WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

отримані однакові результати. Тобто методика аналізу кредитоспроможності фізичної особи - позичальника, розроблена спеціалістами відділу методології ВАТ Ощадбанку не гірша за ті, які використовують провідні банки світу. Результати нашого дослідження також підтверджуються висновками перевірки спеціалістів німецького ощадного банку, метою яких була перевірка стану методологічного забезпечення кредитної діяльності ВАТ Ощадбанку.
Проаналізувавши ситуацію з споживчого кредитування як в Україні в цілому, так і в ВАТ Ощадбанку зокрема , слід зазначити, що незважаючи на всі проблеми, досягнуто досить помітний прогрес у розвитку як житлового кредитування, так і споживчого кредитування в цілому. Інтерес банків до цих операцій пояснюється, по-перше, існуючим вже сьогодні реальним платоспроможним попитом як на житлові позички, так і на інші види споживчого кредитування і, по-друге, передбаченням у майбутньому величезного ринку для іпотечних кредитів і усвідомленням того, що саме сьогодні можна зайняти на ньому гарну позицію. Що ж стосовно перспектив розвитку споживчого кредитування ВАТ Ощадбанку то, на мою думку, саме в розвитку житлового кредитування ВАТ Ощадбанку знайде чималий потенціал для свого розвитку. Але для цього потрібні цілеспрямовані зусилля не тільки зі сторони банку, а й зі сторони держави. як у наданні певних пільг банкам, що займаються споживчим кредитування, так і в наданні субсидій певним категоріям населення для придбання житла у розстрочку, створенні відповідної нормативної бази, яка б обмежила ризики банків по цим операціям, створення Республіканського агентства, яка б займалося безпосередньо іпотечним кредитуванням і т.ін.
На основі проведеного аналізу і надання оцінки операціям з споживчого кредитування Ощадного банку надано наступні пропозиції по вдосконаленню даних операцій:
" створення відповідної нормативної бази, яка б обмежила ризики банків по цим операціям;
" надання субсидій певним категоріям населення для придбання житла у розстрочку;
" створення власної бази даних по виданим кредитам;
" створення відділу, який би на основі даних власної бази займався аналізом кредитів та позичальників;
" підключення до інформаційної бази по позичальникам на міжбанківському рівні;
" розробити внутрібанківське положення в Ощадному банку по іпотечному кредитуванню;
При написанні положення про іпотечне кредитування слід врахувати деякі специфічні моменти:
* Предметом іпотеки може бути тільки майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено та на яке може бути звернено стягнення;
* неподільне майно не підлягає передачі в іпотеку частинами;
* застава майнових прав щодо нерухомого майна здійснюється за правилами іпотеки;
* договір про іпотеку має бути нотаріально посвідченим;
* для запобігання проблемам , що можуть виникнути при зверненні стягнення на житловий будинок чи квартиру, щодо якого встановлена іпотека, з наступним виселенням власника та членів його сім`ї , кредитування таких осіб допускається лише за умови наявності у них іншого житла.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України № 872-Х11 від 07.02.2000
2. Про заставу: Закон України від 2.10.92 р. №2654 - 12 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 25 лютого 1994 року N 4035-XII
3. "Про кредитування" Положення НБУ №246 від 28.09.95 www.liga.kiev.ua
4. "Рекомендації по визначенню фінансового стану позичальників" Постанова НБУ №323 затверджене від 29.09.97 www.liga.kiev.ua
5. "Про кредитний моніторинг" Положення ПриватБанку протокол №8 від 2.03.2001
6. "Про порядок визнання і списання безнадійної заборгованості за кредитами" Положення ПриватБанку протокол №8 від 2.03.2001
7. "Про споживче кредитування громадян України" Положення ПриватБанку протокол №8 від 2.03.2001
8. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит / Учебное пособие. - М.: Институт международного права и экономики, 1996.- 136 с.
9. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привличения и учет / серия "Международный банковский бизнес".- М.:Изд. АО " Консалтбанкир", 1995.-88с.
10. Анализ деятельности коммерческих банков / Под общей ред. С.И. Кушок ,- М.: АОзТ "Вече" составлено АО "Московское финансовое объединение", 1994.- 400 с.
11. Андреев А.А., Морозов А.Г. Пластиковые карточки. Руководство для пользователей. -М.: Концерн "Банковский деловой центр", 1998.- 99 с.
12. Андреев А.А. Пластиковые карты 2-е изд. переработанное и дополненное, -М.: Концерн "Банковский деловой центр", 1998.- 312 с.
13. Анкасов А.И. Активные операции коммерческих банков / серия "Международный банковский бизнес". - М.: Издательство АО "Консалтбанкир", 1994.- 80 с.
14. Антонов Н.Г. Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки .- М.: АО "Финстатинформ", 1995.- 269 с.
15. Артеменко В.Г. Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебное пособие ,- М.: Издательство "ДИС", НГАЭиУ, 1997.- 128 с.
16. Банківська енциклопедія / Під редакцією д. ек. н. професора Мороза А.М. - К.: "Слід", 1993.- 328 с.
17. Банковская система России . Настольная книга банкира. Кредитный процесс коммерческого банка. - М.: ТОО Инжиниринго-консалтинговая компания "ДеКА", 1995.- 112 с.
18. Банковский кредит и способы его обеспечения / Под ред. А.А. Безуглова , М.: "Интерпол - Москва" , 1994.- 80 с.
19. Банковский портфель - I / Книга банкира , Книга клиента, Книга инвестора - М.: СОМИНТЕК ,1994. - 752 с.
20. Банковский портфель - III / Книга менеджера по кредитам, Книга менеджера по трастовым операциям и фондам, Книга менеджера по расчетам, Книга банковского бухгалтера и аудитора / Отв. редактор Ю. Коробов и др. - М.: СОМИНТЕК ,1995. - 752 с. ( Портфель делового человека )
21. Банковское дело и финансирование инвестиций: т.1 теория и концепции / под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и Развития , 1997.- 548 с.
22. Банковское дело и финансирование инвестиций: т.2 политика и стратегия/ под ред. Н. Брука, - Вашингтон :Всемирный банк реконструкции и Развития , 1997.- 648 с.
23. Банковское дело под редакцией О.И. Лаврушина - М.: "Росто", 1992. - 429с.
24. Банковское дело / Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика , 1996. - 480 с.
25. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов,- М.: Издательская корпорация "Логос", 1998.- 344 с.
26. Бергер Айке, Банковские операции для физических лиц,- К.:Укр. Финансово-банковская шк. в сотрудничестве с группой европейских сберегательных банков, 1997.- 135 с.
27. Брітхем, Евхен Основи фінансового менеджменту : Пер. з англ. / Державний національний університет ім. Т. Шевченка - К.: " Молодь" , 1997 - 1000 с.
28. Букато В.И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. Ланидуса. - М.: Финансы и статистика, 1996.- 336 с.
29. Вступ до

 
 

Цікаве

Загрузка...