WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

накопичення систематизованої обробки великого обсягу інформації, пов'язаної з надходженням і використанням коштів позичальника. Значний обсяг цієї роботи має бути доручено засобам обчислювальної техніки, які оснащені необхідним програмним забезпеченням.
Комплекс задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи" доцільно включити до складу автоматизованого включити до складу автоматизованого робочого місця банківського менеджера.
АРМ - являє собою проблемно-орієнтований комплекс програмних, технічних і комунікаційних засобів інформаційного і методичного забезпечення користувача для вирішення його задач в режимі діалогу з ЕОМ.
Технічною основою АРМ являється персональний комп'ютер, який знаходиться безпосередньо на робочому місці працівника кредитного відділу і надає користувачу можливість вести обробку інформації в електронному режимі, підготовлювати і передавати інформаційні документи, підтримувати інформаційний зв'язок з іншими працівниками і системами.
В дипломній роботі пропонуються методичні підходи до створення АРМ маркетолога банку і виконана їх реалізація на прикладі комплексу задач "Аналіз фінансового стану позичальника".
В таблиці 3.1 характеризується комплекс задач "Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи".
Загальна схема комплексу задач і їх ієрархія наведена на малюнку:
Таблиця 3.1
Аналіз фінансового стану позичальника - фізичної особи.
Створення інформаційного забезпечення полягає в пошуках джерел отримання інформації.
Для розв'язання задач, які входять до комплексу задач "Аналіз фінансового стану позичальника -фізичної особи", необхідна наступна інформація:
довідка з місця роботи про стаж роботи;
довідка з місця роботи про розмір заробітної плати та утримань з неї (у тому числі за товари придбані в розстрочку, та інші стягнення);
приватний підприємець подає декларацію про доходи, що завірена податковою інспекцією;
документи, що підтверджують прибутки по вкладам та цінним паперам;
інші документи, що підтверджують інші доходи та витрати позичальника та його сім'Ї (довідка з місця постійної роботи чоловіка (дружини) із зазначенням отримуваного доходу (середньомісячного заробітку) і розміру відрахувань з нього;
розрахункові документи, що підтверджують витрати по утриманню дітей в дошкільних установах, плату за навчання.
Таблиця 3.2
Алгоритм розрахунків табличних показників, що характеризують фінансовий стан позичальника - фізичної особи.
№ Назва задачі Методи розв'язання Аналітичні показники
1. Загальна характеристика клієнта Сформувати загальне уявлення про потенційного клієнта Доходи, витрати
2. Соціальний та сімейний стан Визначити вік, кількість років перебування у шлюбі, кількість дітей, з метою вирішення ймовірності погашення позики, Кількість років, в тому числі одружений, кількість дітей
3. Наявність нерухомості Визначити здатність клієнта забезпечити позику заставою на відповідному рівні Власна нерухомість та інші предмети застави
4. Професійні здібності позичальника Дослідити рівень кваліфікації та професійний стаж в тому числі безперервний Стабільність позичальника - фізичної особи
5. Аналіз попередніх відносин позичальника з банком Оцінити фінансову порядність та пунктуальність при попередніх випадках користування позиками, своєчасність сплати відсотків та основного боргу Кредитна історія, інформація незалежних кредитних агентств та бюро, інших банків
6. Загальні показники платоспроможності Визначити співвідношення величини сумарних доходів до сумарних витрат Довгострокові кредити банку, довгострокові позичкові кошти, сума джерел формування доходів та витрат
7. Коефіцієнт платоспроможності Визначити фінансовий стан клієнта, його незалежність від позикових коштів Власні фінансові, загальні фінансові джерела
8. Коефіцієнт плато- спроможності сім'ї Визначити залежність позичальника разом з сім'єю від позичкових коштів Доходи та витрати сім'ї
9. Коефіцієнт забезпечення суди Дослідження забезпечення кредиту заставою Власна нерухомість, наявність депозитного рахунку в банку
10 Аналіз фінансової стабільності Оцінити здатність і ймовірність повернення клієнтом взятих в борг коштів Коефіцієнт маневреності, коефіцієнт покриття
11 Характеристика проекту, що кредитується Дослідження проекту, що кредитується Об'єкт кредитування, строк, суб'єкт кредитування, розмір кредиту, забезпечення
12 Наявність забезпечення Дослідження предмету забезпечення на випадок, якщо клієнт не зможе погасити кредит Вартість заставного майна сума процентів
13 Оцінка класу позичальника Визначення результату кредитоздатності клієнта і рішення про видачу або не видачу позики Рейтингова оцінка
Таблиця 3.3
Показники, що характеризують фінансовий стан позичальника - фізичної особи
№ Назва показника Алгоритм розрахунків Умовні позначення
Показники платоспроможності
1.
Платоспромож-ність позичальника МДП
Кпп=
МПП+МВ МДП - місячний доход позичальника
МПП - місячні витрати по позичці (у розрахунок приймається позичка, яку планує одержати позичальник).
МВ - місячні витрати
2. Коефіцієнт платоспромож-
ності Р=Дч*К*Т Т - термін позики (в місяцях)
Дч - середньомісячний доход за останні шість місяців, мінус всі обов'язкові платежі (Дч)
К - коефіцієнт, який змінюється в залежності від значення Дч
3.
Платоспромож-
ність сім'ї МДС
Кпс=
МПП+МВС МДС - місячний доход сім'ї
МВС - місячні витрати сім'ї
МПП - місячні витрати по позичці (у розрахунок приймається позичка, яку планує одержати позичальник).
Показники платоспроможності
4.
Коефіцієнт забезпеченості ВР
Кз=
СК ВР - вартість застави
СК - сума кредиту
ВИСНОВКИ
Дослідження теми стосовно споживчого кредитування та перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операцій з споживчого кредитування банком на прикладі ВАТ Державний Ощадний банк Україниого приводить до ряду висновків.
Загалом банківська система України вже має законодавчу основу для свого функціонування на кредитних ринках. До основних нормативних документів, на яких базується банківська кредитна діяльність відносяться: Закон "Про банки і банківську діяльність", Положення Національного банку "Про кредитування, "Положення про порядок ліцензування банків в Україні" затверджене Постановою Правління Національного банку України, інструкції Національного банку України та інші нормативні акти.
Але аналіз освітленості проблеми саме споживчого кредитування в комерційному банку свідчить про відсутність систематизованої інформації в літературних та періодичних виданнях, ця проблематика розглядається лише в загальному контексті кредитування. Слід відзначити, що такий підхід є не зовсім коректним, оскільки споживче кредитування має свої

 
 

Цікаве

Загрузка...