WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

ринку
Усього
первинному
вторинному
01.01.99
6653,3
5909,3
744,1
01,02.99
226,7
226,7
0,0
01.03.99
446,0
446,0
0,0
01.04.99
354,1
354,1
0.0
01.05.99
214,3
200,2
o 14.1
01.06.99
450,0
450,0
0.0
01.07.99
525,1
500,1
25,0
01.08.99
530.7
500,1
30,6
01.09.99
120.0
120,0
0,0
01.10.99
320,6
290,5
30,1
01.11.99
605,0
595.0
10,0
01.12.99
100,0
100,0
0,0
01.01.2000
33,7
0,0
33,7
01.02.2000
0,0
0,0
0,0
Але в зв'язку з тим, що формування фондового ринку державних цінних паперів відбува-лося без достатнього аналізу можливостей залучення коштів через розміщення ОВДП та за-безпечення їхнього повернення, ейфорія фондового ринку державних цінних паперів, яка була в 1996 р. таї половині 1997 р., змінилася песимістичними настроями учасників (інвесторів) ринку державних цінних паперів. Якщо в період започаткування фондового ринку державних цінних паперів необхідні були відповідні преференції для комерційних банків, то в 1996- 1997 рр., у зв'язку зі значною дохідністю за цінними паперами, активність на фондовому ринку з боку як вітчизняних, так й іноземних інвесторів була досить високою.
З кінця 1997 р., в період інтенсивного дострокового виведення із внутрішнього ринку України коштів, вкладених у державні цінні папери іноземними інвесторами, основним учасником ринку державних цінних паперів став Національний банк України, що в цілому негативно вплинуло на розвиток грошово-кредитного ринку. Особливо погіршилася ситуація при проведенні Міністерством фінансів у серпні 1998 р. конверсії погашення ОВДП, які належали комерційним банкам та Національному банку, із зобов'язанням сплатити їх у 2001-2004 рр. Із оперативного управління грошово-кредитним ринком практично було вилучено суму коштів, яка належала комерційним банкам, в обсязі, 9,1 млрд. грн.
У 1998-1999 рр. Національний банк України самостійно забезпечував фінансування бюд-жетних витрат на основі купівлі державних цінних паперів, а тому весь приріст грошової маси здійснювався за рахунок випуску Національним банком коштів через первинний фондовий ринок.
Після прийняття Закону України "Про Національний банк України", яким визначено, що Національний банк не може бути учасником первинних аукціонів державних цінних паперів, а може купляти їх лише на вторинному ринку, роль Національного банку в цьому процесі сут-тєво зміниться, а ефективність грошово-кредитної політики підвищиться.
Тому відновлення розвитку та функціонування фондового ринку державних цінних паперів як механізму залучення на короткий період коштів до державного бюджету та фінансового інструмента регулювання грошово-кредитного ринку через перерозподіл грошових коштів, а також визначення вартості кредитних коштів на нинішньому етапі є надзвичайно актуальним.
У квітні 2000 р. Кабінет Міністрів України оголосив про відновлення випуску облігацій внутрішньої державної позики. Передбачено, що в 2000 р. емісія облігацій складе 5170,869 млн. грн., із яких 1 млрд. призначено для кредиторів, які не погодилися на реструктуризацію єврооблігацій.
За умовами випуску облігації надійдуть в обіг у безготівковій формі на пред'явника з тер-мінами погашення 28, 63, 91,182, 273 дні, 12,18, 24 і 36 місяців, а також на визначену дату. Но-мінальна вартість однієї облігації складе 100 гривень, а реалізація їх буде здійснюватися з дисконтом.
Таблиця суми погашення ОВДП окремими учасниками ринку в 1998-2000 рр., млн. грн.
Дата
Учасники ринку
НБУ
Нерези-денти
Клієнти банків
Комерційні банки
01.02.98
250,1
233,9
65,1
148,0
01.03.98
554,9
239,3
51,1
240,1
01.04.98
456,2
241,9
39,8
190,1
01.05.98
205,7
253,2
41,1
343,7
01.06.98
107,1
302,6
17,5
320,0
01.07.98
158,0
507,3
20,4
393,8
01.08.98
133,2
520,1
17,9
277,0
01.09.98
238,7
97,0
49,3
627,6
01.10.98
36,3
457,5
50,2
85,3
01.11.98
0,0
10,8
56,5
140,8
01.12.98
0,0
9,6
117,8
300.1
01.01.99
0,0
18,1
35,9
105,6
01.02.99.
0,0
2,6
46,6
232,9
01.03.99
0,0
39,4
24,6
7,8
01.04.99
363,0
0,2
31,1
245,0
01.05.99
0,0
0,0
3.4
28,3
01.06.99
258,4
0,4
17,2
99,1
01.07.99
258,7
0,0
2,4
27,6
01.08.99
117,6
0,0
3,3
69,3
01.09.99
72,6
0,0
5,2
132,7
01.10.99
120,7
639,9
33,2
24,9
01.11.99
0,0
0.0
0.0
0,1
01.12.99
255,6
0,0
28,8
11,5
01.01.2000
197,0
0,0
22,5
0,05
У державному бюджеті на 2000 р. передбачено внутрішнє фінансування в обсязі 3895,9 млн. грн., тобто можна прогнозувати, що дисконт складе ЗО-35 % від номінальної вартості облігацій. Обов'язки генерального агента з обслуговування, випуску й погашення облігацій внутрішньої державної позики покладено на Національний
банк України.
На початку травня 2000 р. у зв'язку зі зниженням нормативу обов'язкового резервування до 15 %, низьким попитом на кредити з боку позичальників і досить стабільною ситуацією на валютному ринку комерційні банки накопичили значні гривневі ресурси, внаслідок чого зни-зили свою активність щодо залучення депозитів.
За таких умов найбільш привабливими для комерційних банків стають операції на валютному ринку, а це може загрожувати стабільності національної грошової одиниці. Тому відродження випуску облігацій внутрішньої державної позики можна вважати засобом впливу на валютний ринок і курсову політику, який буде здійснюватися шляхом переміщення вільних гривневих ресурсів з валютного на фондовий ринок. При цьому слід зазначити, що така зміна ринків буде досить привабливою та ефективною для комерційних банків, зросте їхня активність щодо залучення депозитів, а уряд одержить додаткові ресурси для фінансування державного бюджету.
Паралельно з емісією ОВДП уряд прийняв рішення про випуск облігацій зовнішньої дер-жавної позики, що пов'язано передусім з реструктуризацією зовнішнього боргу та обміном єврооблігацій з терміном погашення в 2000- 2001 рр. на цінні папери з довшими термінами погашення. З цією метою Міністерство фінансів України здійснило дві емісії облігацій зовнішньої державної позики. Перша - випуск облігацій, номінованих у євро, на суму 1133,331 млн. євро зі щоквартальним купоном за ставкою 10 % річних. Друга емісія - випуск облігацій, номінованих у доларах США на загальну суму 1129,329 млн. доларів зі щоквартальним купоном заставкою 11% річних.

 
 

Цікаве

Загрузка...