WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Перерозподіляючи зосереджені в себересурси на користь нужденних у них, банки виступають як кредитори. Те ж саме спостерігається і щодо іншої сторони кредитних відносин - населення, господарства, держави: розміщаючи на рахунках у банку свої кошти, вони виступають у ролі кредиторів, а просячи позичку, перетворюються в позичальників.
- До початку перебудованих процесів в економіці в 80-х рр. у нашій країні основним позичальником банківського кредиту виступало господарство в особі підприємств і організацій різних його галузей. Причому, відносини в сфері банківського кредиту, що складалися між госпорганами і банками, були відносинами переважно в рамках однієї державної форми власності, оскільки самі банки були державними, а в господарстві країни частка кооперативно-колгоспної й іншої форм власності, крім державної, складала усього лише 10%.
- Формування ринкових відносин у країні, що почалася із середини 1990р., супроводжується зміною статусу більшості суб'єктів кредитних відносин. Це обумовлено глибокими змінами відносин власності без чого неможлива реформація старої адміністративно-командної системи господарювання. Дорогу плюралізму юридично рівноправних форм власності, подоланню монополізму державної форми власності відкрили союзний і республіканський закони про власність. В області банківської діяльності відносини власності додатково стали регулюватися Законом про банки і банківську діяльність. Практичне здійснення в країні відповідно до прийнятих законів про власність процесів деконцентрації виробництва, роздержавлення і демонополізації економіки, приватизації власності привело, по-перше, до різкого збільшення як кількості суб'єктів, що хазяюють, так і банків; по-друге, до зміни приналежності більшості з них переважно до державної форми власності приналежністю до найрізноманітніших форм власності.
- Так, в Україні можуть створюватися і діяти підприємства, що знаходяться в приватній, державній, муніципальній власності і власності суспільних об'єднань (організацій). Крім того, можуть створюватися і діяти підприємства змішаної форми власності, заснованої на об'єднанні майна, що знаходиться в перерахованих формах власності, а також у власності іноземних держав, юридичних осіб і громадян.
- У сфері банківського кредиту населення нашої країни виступає головним чином як кредитор.
- Держава як суб'єкт кредитних відносин донедавна виступилася в нашій країні тільки при державній формі кредиту, коли кредитором його було населення. З 1989 р. воно вперше офіційно стає позичальником Держбанку СРСР (для покриття бюджетного дефіциту), а отже, суб'єктом кредитних відносин при банківській формі кредиту.
- В даний час як суб'єктів банківського кредиту стали активно виступати органи державної влади різного рівня. Комерційні банки надають їм короткострокові кредити:
- - для покриття касового розриву при виконанні бюджету на термін до закінчення бюджетного періоду;
- - покриття бюджетного дефіциту;
- - під цінні папери, випущені для фінансування цільових програм соціально-економічного розвитку регіону (країни).
1.3.2 Класифікація банківських кредитів
- Комерційні банки надають своїм клієнтам різноманітні види кредитів, які можна класифікувати по різних ознаках. Насамперед , по основних групах позичальників: кредит господарству, населенню, державним органам влади.
- По призначенню (напрямку) розрізняють кредит:
- - споживчий;
- - промисловий;
- - торговий;
- - сільськогосподарський;
- - інвестиційний;
- - бюджетний.
- У залежності від сфери функціонування банківські кредити, надані підприємствам усіх галузей господарства (тобто суб'єктам, що хазяюють,), можуть бути двох видів: позички, що беруть участь у розширеному відтворенні основних фондів, і кредити, що беруть участь в організації оборотних фондів. Останні, у свою чергу, підрозділяються на кредити, спрямовані в сферу виробництва, і кредити, що обслуговують сферу звертання.
- По термінах користування кредити бувають:
- - до запитання;
- - термінові.
- Останні, у свою чергу, підрозділяються на:
- - короткострокові (до 1 року);
- - середньострокові (від 1 до 3 років);
- - довгострокові (понад 3 років).
- Як правило, кредити, що формують оборотні фонди, є короткостроковими, а позички, що беруть участь у розширеному відтворенні основних фондів, відносяться до середньо- і довгострокових кредитів. По розмірах розрізняють кредити великі, середні і дрібні.
- По способі видачі банківські позички, можна розмежувати на позички компенсаційні і платіжні. У першому випадку кредит направляється на розрахунковий рахунок позичальника для відшкодування останньому його власних засобів, вкладених або в товарно-матеріальні цінності, або у витрати. В другому випадку банківська позичка направляється безпосередньо на оплату розрахунково-грошових документів, пред'явлених позичальнику до оплати по кредитуючим заходам.
За методами надання позик поділяють позики, які видаються :
- в одноразовому порядку ;
- у відповідності з відкритою кредитною лінією
За способами погашення поділяють позики, які погашаються:
- одноразово ;
- неодноразовими платежами по закінченню строку у відповідності з особливими умовами .
За характером та способом виплати відсотків поділяють позики з :
- фіксованою процентною ставкою ;
- плаваючою процентною ставкою ;
- виплатою відсотків по мірі використання позики ;
- виплатою відсотків одночасно з отриманням позики (дисконтний кредит).
За кількістю кредиторів позики банків поділяються на :
- надані одним банком ;
- паралельні ;
Банківське кредитування здійснюється у відповідності з принципами:
" строковості ;
" забезпеченості ;
" платності ;
" цільового характеру .
Принцип строковості означає, що позика повинна бути повернена позичальником банку у встановлений строк. Як правило короткострокові кредити надаються на час тривалості обороту виробничих фондів
Принцип платності означає що позичальник своєчасно сплате всі відсотки по кредиту та в повному обсязі поверне його.
Принцип забезпеченості кредитів має мету захисту інтересів банку і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника. Сума позики, як правило, складає 90% суми застави. Заставою може бути: рухоме й нерухоме майно, нематеріальні активи, цінні папери, коштовності, гарантійні листи, страхові поліси .
Цільовий характер кредиту полягає в тому, що кредити видаються на проведення конкретних господарських операцій.
Комерційний банк аналізує й вивчає діяльність позичальника, визначає його платоспроможність, прогнозує ризик неповернення кредиту і приймає рішення про надання або відмову надання кредиту .
Основними принципами оцінки кредитоспроможності позичальника є:
А) забезпеченість власними капіталами не менше як 50% усіх його затрат;
Б) репутація позичальника

 
 

Цікаве

Загрузка...