WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

відсотків у доларах США надійшла на рахунок прибутків Банку в термін, установлений Графіком погашення. Якщо день платежу за Графіком погашення не є банківським днем, то платіж повинний бути здійснений не пізніше наступного банківського дня. При цьому відсотки за користування кредитом нараховуються й сплачуються також за період від дня, що не є банківським, до моменту фактичного зарахування коштів на позичковий рахунок Позичальника.
3.6. Всі платежі по цьому договору повинні надходити в Банк у встановлених сумах без будь-яких відрахувань і утримань у рахунок будь-яких комісійних, мита, внесків або інших зборів. Зазначені відрахування й утримання, якщо вони усе ж провадяться, у будь-якому випадку здійснюються за рахунок Позичальника.
3.7. Забезпеченням зобов'язань Позичальника по поверненню кредиту по цьому Договору є: _____________.
3.8. Кредит, наданий Кредитором, також забезпечується всім належним Позичальнику майном, власними коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, установленому чинним законодавством України.
Стаття 4. Гарантії
4.1. При одержанні кредиту Позичальник гарантує, що:
(а) Позичальник є суб'єктом підприємницької діяльності, зареєстрованим і здійснюючим свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.
(б) Позичальник спроможний здійснити даний Договір і виконати зобов'язання по ньому, оскільки він не має обмежень у право- і дієздатності й інших договірних обмежень, обов'язкових для Позичальника.
(в) даний Договір є діючим і обов'язковим законним зобов'язанням Позичальника, порушення якого є умовою для застосування проти нього санкцій.
(г) Позичальником були отримані всі ліцензії, дозволи, реєстраційні записи і положення й інші документи, необхідні для оформлення і виконання Договору, а також його відповідності вимогам чинного законодавства України.
(д) Позичальник здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.
(е) не ведеться ніякого розслідування з боку суду, арбітражного суду, державних і інших органів, що може негативно вплинути на фінансові можливості і діяльність Позичальника.
(ж) його фінансові звіти (включаючи балансову таблицю і звіт про прибуток і збитки), були надані в закінченому і правильному стані і правильно відображають фінансовий стан і результат діяльності Позичальника за звітний період, відповідають чинними нормативам бухгалтерської звітності. За час, що минув після звітної дати, не відбулося несприятливих матеріальних змін у фінансовому стані або результатах діяльності Позичальника. (У випадку виникнення несприятливих змін у фінансовому стані - Позичальник зобов'язаний негайно повідомити про це Кредитора письмово).
Стаття 5. Обов'язки Кредитора
5.1. На умовах цього Договору надати Позичальнику кредит у сумі ______ (________) доларів США шляхом _______________________________________________, після надання Позичальником відповідним чином оформленого забезпечення, відповідно до п. 3.7. Договору і страхування майна, що є предметом застави.
5.2 Забезпечити Позичальника консультаційними послугами з питань виконання Договору.
5.3. Надати підтверджуючі документи в тому, що кредитні кошти по цьому Договорі дійсно є грошовими ресурсами по лінії ЕБРР.
Стаття 6. Обов'язки Позичальника
Позичальник зобов'язаний:
6.1. Використовувати кредит на вказані в даному Договорі цілі і забезпечити повернення отриманого кредиту і сплату нарахованих відсотків відповідно до умов цього Договору.
Сплату відсотків за кредит Позичальник здійснює щомісяця на рахунок доходів Кредитора, відповідно до Графіка погашення ( Додаток №1 до цього Договору ).
6.2. Повернути кредит і сплатити відсотки в повному розмірі, у порядку і в строки, відповідно до Графіка погашення ( Додаток №1 до цього Договору ). Часткові платежі без попередньої письмової згоди Кредитора не допускаються.
6.3. У разі потреби одержати письмову згоду Кредитора на здійснення дострокового погашення основного боргу .
6.4. Надати Кредитору право самостійно визначати порядок спрямування коштів на погашення заборгованості (основного боргу по кредиту, відсотків за користування кредитом, штрафів і пені).
6.5. За порушення термінів повернення кредиту і відсотків за кредит сплачувати Кредитору додатково до встановленої процентної ставки по кредиту, пеню в розмірі:
0,1 % за кожний день прострочення від суми платежу по відсотках;
0,1 % за кожний день прострочення від суми платежу основного боргу.
6.6.1. Самостійно надавати Кредитору до 20-го числа звітного місяця бухгалтерський баланс, планові, звітні документи, зміни і доповнення до договорів поставки, реалізації що кредитуються об'єктів, матеріали для перевірки забезпечення кредиту, контролю за цільовим використанням кредиту і його поверненням, документи про діяльність фірми в цілому.
6.6.2. Періодично, не рідше одного разу на місяць, письмово інформувати Кредитора про хід виконання угоди.
6.6.3. При проведенні Кредитором перевірок цільового використання кредиту надавати йому всі необхідні документи і не створювати ніяких перешкод при виконанні даних перевірок.
6.6.4. Надавати Кредитору щомісячний звіт про надходження коштів на поточні рахунки Позичальника.
6.7. Надати Кредитору документи, що підтверджують відповідне забезпечення по поверненню кредиту.
За умовами даного Договору Сторони під ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ розуміють таке:
(!) Договір застави
(!!) Договір про надання гарантії /письмова гарантія/ ;
(!!!) Договір поручительства
(!!!!) Цінні папери передані на збереження в банк, інші документи / види забезпечення.
При цьому Кредитор має право жадати від Позичальника надання одного або декількох видів забезпечення.
6.7.1. Письмово сповіщати Кредитора про зміну свого Статуту, юридичної адреси, керівництва, реквізитів не пізніше 5 днів із моменту настання таких змін.
6.8. Позичальник, на період дії цього Договору:
- не має права без письмової згоди Кредитора передавати в заставу будь-які свої активи в якості забезпечення по позичках інших кредиторів, або іншими діями проводити відчуження приналежного йому майна;
- не має права виступати гарантом або поручителем у відношенні інших юридичних або фізичних осіб;
- не має права без письмового узгодження з Банком чинити дії, спрямовані на злиття, поділ або заснування нових юридичних осіб ;
- не має права використовувати кредитні кошти на фінансування діяльності, пов'язаної з торгівлею і виробництвом озброєння, із виробництвом і торгівлею тютюновими виробами і міцними алкогольними напоями, з експлуатацією або іншим забезпеченням діяльності казино, із торгівлею цінними паперами, із спекуляцією валютними цінностями, із придбанням, орендою або експлуатацією нерухомості , за винятком використовуваної Позичальником із метою власного виробництва і надання послуг.
6.9.1. Надавати представникам Кредитора, НБУ, ЄБРР доступ у свої службові

 
 

Цікаве

Загрузка...