WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Сучасна банківська система і порядок створення комерційних банків - Реферат

Сучасна банківська система і порядок створення комерційних банків - Реферат

мережами, обчислювальними центрами, з усіма активами і пасивами. Згідно з цією постановою на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР було створено Національний банк України з його регіональними управліннями.
За час свого існування банківська система пройшла два етапи
І етап - (1991-1993 рр.) - етап активного становлення та розвитку банківської системи;
II етап - (1993-1998 рр.) - етап стагнації та зростання банківської кризи.
Негативні наслідки 1-го етапу.
o реформування банківської системи випереджало реформування економіки і як наслідок - тіньові обороти капіталу, відпливкапіталу за кордон;
' призупинено створення законодавчої бази щодо банківської системи;
o Національний банк України не створив системи страхування де-позитів і кредитів.
Негативні наслідки ІІ-го етапу - етапу стагнації і кризи.
o скорочення кількості банків;
o гальмування зростання банківського капіталу;
' погіршення фінансового стану банків.
Причини кризових явищ банківської системи.
o криза реальної економіки;
o грошово-кредитна політика Національного банку України;
o внутрішньобанківські фактори.
Аналіз стану банківської справи в Україні дає можливість виявити декілька проблем, вирішення яких сприятиме виходу із кризи комерційних банків і створенню в Україні банківської системи ринкового зразка.
Проблеми банківської системи України.
o нераціональна територіальна структура;
o однорідні структури комерційних банків ринкового зразка;
o недостатня загальна кількість комерційних банків;
o існування збиткових банків, які мають "негативний" кредитний портфель;
o тенденції до звуження клієнтури внаслідок спаду виробництва;
o низький рівень капіталізації банків;
o брак досвіду банківського персоналу;
o відсутність законодавчого забезпечення спектру банківських операцій;
o недосконала конкуренція в банківській справі;
o відсутність диверсифікації банківської структури;
o слабка диверсифікація діапазону продуктів та послуг;
o загальноекономічні проблеми.
У цілому розвиток банківської системи України в умовах кризових явищ, його цілі й обмеження, а також прийняття адекватних заходів, спрямованих на стабілізацію банківської системи.
Висновки
Розвиток банківської системи України - одна з необхідних умов ефективного функціонування економіки країни при переході до ринкових відносин, оскільки він сприяє раціональному використанню фінансових ресурсів. Проте останнім часом дедалі частіше спостерігається банкрутство банків, що свідчить про неправильно обрану ними стратегію розвитку. З аналізу динаміки розвитку банківської системи України виходить те, що кількість ефективно працюючих банків різко скоротилася за останніх три роки. Великий вплив на ефективність банківської діяльності має невідповідність методів, які використовуються при плануванні розвитку банків, сучасному стану й напрямкам розвитку фінансового ринку України, процесу інтеграції України у світове економічне співтовариство, що не дає змоги створити високоефективну банківську систему, породжує недовіру до неї суб'єктів господарської діяльності, обмежує можливості використання фінансового ринку для підвищення ефективності використання фінансових ресурсів економічної системи в цілому.
У загальнонаціональному масштабі України слід вказати на ті фактори, які негативно впливають на розвиток даного процесу.
По-перше, це недостатній розвиток усіх елементів грошової маси (грошових агрегатів), що є наслідком незавершеної приватизації (відсутність достатньо розвинутого ринку цінних паперів), недостатній розвиток ринку казначейських зобов'язань.
По-друге, недостатньо висока ефективність функціонування підприємств і високий рівень податків, що не заохочують підприємства активно використовувати можливості співробітництва із комерційними банками (ефект фінансового важеля у таких умовах наближається до нуля або набирає від'ємного значення).
По-третє, низькі доходи громадян не дають змоги у повній мірі розвивати споживчий кредит, який посідає значне місце у кредитному портфелі комерційних банків за кордоном.
По-четверте, впровадження в дію мереж електронних платежів із використанням пластикових карток, які є домінуючими у країнах Заходу, пов'язане із великими капітальними вкладеннями й потребує забезпечення стабільних і досить високих доходів громадян, що, у свою чергу, пов'язане із ефективністю функціонування економіки в цілому.
По-п'яте, як свідчать результати аналізу розвитку народного господарства та доходів населення у даному регіоні країни, то рівень його економічного розвитку суттєво відрізняється від інших регіонів, що при подальшому розвитку фінансового ринку зумовлюватиме нерівномірність розподілу попиту на фінансові послуги на всій території України.
По-шосте, у зв'язку з недостатнім розвитком ринку фінансових послуг структура активів і пасивів, а також показники діяльності банків України суттєво відрізняються від аналогічних західних стандартів і нормативів банківської діяльності, що не дає змоги орієнтуватися на них при прийнятті рішень. Ізрозвитком фінансового ринку в Україні, природно, спостерігатиметься зближення цих характеристик.
Список використаної літератури
1. "Про банки і банківську діяльність". Закон України від 20 березня 1991р. №872-ХІІ.
2. "Про Національний банк України". Закон України від 20 травня 1999р. №679-ХІV.
3. Вступ до банківської справи / Відп. ред.Савлук М.І.-К.: Лібра, 1998р. -344с.
4. Вступ до економічного аналізу комерційного банку. Навчальний посібник.- Тернопіль: "Економічна думка", ТАНГ, 1998р. - 111с.
5. Голубович А.Д., Клопотовский А.В., Наумов А.В. Создание системьі кредитних карточек для коммерческих банков". М.: Менатеп-информ, 1992г.-420с.
6. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. Посібник.- К.: Основи, 1997р.-180с.
7. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва.- К.: КНЕУ, 1999р.-404с.
8. Деньги, кредит, банки. Учебник под. ред. проф. Лаврушина О.И.- М.: Финансы и статистика, 1999г. -448с.
9. Дзюблюк О. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ №4,1999р.
10. Мирун Н.И., Герасимович А. Банковское обслуживание предприятий и населения.- К.: Национальная академия управления, 1996г. -278с.
11. Національний банк і грошово- кредитна політика. Підручник / За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза та канд-екон.наук, доц. М.Ф. Пуховкіної.- К.: КНЕУ, 2001. -368с.
12. Савченко А., Дяченко Б. Національна система масових електронних платежів. // Вісник НБУ №4, 2003.

 
 

Цікаве

Загрузка...