WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

спеціальному позичковому рахунку повинні йтирегулярні видачі кредиту і погашення. Розрахунковому рахунку приділяється тут роль допоміжного рахунка, оскільки по ньому відбувається обмежене коло операцій, зв'язаних головним чином з розподілом прибутку і виплатою зарплати.
Прості позичкові рахунки використовуються в банківській практиці переважно для видачі разових позичок. Погашення заборгованості по цих рахунках здійснюється в погоджені з позичальником терміни.
Однак не виключалося раніше і не виключається зараз застосування простого позичкового рахунка для видачі кредиту платіжного характеру. Так, новим комерційним структурам видача кредиту під відкриту кредитну лінію виробляється з простого позичкового рахунка. По ньому здійснюється і кредитування по обороту укрупненого об'єкта в державних промислових, будівельних, транспортних, сільськогосподарських і заготівельних організацій. При цьому в обох випадках видача платіжного кредиту здійснюється періодично, у міру виникнення потреби в позичкових коштах для виробництва платежу за товарно-матеріальні цінності і послуги. Але при такому режимі використання цього рахунка для видачі платіжних кредитів погашення заборгованості, що утворилася, зарахуванням усього виторгу клієнта на цей рахунок не виробляється, а здійснюється в звичайному порядку, тобто у встановлені кредитним договором терміни.
Кредитування першокласних платежі- і кредитоспроможних позичальників може здійснюватись банком з використанням єдиного активно-пасивного (розрахунково-позичкового) рахунка, названого в банківській практиці контокорентом. Цей рахунок є вищою формою довіри банку до клієнта. По дебету цього рахунка йдуть усі платежі клієнта, а в кредит зараховуються надходження на користь клієнта. Кредитове сальдо рахунка свідчить про наявність у клієнта в обороті в даний момент власних засобів, а дебетове сальдо - про залучення в оборот банківського кредиту, за який стягується відсоток. Контокорентний рахунок не виключає оформлення клієнтом у банку інших видів банківського кредиту (в основному середньо- і довгострокових).
У ринкових умовах господарювання переважною формою позичкового рахунка стають прості позичкові рахунки (з різним режимом користування).
1. 7 Управління резервними фондами для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
З метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників банків Національним банком України установлюється порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.
Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків є спеціальним резервом, необхідність формування якого обумовлена кредитними ризиками, що притаманні банківській діяльності.
Створення резерву під кредитні ризики - це визнання витрат для відображення реального результату діяльності банку з урахуванням погіршення якості його активів або підвищення ризиковості кредитних операцій.
Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків розроблено на підставі законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про підприємства в Україні", "Про заставу", "Про господарські товариства" та нормативно-правових актів Національного банку.
Оцінка кредитних ризиків здійснюється за всіма кредитними операціями та коштами, що розміщені на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках як у національній, так і в іноземній валюті.
З метою розрахунку резерву під кредитні ризики банки мають здійснювати класифікацію кредитного портфеля за кожною кредитною операцією залежно від фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та з урахуванням рівня забезпечення кредитної операції. За результатами класифікації кредитного портфеля визначається категорія кожної кредитної операції: "стандартна", "під контролем", "субстандартна", "сумнівна" чи "безнадійна".
Загальна заборгованість за кредитними операціями становить валовий кредитний ризик для кредитора.
Для цілей розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями визначається чистий кредитний ризик (в абсолютних показниках) шляхом зменшення валового кредитного ризику, класифікованого за ступенями ризику, на вартість прийнятного забезпечення.
Банки зобов'язані створювати та формувати резерви для відшкодування можливих втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземних валютах.
Не здійснюється формування резерву за бюджетними кредитами ( Бюджетні кредити - бюджетні кошти, які розміщені банком у вигляді кредитів на підставі договору з розпорядником цих коштів, за якими банк не несе кредитного ризику) , за кредитними операціями між установами в системі одного банку ( для банків із 100% іноземним капіталом - за кредитними операціями з материнською компанією, якщо ця компанія має кредитний рейтинг не нижчий ніж "інвестиційний клас"), а також за операціями фінансового лізингу, якщо об`єктом цих операцій є нерухоме майно.
У разі консорціумного кредитування резервуванню в провідному банку підлягає тільки та частина кредиту, що надана безпосередньо цим банком.
Банки зобов`язані створювати резерв на всю суму нарахованих за кредитними операціями доходів, що прострочені на строк понад 30 днів та обліковуються за відповідними рахунками класів 1, 2 плану рахунків. Заборгованість за нарахованими доходами, що прострочені на строк понад 30 днів, відноситься до нестандартної заборгованості.
Резерв під кредитні ризики поділяється на резерви під стандартну та нестандартну заборгованість за кредитними операціями. Резерви під нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціями, класифікованими як "під контролем", "субстандартні", "сумнівні", а також "безнадійні".
Резерв під кредитні ризики формується в тій валюті, в якій враховується заборгованість.
Резерв під кредитні ризики використовується лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливим.
Банки зобов'язані здійснювати розрахунок резервів під стандартну та нестандартну заборгованість (з урахуванням строків погашення боргу за кредитними операціями) протягом місяця, в якому здійснено кредитну операцію. Формування резервів банки зобов`язані здійснювати щомісячно в повному обсязі незалежно від розміру їх доходів за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подання місячного балансу.
Розмір фактично сформованого резерву за кредитними операціями банків контролюється за даними місячного балансу.

 
 

Цікаве

Загрузка...