WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота

Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку) - Дипломна робота


Дипломна робота:
Cпоживче кредитування на Україні (на прикладі Ощадбанку)
ЗМІСТ
Вступ ……………………………………………………………………………..2
Розділ1.Концептуальі інституціональні основи організації
розрахункового і кредитного обслуговування фізичних осіб…………6
1.1 Необхідність та сутність споживчого кредитування……………….6
1.2 Організаційно-економічні умови кредитування фізичних
осіб в сучасних умовах………………………………..……………..18
1.3 Розрахункове обслуговування фізичних осіб………………..……...26
Розділ 2.Аналіз сучасної банківської практики розрахункових і
кредитних операцій установ державного банку……………….………30
2.1 Оцінка сучасного стану споживчого кредитування в
Україні………………………………………………………………..……30
2.2 Аналіз організації споживчого кредитування фізичних
осіб в ВАТ Ощадний банк України…………………………………..…35
2.3. Аналіз кредитного портфелю ВАТ Ощадний банк України….…..55
2.4. Аналіз кредитоспроможності позичальника як метод
мінімізації кредитного ризику……………………………………….…..59
Розділ 3.Проблеми і перспективи розвитку розрахункового і кредитного обслуговування фізичних осіб на Україні………………………………72
3.1 Основні напрямки розвитку споживчого кредитування на
Україні…………………………………………………………………….72
3.2 Шляхи вдосконалення аналізу кредитоспроможності
фізичних осіб…………………………………………………………...............…...87
Висновки……………………………………………………………....………...95
Список літератури…………………...........……………………………………………102
Додатки………………………………………………………………..……….109
ВСТУП
Актуальність. В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Пов'зано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Особливо актуально це питання стоїть перед молодим поколінням. Для нормального проживання яким відразу хотілося мати власне житло, можливість його обладнати. Говорячи про це, я маю на увазі не предмети розкошу, а елементарні засоби для існування, які є необхідними для нормального і щасливого проживання як молодих сімей так і інших верств населення. Адже якщо ми хочемо побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише при тій умові що кожен член нашого суспільства буде жити в добробуті та щасті. А цю проблему в деякій мірі можна вирішити за допомогою такого банківcького продукту - споживчий кредит. Адже квартиру, телевізор, меблі, холодильник та інші речі тривалого користування, які людині вкрай необхідні для нормального існування людини як члена нашого високо розвинутого суспільства.
На даний час споживче кредитування займає незначну частку в структурі кредитного портфелю державного банку та з часом все змінюється, і ті тенденції які існують в усьому світі не залишилися поза нашою увагою ( так за статистичними даними у високо розвинутих країнах близько третини обсягу всіх кредитних угод припадає на кредитування фізичних осіб, тобто на споживче кредитування). То ця тема стає все більш актуальною для нашої країни на даний час. Свідтченням цього є як державні програми по житловому кредитуванню молодих сімей так і початок активізації роботи деяких банків на цьому сегменті ринку. Зрозуміло, що спочатку ці послуги орієнтовані на більш заможних громадян нашого суспільства але з часом рамки цих категорій розширюються і є надія що не за горами ті часи, коли цей банківський продукт буде доступний кожному законослухняному громадянину. Єдиним Державним банком в Україні, який в даний момент займається споживчим кредитуванням, є ВАТ Ощадний банк України.
Ступінь висвітлення. Свідченням того що дана тема набуває все більшої актуальності є й той факт, що в останній час починається друкуватися все більше і більше статей, книжок, які в тій чи іншій мірі стосуються теми споживчого кредитування.
В підсумок можна зауважити, що хоч ця тема в останній час стає все більш актуальною і має величезні перспективи для розвитку в банківській системі України, але в українських виданнях вона висвітлена не достатньо та й то переважно в періодичній літературі. По вище вказаним книжкам не тяжко помітити що більш глибокої розробки ця тема набула в російських виданнях. На нашу думку, це свідчить про те, що впровадження такого банківського продукту як споживче кредитування в Росії назріло таким чином раніше на декілька років, ніж в Україні. Але це відставання не дуже значне, а його причинами, на наш погляд, є те що цією проблемою в Росії почали раніше займатися на рівні держави (в 1996 р. в Росії були прийняті програми президентом стосовно житлового кредитування населення, які передбачали деякі пільги для відповідних категорій населення.)
Мета. В результаті проведеної мною роботи були детально вивчені теоретичні та практичні аспекти, які стосуються як споживчого кредитування так і тих сфер з якими цей продукт стикається. Що стосується теоретичних аспектів, то вони розглянуті в першому розділі даної магістерської роботи і розкривають класифікаційні види споживчого кредиту (в залежності від цільового характеру, суб'єктів кредитних відносин, способів організації надання позичкових коштів, форм видачі кредиту, ступені покриття кредитом вартості споживчих товарів, строків надання кредиту) та детально описують всі елементи кредитного процесу з урахуванням тієї особливості, що позичальником, як правило, є фізична особа.
Методологічно - інформаційна база. Дипломна робота виконана на матеріалах відкритого акціонерного товариства Державного Ощадного банку України (далі ВАТ Ощадбанк). До розгляду приймалися дані за 2004 рік та 2005 роки. Використовувалися відомості журнальних статей та статистичних збірників, внутрішньою корпоративною мережею. При написанні роботи також користувалися законами та нормативними актами , постановами та положеннями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Національного банку України, підвідомчі акти ВАТ Ощадбанку, наукові монографії.
Об'єкт дослідження. Виходячи з вивчених мною теоретичних аспектів була досліджена робота суб'єкту банківської системи - ВАТ Ощадбанку на ринку споживчого кредитування. Дослідження базувалося на основі даних Правління ВАТ Ощадбанку по всіх регіональних управліннях. В результаті цього дослідження було визначене теперішнє положення ВАТ Ощадбанку України, вивчено з якими проблемами стикається банк на даному етапі своєї діяльності, процес споживчого кредитування та методи оцінки кредитоспроможності позичальників - фізичних осіб, фактори які впливають на діяльність банку як в середині самого банку так і ззовні, проаналізована програма дій банку, перспективи розвитку на майбутнє та були мною розроблені рекомендації та нововведення про іпотечне кредитування.
Робота складається з трьох розділів, так в першому розділі розглядаються теоретичні основи споживчого кредитування населення, детально

 
 

Цікаве

Загрузка...