WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

підставі кредитних договорів, які укладаються індивідуальними позичальниками з установою банку за місцем проживання (за наявності постійної прописки), за винятком кредитів на будівництво або купівлю індивідуальних житлових будинків (квартир), які надаються за місцем забудови абознаходження індивідуального житлового будинку (квартири).
Кредит в Ощадному банку надається переважно в безготівковій формі, а також шляхом видачі готівки, розрахункового чека.
Розмір процентної ставки за користування кредитом встановлюється установою банку самостійно залежно від вартості кредитних ресурсів, характеру наданого забезпечення, виду кредиту, попиту та пропозиції на кредитному ринку в конкретному регіоні та інших факторів з таким розрахунком, щоб сума одержаних від позичальника відсотків покривала витрати банку по залученню коштів, необхідних для надання кредиту, витрати на ведення банківських справ і забезпечувала одержання прибутку. Розмір плати за користування кредитом повинен бути не нижче мінімального рівня, що встановлюється Ощадним банком.
Протягом часу дії кредитного договору банк має право змінювати рівень процентної ставки за кредит залежно від зміни процентної політики банку та державних органів, в компетенцією яких входить вирішення цих питань, від попиту та пропозицій на кредитні ресурси з оформленням цих змін додатковою угодою. Порядок зміни процентної ставки обумовлюється в кредитному договорі.
У разі незгоди сплачувати змінену процентну ставку позичальник зобов'язаний після отримання повідомлення про зміну процентної ставки у 2-місячний строк по довгострокових кредитах та у місячний строк по короткострокових кредитах погасити заборгованість за одержаними кредитами. Якщо у вказаний строк позичальник не повертає кредит, то заборгованість перераховується на рахунок прострочених позичок. В цьому випадку банк направляє позичальнику претензію і в разі, якщо вона не задовольняється в місячний строк, то передає справу до суду.
Для одержання кредиту позичальник укладає з банком кредитний договір, в якому визначаються умови видачі та порядок погашення кредиту, права, обов'язки і відповідальність кожної із сторін. Одночасно укладається договір застави (додатки Б, В, Г, Д) з позичальником або майновим поручителем - фізичною або юридичною особою.
В разі зміни процентної ставки за кредитом, пролонгації кредиту, зміни будь-якого пункту кредитного Договору ВАТ Ощадбанк укладає додаткову угоду, що є невід'ємною частиною кредитного Договору.
Рішення про надання кредиту приймається кредитним комітетом установи банку на підставі загального висновку кредитного підрозділу, який враховує висновки з цього питання служби безпеки, юридичної служби та підрозділу по управлінню ресурсами.
Новий кредит надається лише за умови повної сплати заборгованості за раніше одержаними кредитами або при наявності додаткового ліквідного майна та реальних можливостей щодо своєчасного погашення кредиту та сплати процентів.
Короткострокові кредити надаються громадянам на споживчі цілі (придбання товарів широкого вжитку і тривалого користування, транспортних засобів) та на нагальні потреби (лікування, навчання, весілля, народження дитини, непередбачені обставини тощо) строком до 1 року.
У кредитному договорі обов`язково вказується конкретна ціль кредиту.
Що стосовно довгострокових кредит установами ВАТ Ощадбанку надаються громадянам на такі цілі:
будівництво індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями;
будівництво будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом, і будинків дачного типу та благоустрій садових ділянок;
будівництво надвірних будівель для утримання худоби та зберігання сільгосппродуктів, літньої кухні, теплиці, майстерні, навісу тощо;
будівництво гаражів;
купівля індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями;
купівля квартир у багатоквартирних житлових будинках;
купівля будинків дачного типу та будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом;
купівля гаражів;
реконструкція та капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків, приєднання їх до інженерних мереж, придбання обладнання для інженерного благоустрою будинку;
реконструкція та ремонт квартир;
реконструкція та капітальний ремонт будинків дачного типу і будинків у сільській місцевості, що не є основним житлом;
поточні потреби (придбання товарів тривалого користування меблі, транспортні засоби, побутова техніка та ін.).
Строк користування довгостроковим кредитом встановлюється залежно від об'єкта кредитування, розміру кредиту та фінансового стану позичальника. При цьому строк користування кредитом, одержаним на будівництво та купівлю житла, не повинен перевищувати 10 років, а за іншими видами кредитів - 5 років.
Довгострокові кредити на купівлю квартир, будинків, гаражів, товарів тривалого користування, обладнання для підприємницької діяльності і т.ін. надаються у розмірі до 70% від вартості об'єкта кредитування, але не більше граничних розмірів, визначених Правлінням ВАТ Ощадбанку. Решта суми вноситься позичальником як аванс до початку кредитування. В разі якщо позичальник не може одноразово внести всю необхідну суму, банк пропонує йому відкрити накопичувальний депозитний рахунок на загальних підставах. Після накопичення необхідної суми позичальник може претендувати на отримання довгострокового кредиту.
Власні грошові кошти позичальника, що знаходяться на накопичувальному депозитному рахунку, будуть переведені на рахунок продавця разом з коштами, що знаходяться на позичковому рахунку.
Довгострокові кредити на будівництво об'єктів надаються у розмірі до 85% від вартості об`єкта кредитування, але не більше граничних розмірів, визначених Правлінням ВАТ Ощадбанку. Обов`язковою умовою надання довгострокового кредиту на будівництво будинку є першочергове вкладання позичальником власних коштів у розмірі не менше ніж 15% вартості об'єкта кредитування.
Таблиця 2.1
Цілі на які надаються довгострокові споживчі кредити.
?
Обов`язковою умовою надання довгострокового кредиту є страхування об`єктів кредитування на користь ВАТ Ощадбанку протягом усього періоду користування кредитом. Копія страхового Договору подається ВАТ Ощадбанку позичальником у строки, передбачені кредитним договором.
Видача кредиту позичальникам здійснюється у безготівковій формі шляхом:
оплати розрахункових документів на матеріали, конструкції, обладнання, надані послуги, виконані роботи;
перерахування коштів на поточний рахунок позичальника (у разі здійснення будівництва власними силами) на підставі розрахунку готовності об`єкта кредитування;
перерахування коштів на поточний рахунок продавця квартири, житлового будинку чи гаражу.
У виняткових випадках установа ВАТОщадбанку може видавати кредит готівкою з правом контролю за цільовим використанням коштів.
Кредити на будівництво, реконструкцію та капітальний

 
 

Цікаве

Загрузка...