WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

виконувати лише ті операції, що передбаченозаконом України.
У залежності від економічного змісту усі види діяльності комерційних банків прийнято розділяти на 3 групи:
- пасивні операції;
- активні операції;
- послуги.
Пасивні операції забезпечують формування ресурсів банку, необхідних йому понад власний капітал для забезпечення нормальної діяльності, забезпечення ліквідності й одержання запланованого доходу. Сформовані в результаті пасивних операцій засоби складають велику частину всіх ресурсів банків, що визначає важливу роль цих операцій у їхнє діяльності.
До пасивних операцій належать:
- залучення засобів на депозитні рахунки - поточні (до запитання), термінові, ощадні й інші;
- не депозитне залучення засобів: одержання позик на міжбанківському ринку, позик центрального банку, випуск банківських облігацій, векселів і інших зобов'язань.
Основний вид пасивних операцій - залучення засобів на банківські рахунки усіх видів: поточні, розрахункові, термінові, ощадні, валютні і т.д. Усі засоби, притягнуті на банківські рахунки, прийнято називати депозитами, а ці операції - депозитними. Депозити слугують важливим джерелом засобів, за рахунок яких банки формують велику частину своїх дохідних активів.
Результати пасивних операцій відображаються в пасивній частині балансу банку.
Активні операції - це розміщення банками власних і притягнутих засобів з метою одержання доходу і забезпечення своєї ліквідності. Вони тісно зв'язані з пасивними операціями. Переміщаючи засоби в активи, банки постійно стежать за тим, щоб частина засобів залишалася у виді обов'язкових і вільних резервів, щоб тривалість внесків в активи відповідала тривалості залучення засобів у пасиви. Крім того, кредитні операції банків (в активах) приводять до появи додаткових засобів у пасивах. Усе це жадає від банків керування активними і пасивними операціями в їхньому взаємозв'язку як єдиним комплексом банківської діяльності.
До активних операцій належать:
- операції по наданню кредитів;
- внески в цінні папери;
- формування касових залишків і резервів;
- формування інших активів (формування основних засобів - споруджень, устаткування й ін.).
Кредитні операції здійснюються у формі надання позик під зобов'язання позичальника повернути засоби і сплатити відсотки у встановлений термін. Це ключовий вид активних операцій банків, вони забезпечують велику частину доходів у більшості банків. Позички банків - важливе джерело коштів для ділового і споживчого секторів економіки.
Разом з цим кредитні операції несуть у собі найбільшу погрозу для банків - ризик не повернення позик.
Тому банки при наданні кредитів повинні застосовувати способи для запобігання кредитних ризиків: ретельно перевіряти здатність кредитопозичальника повернути позику (кредитоспроможність), вимагати забезпечення чи позики гарантії її повернення третім обличчям (банком, страховою компанією), а також створювати резервні фонди.
За використання наданих у борг засобів банки стягують з позичальників плату у вигляді відсотка, що є важливим джерелом доходів банків.
З терміном кредиту тісно зв'язаний ризик його не повернення, - чим довший термін, тим більше ризик. Тому по середньострокових і довгострокових кредитах банк установлює більш високі процентні ставки, чим по короткостроковим. Але і цей спосіб не завжди захищає банки. В умовах інфляції, коли імовірність ризиків значно збільшується, банки взагалі перестають надавати спочатку довгострокові, а потім і середньострокові кредити.
Кредитні операції комерційного банку.
Активні операції банку являють собою операції по розміщенню притягнутих власних засобів банку з метою одержання доходу. До них відносяться кредитування (комерційному, міжбанківське і населенню на споживчі цілі), інвестиції в цінні папери й операції з валютними цінностями. Значення активних операцій обумовлюється тим, що структура і якість активів значною мірою визначають ліквідність і платоспроможність банку, а в кінцевому рахунку, - його надійність.
Одним з основних і традиційних видів банківських операцій є видача позичок. Комерційні кредити надаються позичальникам при дотриманні принципів цільового використання, забезпеченості, терміновості, платності, зворотності. Основні напрямки кредитної і процентної політики банку визначаються Радою директорів ощадного банку відповідно до законодавства і нормативних документів Центрального банку. Координацію кредитної роботи і прийняття рішень про видачу кредитів (чи їхньої пролонгації) здійснює кредитно-інвестиційний комітет.
Надання банком кредитів ґрунтується на обліку необхідних потреб позичальників у позикових засобах, наявності достатніх гарантій для своєчасного їхнього повернення. Банк надає кредити в межах власного капіталу і притягнутих засобів, забезпечуючи збалансованість розташовуваних і приваблюваних ресурсів по термінам і обсягам.
Усі питання, зв'язані з кредитуванням, зважуються позичальником з банком на підставі кредитних договорів Додаток 1, у яких визначаються:
- предмет договору;
- об'єкт кредитування;
- термін і розміри кредиту;
- порядок видачі і погашення кредиту;
- процентна ставка, умови і періодичність її зміни;
- взаємні зобов'язання, відповідальність за неналежне виконання умов договору,
- зобов'язання позичальника, що забезпечують гарантії своєчасного повернення кредиту, сплату відсотків по кредиту, інші форми відповідальності по боргах;
- порядок розгляду суперечок за договором ;
- інші умови угоди сторін.
Кредитні операції - це найбільш ризикові операції банку. Тому кредитна політика орієнтується на надійність заздалегідь перевірених позичальників, з якими банк протягом тривалого часу працює і знає їхній фінансовий стан.
1.3 Управління кредитними ресурсами в комерційних банках. Принципи банківського кредитування та поняття суб'єктів кредитних відносин.
1.3.1 Суб'єкти кредитних відносин
- У ринкових умовах господарювання основною формою кредиту є банківський кредит, тобто кредит, наданий комерційними банками різних типів і видів. Суб'єктами кредитних відносин в області банківського кредиту є госпоргани, населення, держава і самі банки.
- Як відомо, у кредитній угоді суб'єкти кредитних відносин завжди виступають як кредитор і позичальники.
- Кредиторами є особи (юридичні і фізичні), що надали свої тимчасово вільні засоби в розпорядження позичальника на певний строк.
- Позичальник - сторона кредитних відносин, що одержує засоби в користування (у позичку) і зобов'язана їх повернути у встановлений термін. Що стосується банківського кредиту, то суб'єкти кредитних відносин тут обов'язково виступають у двох особах, тобто як кредитор і як позичальник. Це зв'язано з тим, що банки працюють в основному на залучених коштах і, отже, стосовно госпорганів, населенню, державі - власникам цих засобів, поміщених на рахунках у банку, виступають як позичальників.

 
 

Цікаве

Загрузка...