WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

зі світовим банківським досвідом.По-третє, процентні ставки за банківський кредит були низькими. Тому в сполученні із системою розподілу, що існувала, прибутку відсоток не робив належного впливу на результати господарської діяльності позичальників банківського кредиту. Крім того, дешевина кредиту в порівнянні з іншими джерелами породжувала в господарстві необґрунтований попит на нього. Останній ставав з роками усе більш настійним, і до нього стали "підтягувати" ресурси, у зв'язку з чим емісійна діяльність Держбанку не мала економічних обмежень.
З 1988 року банківська процентна політика потерпіла істотні зміни. Насамперед ставка по довгостроковим кредитам стала встановлюватися на більш високому рівні, чим по короткостроковим. Далі комерціалізація банків зажадала перегляду рівня процентних ставок по банківських кредитах убік їхнього підвищення. Формування партнерських відносин банків з госпорганами як рівноправними суб'єктами кредитних відносин банків з госпорганами як рівноправними суб'єктами кредитних відносин зажадало поширення принципу платності і на депозитні операції банків, у яких вони вже самі виступають як позичальники ресурсів стосовно госпорганів і інших банків.
Основні Фактори, що сучасні комерційні банці враховують при встановленні плати за кредит, що випливають:
- базова ставка відсотка по позичках, наданим комерційним банкам ЦБ;
- Середня процентна ставка по міжбанківському кредиті, тобто за ресурси, що купуються в інших комерційних банків для своїх активних операцій;
- середня процентна ставка, що сплачується банком своїм клієнтам по депозитних рахунках різного виду;
- структура кредитних ресурсів банку (чим вище частка залучених засобів, тим дорожче повинний бути кредит);
- попит на кредит з боку господарників (чим менше попит, тим дешевше кредит);
- термін, на кредит, який запрошується і вид кредиту, а точніше ступінь його ризику для банку в залежності від забезпечення;
- стабільність грошового обігу в країні (чим вище темп інфляції, тим дорожче повинна бути плата за кредит, тому що в банку підвищується ризик утратити свої ресурси через знецінювання грошей).
Сукупне застосування на практиці всіх принципів банківського кредитування дозволяє дотриматися як загальнодержавні інтереси, так і інтереси обох суб'єктів кредитної угоди: банку і позичальника.
1.3.4 Методи кредитування в комерційному банку і форми позичкових рахунків
Відносини в сфері кредиту будуються по визначеній системі. Під системою банківського кредитування розуміються сукупність елементів, що визначають організацію кредитного процесу і його регулювання відповідно до принципів кредитування. Як складові елементи вона містить у собі:
- порядок і ступінь участі власних засобів позичальників у операції, що кредитується;
- цільове призначення кредиту;
- методи кредитування;
- форми позичкових рахунків;
- способи регулювання подібної заборгованості;
- форми і порядок контролю за цільовим і ефективним використанням позичкових засобів і своєчасним їхнім поверненням.
Раніше діяла система банківського кредитування ґрунтувалася на чітко фіксованих у законодавчому порядку границях використання госпорганами власних і позикових засобів. Встановлені в 30-і рр. принципи нормування й організації оборотних коштів надовго визначили для кожної галузі господарства конкретні об'єкти кредитування, абсолютні чи відносні величини обов'язкової участі власних оборотних коштів їхніх госпорганів у операціях, що кредитуються (у розмірі чи нормативу у визначеній його частці), що в остаточному підсумку впливало на вибір методу кредитування і форми позичкового рахунка. Для сучасної системи кредитування характерна відсутність якого-небудь диктату з боку держави у встановленні співвідношення між власними і позиковими засобами госпорганів.
Основним елементом у системі банківського кредитування є методи кредитування, тому що вони визначають ряд інших елементів цієї системи, таких, як вид позичкового рахунка, спосіб регулювання позичкової заборгованості, форми і порядок контролю за цільовим використанням позикових засобів і своєчасним їх поверненням. Під методами кредитування варто розуміти способи видачі і погашення кредиту відповідно до принципів кредитування.
У відношенні нових комерційних структур, тобто суб'єктів інших форм власності, при видачі позичок комерційні банки використовують інші методи кредитування, спираючи на наявний закордонний досвід.
Закордонна банківська практика теж знає два методи кредитування. Сутність першого методу полягає в тому, що питання про надання позички зважується щораз в індивідуальному порядку. Позичка видається на задоволення визначеної цільової потреби в засобах. Цей метод застосовується при наданні позичок на конкретні терміни, тобто термінових позичок.
При другому методі позички надаються в межах заздалегідь установленого банком для позичальника ліміту кредитування, що використовується їм у міру потреби шляхом оплати пропонованих до нього платіжних документів протягом визначеного періоду.
Така форма надання кредиту називається відкриттям кредитної лінії. Відкрита кредитна лінія дозволяє оплатити за рахунок кредиту будь-які розрахунково-грошові документи, передбачені в кредитній угоді, що укладається між клієнтом і банком. Кредитна лінія відкривається в основному на один рік, але може бути відкрита і на більш короткий період. Протягом терміну кредитної лінії клієнт може в будь-який момент одержати позичку без додаткових переговорів з банком і яких-небудь оформлень. Однак за банком зберігається право відмовити клієнту у видачі позички в рамках затвердженого ліміту, якщо він установить погіршення фінансового положення позичальника. Кредитна лінія відкривається, як правило, клієнтам зі стійким фінансовим положенням і гарною репутацією. На прохання клієнта ліміт кредитування може проглядатися.
Розрізняють поновлювану і не поновлювану кредитну лінію. У випадку відкриття не поновлюваної кредитної лінії після видачі позички і її погашення відносини між банком і клієнтом закінчуються. При поновлюваній кредитній лінії (револьверної) кредит надається і погашається в межах установленого ліміту заборгованості автоматично.
Метод кредитування обумовлює форму позичкового рахунка, використовуваного для видачі і погашення кредиту. Для здійснення операцій по кредитуванню позичальників установи комерційних банків відкривають їм позичкові рахунки.
Спеціальні позичкові рахунки, як правило, відкриваються позичальникам, що випробують постійну потребу в банківському кредиті, коли кредитом опосредовується велика частина платіжного обороту госпорганів. Використання спеціального позичкового рахунка для надання кредиту припускає напрямок усього виторгу від реалізації товарів у кредит цього рахунка для своєчасного погашення банківської позички і забезпечення повної участі власних засобів позичальника у відтворювальному процесі. Таким чином, по

 
 

Цікаве

Загрузка...