WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Класифікація кредитів комерційного банку. Умови кредитної угоди. Інвестиційні операції комерційних банків - Контрольна робота

Класифікація кредитів комерційного банку. Умови кредитної угоди. Інвестиційні операції комерційних банків - Контрольна робота

погодженням обох сторін. Кредитний договір має бути підписаний повноваженими особами сторін, які його укладають. Спірні питання щодо виконання договору у разі недосягнення згоди між сторонами розглядаються арбітражем або судом.
Комерційні банки можуть надавати кредити всім суб'єктам господарської діяльності незалежно від їх галузевої належності, статусу, форм власності у разі наявності в них реальних можливостей і правових форм забезпечення своєчасного повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом.
Для одержання кредиту позичальник звертається в банк. Форма звернення може бути у вигляді листа, клопотання, заявки, заяви. У документах зазначається строк погашення та форми забезпечення. Якщо поточний рахунок позичальника відкритий в іншому банку, то він подає в банк установчі документи з зазначенням юридичної адреси, картку зі зразками підписів, засвідчену банком і довідку банку про залишки коштів на рахунках та наявності заборгованості за позиками.
За своєю структурою кредитний договір має включати такі складові:
? преамбулу, в якій зазначаються найменування сторін та їх організаційно-правова форма;
? предмет і суму договору;
? умови забезпеченнякредиту вказується конкретно: договір застави, договір поруки (гарантія), цінні папери або інші документи;
? порядок надання і погашення позики;
? зобов'язання банку і позичальника;
? права банку і позичальника;
? санкції у разі невиконання умов договору;
? порядок розгляду спірних питань;
? особливі умови;
? строк дії договору;
? юридичні адреси та реквізити сторін;
? підписи сторін.
За невиконання або неналежне виконання договірних кредитних зобов'язань винна сторона несе цивільно-правову відповідальність. Арбітражний суд розглядає спори щодо виконання кредитного договору в строк не більше двох місяців з дня одержання позовної заяви. Рішення, постанова, ухвала арбітражного суду підлягають обов'язковому виконанню.
Банк здійснює контроль за виконанням позичальником умов кредитного договору, за цільовим використанням позики, своєчасним і повним її погашенням. При цьому банк протягом усього строку дії кредитного договору підтримує ділові контакти з позичальником, зобов'язаний проводити перевірки стану збереження заставного майна, що повинно бути передбачено кредитним договором. У разі виявлення фактів використання кредиту не за призначенням банк має право достроково розірвати кредитний договір, що є підставою для стягнення всіх коштів у межах зобов'язань позичальника за кредитним договором, у встановленому чинним законодавством порядку.
Чітке визначення умов кредитного договору дозволяє забезпечити ефективну взаємовигідну для банку і позичальника реалізацію кредитної операції на всіх її стадіях. Правильно складений кредитний договір служить для захисту інтересів як банку, так і клієнта-позичальника. Для цього необхідно, щоб кожний пункт кредитного договору був конкретним, чітко сформованим і не допускав різного його тлумачення.
НБУ вимагає, щоб у кредитних договорах передбачалася конкретна відповідальність сторін за порушення умов їх угоди. Йдеться, насамперед, про відповідальність позичальника за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків за його користування у вигляді стягнення кредитором пені за кожний день прострочення; відповідальність банку за несвоєчасне перерахування валюти кредиту у вигляді сплати позичальникові кредитором пені за кожний день прострочення; відповідальність позичальника за використання не за цільовим призначенням кредитів за рахунок отриманих від НБУ кредитних ресурсів або власних ресурсів комерційного банку у вигляді стягнення з позичальника штрафу у відсотках від розміру використаного не за призначенням кредиту.
Пролонгація договору кредиту в обов'язковому порядку оформляється додатковими угодами до договорів кредиту, застави (поруки, гарантії тощо).
У разі відмови пролонгації кредиту заборгованість за основним боргом наступного дня після закінчення терміну дії договору кредиту відноситься на рахунок прострочених позик, що оформлюється відповідним розпорядженням кредитного підрозділу.
Подальша робота по поверненню боргів здійснюється у відповідності до вимог Регламенту про порядок роботи підрозділів Банку по поверненню "проблемної" заборгованості.
Підготовка схеми руху кредитних коштів між позичальником та його партнерами із зазначенням банків, через які проходитимуть грошові потоки.
Мета банку в роботі з підприємствами, яким надається кредитна підтримка - забезпечити успішне виконання проекту, який кредитується, в тому числі за рахунок концентрації коштів на рахунках його партнерів в Промінвестбанку. Це дозволить виключити ризик нестабільності інших банків, що задіяні в розрахунках. Для цього переважною умовою надання кредиту повинна бути наявність у позичальника основних поточних рахунків в установі банку, яка надає кредит. Вказані рахунки повинні бути задіяні для проходження через них основних грошових потоків клієнта та перерахування позичкових коштів (за товари, послуги) переважно контрагентам, які обслуговуються в установах Промінвестбанку, тобто відкриття поточних рахунків його партнерів по бізнесу в установах Промінвестбанку.
При розгляді кредитного проекту необхідно простежити грошові потоки між позичальником та його дочірніми і посередницькими структурами. З метою не допустити відволікання коштів позичальника через дочірні та посередницькі структури, працівник обслуговуючої позичальника установи банку повинен постійно контролювати грошові взаємовідносини між ними.
На основі аналізу кредитного проекту складається прогноз грошових потоків позичальника та схема руху грошових коштів при кредитуванні.
При прийнятті позитивного рішення по кредитуванню позичальника на кредитному комітеті оформлюється відповідний висновок на предмет наявності правових підстав для надання кредиту, після чого розпочинається наступний етап. На третьому етапі здійснюється юридичне оформлення відповідних угод з позичальником. При цьому обов'язково відбувається оформлення таких документів:
- кредитна угода;
- договір застави;
- договори страхування майнової відповідальності та страхування кредитних ризиків;
- договори поруки (гарантії);
- карта клієнта.
В залежності від умов кредитування та властивостей позичальника оформлюється ще ряд документів (наприклад, додаткові угоди до кредитної у випадку зміни умов кредитного договору). Ці документи оприбутковуються на відповідні рахунки банківського обліку.
Найважливішим документом є

 
 

Цікаве

Загрузка...