WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і депозитах фізичних осіб - Контрольна робота

Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і депозитах фізичних осіб - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Облік банківських операцій"
на тему:
"Основні правила обліку операцій на поточних рахунках, вкладах і депозитах фізичних осіб"
1. Відкриття та ведення поточних валютних рахунків
та облік операцій за ними
Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті юридична особа-резидент подає уповноваженому банку такі документи:
o заяву на відкриття рахунку, яку підписують керівник і головний бухгалтер та скріплюють гербовою печаткою;
o картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, засвідчену відповідно до вимог;
o копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, засвідчену нотаріально чи органом, який видав це свідоцтво;
o копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально чи реєструючим органом;
o копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим банком;
o копію документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України, засвідчену нотаріально або органом, що видав цей документ.
У разі, якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривають у тому ж банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, надання повного пакета документів не обов'язкове, а тільки подають:
o заяву про відкриття рахунку в іноземній валюті;
o картку із зразками підписів та відбитком печатки.
Банк з власником рахунку укладає договір на розрахунково-касове валютне обслуговування поточного рахунку.
Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства, що має право використовувати іноземну валюту у своїх розрахунках.
Документи для відкриття таких рахунків відокремлені підрозділи подають такі ж, що й при відкритті поточних рахунків у національній валюті.
На поточні рахунки в інвалюті юридичних осіб-резидентів зарахування можуть проводитися через розподільчі рахунки і безпосередньо:
Наприклад, через розподільчі рахунки зараховують:
o готівку, що надійшла від нерезидента до каси уповноваженого банку згідно з експортним контрактом або ввезену уповноваженими особами на транспортних засобах, які надають послуги за межами України, та зареєстровану митною службою при в'їзді в Україну;
o готівка у вигляді митних платежів та інших зборів згідно з чинним законодавством України;
o невикористаний залишок іноземної готівки чи коштів за іноземними платіжними документами, що раніше були отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження тощо;
o готівку як благодійний внесок особи-нерезидента;
o кошти за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку або ввезені на територію України і задекларовані;
o безготівкові кошти, що перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку за зовнішньоекономічними контрактами або ввезені і зареєстровані митною службою, перераховані за зовнішньоекономічними контрактами та інші безготівкові кошти.
Безпосередньо на поточні рахунки зараховують:
o кошти, куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком відповідно до чинного законодавства України;
o суму поданого кредиту відповідно до кредитної угоди;
o кошти, перераховані з власного депозитного рахунку в уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди;
o суму процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному і депозитному рахунках;
o кошти, перераховані з власного поточного рахунку в іншому уповноваженому банку.
З поточного інвалютного рахунку юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:
o виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на закордонні службові відрядження, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном;
o виплата готівкою для оплати праці праців-никам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом;
o виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним законодавством України;
o перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - юридичних осіб, за дорученням яких на підставі відповідних договорів було здійснено продаж нерезидентові товарів, послуг;
o перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними контрактами тощо.
Облік операцій на поточних валютних рахунках клієнта ведеться за загальними правилами (Табл. 1).
На поточний інвалютний рахунок відокремленого підрозділу юридичної особи-резидента можуть зараховувати валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також перераховані головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.
Виторг за реалізовані товари та надані послуги після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу перераховують на поточний рахунок юридичної особи-резидента в повному обсязі.
Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (в межах перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському
валютному ринку України) можуть бути використані відокремленим підрозділом для здійснення таких операцій:
o на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїм працівникам, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних транспортних засобів під час їх перебування за межами України;
o на оплату праці працівників-нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами працюють у зазначених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;
o на придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами з нерезидентами.
2. Особливості відкриття і ведення поточних рахунків в іноземній валюті іноземним представництвам та інвесторам-нерезидентам
Відповідно до чинного законодавства України юридичним особам-нерезидентам поточні рахунки в іноземній валюті в уповноважених банках України не відкривають, однак такі рахунки мають право відкривати їх представництва, які займаються підприємницькою діяльністю на території України. ,
Для відкриття цього рахунку представництво юридичної особи-нерезидента подає до уповноваженого банку такі документи:
o заяву про відкриття рахунку від свого імені;
o копію свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчену нотаріально;
o копію легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або
реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально;
o копію легалізованого статуту (положення) юридичноїособи, яка засновує представництво в Україні, засвідчену нотаріально;
o копію легалізованої довіреності юридичної особи-нерезидента її офіційному представникові на ведення справ в Україні, засвідчену нотаріально;
o картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену нотаріально.
Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав, що розташовані на території України, до уповноваженого банку подають такі документи:
o заяву про відкриття рахунку;
o копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчену нотаріально або органом, що видав посвідчення;
o картку із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчену Міністерством закордонних справ України.
Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті представництві іноземного банку до уповноваженого банку України подають такі документи:
o заяву представництва про відкриття рахунку;
o копію легалізованого Положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально;
o копію легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій, засвідчену нотаріально;
o картку із зразками підписів та відбитками печатки, засвідчену нотаріально.
На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, що займаються підприємницькою діяльністю, зараховуються кошти:
o у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим

 
 

Цікаве

Загрузка...