WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

Роль НБУ на ринку цінних паперів - Реферат

торгів;
3) підсумковий, що охоплює проведення платежів за результатами розміщення облігацій.
Рішення про час, місце і форму проведення торгів, обсяги та умови розміщення облігацій, що пропонуються на продаж, строк подання заявок на участь у ньому приймаєтьсяМіністер-ством фінансів України за погодженням із Національним банком в межах загальної суми емісії, визначеної Кабінетом Міністрів України.
Міністерство фінансів надсилає Національному банку України повідомлення про проведення торгів, у якому зазначається:
" дата і час проведення аукціону;
" кількість облігацій, що виставляються на продаж (у разі, якщо є обмеження);
" термін погашення облігацій та виплати відсотків за ними. При розміщенні дисконтних облігацій дати виплати доходу не вказуються;
" вимоги щодо подання заявок учасників торгів: кратність заявок, кількість знаків дро-бової частини у їхній ціновій частині тощо;
" дата і час переказу коштів за результатами проведення торгів та номер рахунку в опе-раційному управлінні Національного банку, на якому здійснюється акумулювання коштів;
" штрафні санкції, які можуть застосовуватися до порушників платежів.
За умови розміщення облігацій за фіксованими цінами, що встановилися на попередньому аукціоні, в інформаційному повідомленні вказуються цінові умови продажу. Розміщення облігацій здійснюється у вигляді електронних торгів з використанням телекомунікаційної мережі передавання даних. На підставі договору з Національним банком учасникам торгів надаються програмно-технологічні засоби системи "ЛІГА", які забезпечують формування та пе-редавання заявок на участь у торгах та отримання даних за їхніми результатами. З викорис-танням цієї системи учасники торгів подають до Національного банку заявки на придбання:
" зазначеної в заявці кількості облігацій за фіксованими в них цінами і мають назву конку-рентних;
" зазначеної в заявці кількості облігацій за середньозваженими цінами, які визначаються за результатами аукціону й мають назву неконкурентних.
Заявки на торги засвідчуються підписами (в електронній формі) уповноважених осіб їхніх учасників. Під час проведення аукціону до заявок може входити необмежена кількість кон-курентних і неконкурентних пропозицій.
При розміщенні облігацій за фіксованими цінами його учасники надають лише неконкурентні пропозиції. Задоволення цих пропозицій здійснюється Національним банком України за середньозваженими цінами, які було встановлено на попередньому аукціоні.
Отже, повідомлення про проведення торгів та заявки учасників (комерційних банків і тор-говців цінними паперами) можна вважати своєрідною формою угод із розміщення облігацій між Національним банком України як генеральним агентом. Міністерством фінансів України та юридичними особами, які беруть участь у продажу державних боргових зобов'язань. Цією "угодою" визначено порядок продажу облігацій, правила здійснення розрахунків та штрафні санкції, які може бути застосовано до порушників платіжної дисципліни. Проведення торгів облігаціями здійснюється за такою схемою.
У день проведення торгів у час, зазначений у повідомленні, заявки, які надійшли телекомунікаційною мережею від його учасників, розкриваються, і за допомогою програмних засобів системи "ЛІГА" визначається склад учасників торгів, котрі подали пропозиції щодо придбання облігацій.
На підставі даних довідника, який відображає стан виконання учасниками торгів вимог, визначених умовами їхнього допуску до участі в розміщенні облігацій, формується перелік учасників, заявки яких не допускаються до участі в торгах. Заявки цих учасників програмними засобами системи "ЛІГА" вилучаються, і вони не беруть участі в розміщенні облігацій.
На базі заявок учасників торгів, допущених до них, складається аналітична інформація, яка характеризує пропозиції щодо придбання облігацій та можливі варіанти встановлення ціни відсікання під час продажу їх, тобто ціни, нижче від якої заявки учасників торгів не задоволь-няються.
Аналітична інформація, а також дані про попередні торги, обсяги погашення облігацій та інші показники надаються уповноваженим особам Міністерства фінансів України для визначення обсягів залучення коштів та встановлення ціни відсікання на основі:
" загального обсягу розміщення облігацій;
" розрахункової дохідності облігацій;
" встановленої облікової ставки Національного банку України;
" курсу національної грошової одиниці стосовно іноземної;
" рівня ставок за кредитами і депозитами комерційних банків та інших даних.
"
Розрахункова ставка дохідності облігацій купонної форми випуску визначається за такою формулою:
де Д - дохідність купонної облігації, визначена у відсотках у розрахунку на рік;
ЦН - номінальна ціна, або ціна, за якою буде погашено облігацію;
ЦК - розмір купонної виплати;
п - кількість купонних виплат;
Цпр - ціна придбання облігації;
Коб - кількість днів у обігу;
365 - кількість днів у календарному ропі (базовий рік).
Аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики можуть проводитися за попередніми та остаточними заявками й умовами. На основі попередніх заявок, що надаються комерційними банками до Національного банку України як від свого імені, так і від імені клієнтів, Міністерство фінансів України визначає попередню ціну продажу облігацій, нижче якої заявки не будуть задовольнятися. Комерційні банки на підставі інформації про попередню ціну уточнюють свої конкурентні й неконкурентні заявки і надсилають до Національного банку остаточні заявки. У цих заявках банки можуть підвищувати ціни на придбання облігацій та обсяги купівлі їх порівняно з попередніми заявками. Якщо остаточні заявки від комерційних банків у заздалегідь визначений час не надійшли до НБУ, попередні заявки набувають сили остаточних. Міністерство фінансів на основі остаточних заявок визначає ціну відсікання щодо продажу облігацій.
Приймаючи рішення про ціну відсікання, Міністерство фінансів надає Національному банку:
ў глобальний сертифікат, яким визначається загальний обсяг випуску облігацій;
ў доручення на задоволення заявок щодо придбання облігацій, у якому вказується ціна відсікання та середньозважена ціна торгів, за якою задовольняються неконкурентні пропозиції.
Глобальний сертифікат складається в двох примірниках, один із яких залишається на збе-ріганні в Міністерстві фінансів України.
За дорученням Міністерства фінансів України Національний банк формує зведену відомість розподілу облігацій за їхніми власниками - учасниками торгів, які відповідно до поданих заявок та встановленої ціни відсікання придбали облігації на торгах. Заявки, що не відповіда-ють ціновим умовам торгів, відсікаються і не задовольняються.
Розміщення облігацій здійснюється за такими правилами.
1. Конкурентні заявки є пріоритетними і

 
 

Цікаве

Загрузка...