WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

стажі роботи понад 10 років;
БС = 1 - при стажі роботи на постійному місці від 5 до 10 років;
БС = 0 - при стажі роботи менше 5 року.
Погашення кредитів у минулому (ПМ)
ПМ може набувати таких значень:
ПМ = 2 - при погашенні кредитів без проблем;
ПМ = 1 - при погашенні кредитів після відстрочки або позичальник не користувався кредитами у минулому;
ПМ = 0 -при простроченому кредиті або якщо позичальник ухиляється від відповідальності.
Для визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника необхідно:
- розраховані за викладеною методикою показники занести до таблиці;
- значення кожного показника помножити на вагоме значення;
- знайти суму всіх значень.
Після визначення узагальненого показника визначається клас позичальника за рейтинговою шкалою.
Проаналізуємо кредитну заявку конкретного клієнта Сидоренка Віктора Івановича, первинні дані про якого наведені нижче в табл. 2.1. Даний позичальник подав заяву на отримання кредиту на купівлю музичного центру в розмірі 1960 грн. терміном на 1 рік. На даний момент в банку рівень відсоткової ставки по таким кредитам знаходиться на рівні 50% річних. В якості застави клієнт надає свій валютний депозит. Оскільки 90% депозиту даного позичальника складають $ 1350 або 5292
Таблиця 2.1
Первинні дані позичальника - фізичної особи Сидоренка Віктора Івановича
№ Показник Значення
1 Вік позичальника (роки) 31
2 Стаж роботи (роки) 8
3 Безперервний стаж роботи (роки) 8
4 Розмір заробітної плати (грн.) 900
5 Комунальні та квартирні витрати ( грн.) 156
6 Плата за користування автомайданчиком (грн.) 60
7 Плата за користування супутниковим телебаченням (грн.) 10
8 Депозитний рахунок в ВАТ Ощадбанку ($) 1500
9 Річна ставка по депозиту у валюті (%) 16
10 Сімейний стан Неодруже
Ний, дітей не має
11 Наявність кредитної історії Відсутня
12 Стаж роботи на постійному місці ( роки) 8
13 Наявність власної нерухомості 2-х кімнатна квартира
грн. ( за курсом НБУ $1=5,3299грн.), тобто можна зробити висновок, що даний кредит буде забезпечений заставою в достатній кількості. Далі використовуючи рейтингову оцінку класу позичальника визначимо:
Таблиця 2.2
Доходи та витрати позичальника (сім'ї)

п/п Доходи Пози-чаль-ник
Інший член сім'ї
(поручи-тель) Витрати Пози-чальник Інший член сім'ї (пору-читель)
1 2 3 4 5 6 7
1 Заробітна плата 900 Прибутковий податок 165,55
2 Доходи від заощаджень та цінних паперів 78,4 Аліменти
3 Інші доходи (зазначити конкретно) Щомісячні платежі по раніше одержаних позичках
4 Платежі за товари, придбані в розстрочку
5 Комунальні платежі 156
6 Щомісячні платежі по страхуванню
7 Інші витрати
(плата за навчання, дит.садок та ін.) 79
8 Разом доходів 978,4 Разом
витрат 400,55
9* Всього доходів (ряд.8 кол.3+4) 978,4 Всього витрат
(ряд.8 кол 6+7) 400,55
*) використовується при визначенні Кпс
можна даному позичальнику надати кредит чи ні. Для цього заповнимо таблиці.
В результаті рейтингової оцінки позичальник, Сидоренко Віктор Іванович бал рівний 32,15, тобто він потрапив в категорію позичальників класу А, тобто ми маємо справу з фізичною особою з дуже стійким фінансовим станом, якій можна дозволити у видачі кредиту. Для порівняння розрахуємо інтегрований показник кредитоспроможності який використовується ВАТ Ощадбанку див. табл. 2.3. Розрахункове значення інтегрованого показника становить 50,35 (див. табл. 2.4), що теж нашого позичальника відносить до позичальників класу А, але коефіцієнт платоспроможності позичальника в даному випадку у нас становить 1,61, а методика розрахунку інтегрованого показника вимагає щоб його значення було не меншим за 2.Аналізуючи ж кредитоспроможність позичальника за скоринг - формуляром, який використовується в німецькому банку він отримав 112 балів, це свідчить про те, що кредитний працівник приймає самостійно позитивне рішення про видачу кредиту. Використовуючи ж методику оцінки кредитоспроможності одного з російських банків отримаємо наступний результат (див. табл. 2.5). А оскільки сума кредиту даного позичальника становить 1960 грн., а розрахункова - 2080,26 грн., то даному позичальнику можна надати кредит згідно з умов його заявки. Для більшої повноти скористаємося методикою скоринг - аналізу стану позичальника фізичної особи за моделлю запропонованою Дюраном (див. розділ 1). Розрахунки наведені в таблиці 2.6.
Отже, як ми бачимо, даний позичальник за цією методикою отримав 1,912 бали, а оскільки всі позичальники, які отримали сумарний бал, який перевищує 1,25 відноситься до групи помірного ризику, тобто такими позичальникам можна надати кредит.
Отже використавши рейтингову методику оцінки, що використовується в ВАТ Ощадбанку, для оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи та рейтингові методики оцінки кредитоспроможності інших банків можна зробити висновок про те, методика оцінки кредитоспроможності в ВАТ Ощадбанку розроблена на високому рівні. Свідченням тому є аналогічні отримані результати з використанням інших методик провідних західних банків, які вдосконалювали свої методики протягом декількох десятиліть. Про це також свідчать нещодавні результати перевірки німецькими банкірами пакету кредитних документів, які було прийнято в банку. За підсумками яких методичну базу з кредитування було оцінено, як таку, яка написана на високому європейському рівні.
Таблиця 2.3
Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника

п/п Назва показника Ваго-мість Розрахун-кове значення показника Значення показника з урахуванням вагомості
(гр.4*гр3)
1 2 3 4 5
1 Коефіцієнт платоспромо-жності позичальника (Кпп) 8 1,61 12,88
2 Коефіцієнт платоспромо-жності сім'ї (Кпс) 7 1,61 11,27
3 Вік позичальника (ВП) 1 2 2
4 Наявність власної неру- хомості (ВН) 1 2 2
5 Наявність постійної
роботи (ПР) 1 2 2
6 Безперервний стаж роботи (БС) 1 1 1
7 Погашення кредитів у минулому (ПМ) 1 1 1
Таблиця 2.4
Визначення інтегрованого показника фінансового стану позичальника.

п/п Назва показника Теоретич. значення Вагомість показника Розрахунк значення показника Розрахунок значення
з урахув. Вагомості
1 2 3 4 5 6
1 Коефіцієнт платоспромо-жності позичальника Кпп Не менше 2,0 8 1,61 12,88
2 Коефіцієнт платоспромо-жності сім'ї Кпс Не менше 2,0 7 1,61 11,27
3 Коефіцієнт забезпечення
Кз Не менше 1,5 10 2,12 21,2
4 Наявність власної неру- хомості ВН 1 3 1 3
5 Наявність постійної
роботи ПР 2 1 2 2
Всього 50,35
Таблиця 2.5
Оцінка кредитоспроможності за російською методикою.
№ Показник Значення
1 середньомісячний доход за останні шість місяців, мінус всі обов'язкові платежі (Дч) (грн.) 577,85
2 коефіцієнт, який змінюється

 
 

Цікаве

Загрузка...