WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Класифікація кредитів комерційного банку. Умови кредитної угоди. Інвестиційні операції комерційних банків - Контрольна робота

Класифікація кредитів комерційного банку. Умови кредитної угоди. Інвестиційні операції комерційних банків - Контрольна робота

готівковими розрахунками.
- допомогу: споживчий кредит дозволяє оплачувати непередбачені термінові витрати (ремонт автомобіля після аварії тощо).
Але споживчий кредит має і свої недоліки, які слід враховувати:
- іноді кредитні рахунки створюють оману багатства і це призводить до надмірних витрат і згодом по мірі накопичення боргів часто виникають труднощі, щодо щомісячних платежів.
- якправило, покупки в кредит обходяться дорожче, ніж при оплаті готівкою. Це відбувається тому, що при купівлі товару в кредит ціна на товар часто трохи вища, ніж при оплаті готівкою, а також до неї слід добавити процент за користування кредитом.
Споживчий кредит прискорює реалізацію товарів широкого вжитку і побутових послуг, збільшує платоспроможний попит населення, підвищує його життєвий рівень.
Суб'єктами кредитування є фізичні особи. У ролі кредиторів виступають комерційні банки, ощадні каси й асоціації, ломбарди, кредитні спілки, підприємства й організації. Між банками і населенням може існувати посередник, наприклад торговельна організація.
Об'єкти кредитування - це затрати, пов'язані із задоволенням потреб населення для купівлі товарів в особисту власність, а також затрати інвестиційного характеру на будівництво і підтримку нерухомості.
Лізинговий кредит - це відносини між самостійними юридичними особами з приводу надання в оренду засобів праці, а також фінансування, придбання рухомого та нерухомого майна на визначений строк. Лізинг представляє собою форму майнового кредиту. Об'єктом лізингу є будь-яке рухоме майно (автомобілі, устаткування, тощо) та нерухоме (будівлі, споруди) майно, що відносяться до основних фондів і є об'єктом купівлі-продажу. Умовою виникнення кредиту є існування власників товару, які протистоять один одному як власники, юридично самостійні особи, що готові вступити в економічні відносини: продати товари, здати їх в оренду. Суб'єктами лізингу є лізингодавець, користувач, виробник. Лізингодавець (орендодавець) - це суб'єкт господарювання, який є власником об'єкта лізингу та надає його в оренду. В якості орендодавця може виступати спеціальна лізингова організація (фірма). Це можуть бути дочірні організації комерційних банків. Учасниками лізингової фірми можуть бути підприємства, банки, асоціації та ін.. Вони можуть об'єднувати свої внески на підставі установчого договору. До вкладів в установчий фонд можуть бути внесені будівлі, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності та грошові кошти. Засновники беруть участь у керуванні ділами фірми; мають право на частину прибутку (дивіденди) від її діяльності; отримують частину майна у разі ліквідації фірми можуть мати пільгове право на отримання в оренду майна. Розрізняють види лізингу в залежності від: термінів експлуатації майна; засобів придбання; відношення до лізингового майна; типу фінансування.
За строками експлуатації та періоду амортизації майна лізинг поділяється на оперативний та фінансовий.
Оперативний лізинг - це перепоступка майна на термін, який менший терміну повної амортизації. Він поділяється на короткостроковий оперативний лізинг - від декількох днів до 1 року та середньостроковий - від 1 року до 5 - 10 років.
Фінансовий лізинг - це перепоступка майна на термін повної амортизації.
Мета лізингу - підтримка розвитку науково-технічного прогресу, розширення можливостей розвитку матеріально-технічної бази підприємства.
Лізинг сприяє прискоренню реалізації продукції виробництва, доведення її до споживача. Для кредитора (лізингової фірми) лізингові операції є джерелом доходів у вигляді орендної плати, коштів, отриманих від продажу орендатору орендуємого майна. Лізингова фірма здійснює посередницькі, технічні, маркетингові, інформаційні, рекламні послуги.
Будь-яка національна економіка у процесі свого функціонування вдається до зовнішніх позик за умови недостатності власних фінансових ресурсів на даному етапі розвитку. Зовнішні позики дозволяють країні задовольнити потреби споживання та інвестування за рахунок залучення заощаджень ззовні.
Формою руху позичкових капіталів у сфері міжнародних економічних відносин є міжнародний кредит.
Міжнародний кредит - це надання валютних та матеріальних ресурсів одними суб'єктами системи світового господарства іншим у тимчасове користування на умовах платності, зворотності та строковості.
Кредиторами та позичальниками можуть бути суб'єкти системи світового господарства усіх рівнів: приватні фірми та банки, державні заклади, уряди, міжнародні та регіональні валютно-кредитні і фінансові організації.
Розвиток міжнародного кредиту, започаткований виходом виробництва за національні межі, характеризується постійним зростанням його масштабів.
В залежності від цільового спрямування кредит може бути виробничим та споживчим. При цьому кредит може використовуватись для забезпечення поточної або в інвестиційної діяльності.
До кредитів в поточну діяльність відносять:
- розрахунки за овердрафтом;
- операції Репо;
- врахування векселів;
- факторингові операції;
- кредити за внутрішніми торгівельними операціями;
- кредити за експортно-імпортними операціями;
- інші кредити в поточну діяльність;
Овердрафт - є специфічним різновидом кредитом, це сума, в межах якої банк кредитує власника поточного рахунку. При овердрафті банк у межах узгодженого ліміту проводить платежі на суму, що перевищує залишок коштів на його поточному рахунку. В результаті на рахунку позичальника виникає дебетове сальдо, яке й виражає суму його заборгованості перед банком. Із від'ємного залишку на рахунку банк стягує відсоток як за звичайний кредит. Правом на отримання овердрафтного кредиту користуються особливо надійні клієнти банку.
До кредитів в інвестиційну діяльність відносять:
- кредити на будівництво та освоєння землі;
- кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання, землі;
- кредити на придбання цінних паперів;
- фінансовий лізинг;
- інші кредити в інвестиційну діяльність;
За строками погашення розрізняють такі види кредитів:
а) строкові - кредити строк погашення яких ще не настав;
б) до запитання - видаються банком на невизначений термін, але позичальник має його погасити за першою вимогою банку;
в) відстрочені (пролонговані) - кредити погашення яких на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін;
г) прострочені - кредити які не погашенні клієнтом у передбачений кредитним договором термін.
За формою залучення (організації) банківський кредит поділяється на:
а) двосторонній (комерційний банк -

 
 

Цікаве

Загрузка...