою про порушення справи проти Позичальника у зв'язку з невиконанням ним умов цього Договору
5. Позичальник має право
5.1. Достроково погашати кредит та сплачувати відсотки за користування кредитом, попередивши про це Банк за 5 днів , або вносити наперед платежі в погашення заборгованості за кредитом, при цьому проценти на залишок заборгованості за кредитом сплачуються щомісяця.
5.2. Достроково розірвати Договір з Банком за умови повного повернення одержаного кредиту і сплати процентів за користування ним , повідомивши про це Банк за 7 днів.
5.3. Порушувати перед Банком питання про перенесення строків платежу у разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових або інших ускладнень з не залежних від нього причин.
6. Особливі умови
6.1. Строк дії Договору встановлюється з дня його укладання і до повного повернення кредиту, а також одержання Банком всіх належних йому процентів та штрафів.
6.2. Зміни до Договору оформлюються додатковими угодами сторін, що є невід'ємними частинами цього Договору.
6.3 Суперечки за Договором вирішуються у встановленому Законом порядку.
7. Юридичні адреси сторін
Поштова адреса, телефон, факс, Поштова адреса, телефон, факс
реквізити Банку: банківські реквізити
Позичальника:
Про зміну зазначених реквізитів сторони повідомляють одна одну негайно.
За Банк За Позичальника
___________________ _________________
(підпис) (підпис)
М.п.
Підстава: рішення кредитного комітету ( протокол №______ від_____ ).
(Складається, якщо Заставодавець (юридична особа - тільки як майновий поручитель або фізична особа - як позичальник або майновий поручитель надає у заставу будинки,
Будівлі,споруди,інше нерухоме майно ,яке безпосередньо пов'язане землею
лі, споруди, інше нерухоме майно, яке безпосередньо пов'язане із землею)
Додаток Г
Д О В І Д К А
для одержання кредиту в установі
ВАТ Ощадбанку
_________________________________________________________
( найменування району, міста )
Видана гр.__________________________________________________
( прізвище, ім'я та по батькові )
Що він (вона) постійно працює з "______"__________________200_р. на посаді ___________________________________________________
одержує пенсію довічно або строком до "___"_______________200_р.
_________________________________________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації органу, що призначив пенсію, і його поштова адреса)
і його (її) середньомісячний заробіток (пенсія) за останніх три місяці становить__________________________________________гривень.
(цифрами і літерами)
Зі вказаного заробітку (пенсії) робляться щомісячні утримання за виконавчими листами та іншими документами у розмірі ________процентів.
Табельний номер чи номер пенсійної книжки.
Керівник___________________________________
М.п.
Гол. бухгалтер _________ ____________________
Зворотний бік довідки
Довідка видається адміністрацією підприємства, установи, організації за місцем роботи ( встановлення пенсії) одержувача позички в одному примірнику і надається останнім в установу ВАТ Ощадбанку.
Підприємства, установи і організації можуть одноразово видавати лише по одній довідці про заробіток (пенсію).
Друга довідка може бути видана лише після погашення кредиту, виданого за першою довідкою. Для одержання другої довідки працівник (пенсіонер) повинен пред'явити попередній кредитний договір з відміткою установи ВАТ Ощадбанку про повне погашення позички.
Довідки не видаються особам, що підлягають звільненню з різних причин.
Прізвища керівника підприємства, установи, організації і головного бухгалтера вказуються повністю.
Довідка заповнюється одним кольором чорнила , або кульковою ручкою . Виправлення не допускаються.
Керівники і головні бухгалтери підприємств, установ і організацій несуть персональну відповідальність за подання недостовірної інформації щодо доходів працівника.
Додаток Д
З А Я В А
індивідуального позичальника на видачу кредиту
"______"______________200_ р.
Від ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові позичальника)
Адреса____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Найменування установи банку _______________________________________
В рахунок дозволеного кредиту на____________________________________
(призначення кредиту)
прошу видати мені _________________________________________________
(готівкою, чеком, перерахуванням)
___________________________________________________________гривень.
(сума цифрами і літерами)
Позичальник_______________________
(підпис)
Додаток Є
Динаміка загальної заборгованості по кредитах банку.
Пер/вал 1 кв. 2004р. 2 кв. 2004р. 3 кв. 2004р. 4 кв. 2004р. 2004р. 1 кв. 2005р. 2 кв. 2005р. 3 кв. 2005р. 4 кв. 2005р. 2005р.
Грн. 123251 129541 131259 125364 502702 110250 115006 136028 105697 459996
Валюта 36958 41569 42321 38965 157367 35697 39658 40259 39257 420056

 
 

Цікаве

Загрузка...