WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

приватним підприємцям. Основним при здійсненні даної операції є визначення фінансового стану позичальника. Аналіз фінансового стану позичальника є складовою частиною аналізу кредитного ризику при формуванні рішення про надання кредиту.
За допомогою алгоритму розрахунку визначення класу позичальника в банку є можливість постійно бути в курсі справи про господарсько-фінансову діяльність клієнта, з огляду на всі зміни, що відбуваються.
У результаті обробки статистичних даних про клієнтів, що бажають одержати кредит і на підставі даних про доходи і витрати конкретного клієнта розраховані коефіцієнти платоспроможності і визначений клас позичальника.
Удосконалення умов кредитування на даному етапі роботи банківського кредитування є досить актуальною проблемою, адже доступність і терміновість повернення кредитів не завжди співпадає з бажанням позичальників.
На даний час є проблема довгострокового кредитування малих підприємств. Дуже часто клієнти звертаються з проханням про надання кредитів терміном на 2-3 роки, що дозволило б їм активніше вкладати зароблені кошти в розвиток проекту, що кредитується. Але при цьому постає проблема збільшення ризиковості кредитування даного об'єкта. Таким чином, частина потенціальних клієнтів не користується послугами банківського кредитування. Довгострокове кредитування не повинно мати масовий характер, але взагалі повинно мати місце в роботі банківського кредитування малих підприємств.
Залучення клієнтів та збільшення клієнтської бази є головним завданням кожного банку, працюючого в сфері послуг кредитування юридичних чи фізичних осіб. Це можна здійснити завдяки удосконаленню мов кредитування, а саме: збільшення термінів кредитування, зменшення відсоткових ставок по кредитах, гнучкий графік погашення кредиту і спрощена система оформлення документації. Комплекс цих заходів дозволить збільшити обсяги кредитного портфелю та кількість клієнтів, а відповідно і збільшити дохідність банків.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України " Про банки та банківську діяльність"( 2121-14 ) - 2000р.
2. Положення НБУ "Про кредитування" затверджено Постановою Правління НБУ № 246 від 28.09.1995 р.
3. Кредитні процедури АППБ "Аваль", затверджені постановою правління АППБ "Аваль" від 01.09.2002 р.
4. Наказ Керуючого Білоцерківським філіалом АППБ "Аваль" №63 від 21.05.2003 р.
5. Козоріз М. А., Самець С. М. Операції комерційних банків Київ: "Алерта", 2003 р.
6. Савлук M.I. Вступ до банківської справи. - Київ, Лібра, 1998.
7. Мороз А.Н. Коммерческие банки: активные операции. Киев: УФБШ, 1996. 57 стр.
8. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции. - М.: Банки и биржи, 1997.
9. Дэвид Полфреман, Филипп Форд. Основы банковского дела. - М.: "ИНФРА-М", 1996.
10. Закон Украины "О залоге".
11. Нормативні Акти Національного банку України по регулюванню діяльності комерційних банків відсоткової політики.
12. "Правила бухгалтерского обліку відсоткових та комісйних прибутків та витрат банків", затвердженні постановою Правління НБУ від 25.09.97г. за N316
13. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку// Банківська справа №5, 1997 рік,
14. Ковальчук Т.Т., Коваль М.М. Ліквідність комерційного банку. Київ: Знання, 1996.
15. Колесников В.И., Проливецкая Л.П., Александрова Н.Т. Банковское дело. Москва: Финансы и статистика,1995.
16. И. В. Кулишова, А. Д. Ткачева "Охрана труда: учебное пособие по дипломному проектированию" - Харьков: ХАИ, 1982 г., - 109 с.
17. Под редакцией Е. Я. Юдина "Охрана труда" - М.: Машиностроение, 1983 г., - 432 с.
18. Половнев Н.М., Якимов А.М. Системы автоматизированной обработки учетной информации. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 187 с.
19. Пантелеєв Віталій, Халява Світлана. Фінансова стійкість комерційного банку: проблеми регулювання// Банківська справа №1, 1996 рік, ст.32-40.
20. Раєвський Костянтин. Особливості регулювання та аналізу діяльності комерційних банків// Банківська справа №2, 1997 рік, ст. 31-32.
21. Сугоняко О. В. Роль комерційних банків у встановленні національної економіки// Закон і Бізнес №24, 1996 рік, ст. 4.
Д О Д А Т К И
Додаток А
КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № __________
м.Київ "____" _______ 2004 р.
Акціонерний поштово-пенсійний Банк "АВАЛЬ", іменований надалі "Кредитор", в особі Заступника голови Правління АППБ "Аваль" Вовченка Сергія Миколайовича, що діє на підставі Наказу Голови Правління АППБ "Аваль" № 98 від 01.04.1999 р., і _______________________ в особі ________________, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі "ПОЗИЧАЛЬНИК", іменовані надалі разом "СТОРОНИ" і кожний окремо "СТОРОНА", уклали цей договір про наступне.
Стаття 1. Предмет договору
1.1 Кредитор, відповідно до положень і умов цього Договору надає Позичальнику кредит по кредитній лінії Європейського Банку Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) у сумі _____ (_______) доларів США зі сплатою ___ % (_______) відсотків річних, терміном на ___ (_____) місяці та погашенням відповідно до Графіка погашення (Додаток №1 до цього договору), що є невід'ємною частиною цього Договору.
1.2. Позичальник здійснює сплату комісії банку за надання кредиту в розмірі 1 % (одного відсотка) від суми кредиту в українських гривнях за курсом НБУ на день видачі кредиту. Оплата проводиться на рахунок № 611142 в АППБ "Аваль", МФО 300335, протягом 3-х днів з моменту видачі кредиту Позичальнику.
Стаття 2. Об'єкти кредитування по договору
2.1. Кредитні кошти призначаються для _____________________________________________.
Стаття 3. Умови надання і забезпечення кредиту
3.1. Кредитор надає Позичальнику кредит на умовах його забезпеченості, цільового використання, терміновості, повернення і платності.
3.2. Сторони встановлюють, що день видачі кредиту і день його повернення Позичальником Банку - вважається одним днем. Погашення основного боргу по кредиту і сплату відсотків Позичальник здійснює в доларах США.
3.3. Сторони встановлюють, що обчислення строку видачі кредиту, нарахування відсотків і штрафних санкцій по цьому Договору здійснюється за календарне число днів користування кредитом, виходячи з фактичних 360 календарних днів у році.
3.4. З підписанням цього Договору, відповідно до чинного законодавства, Позичальник надає Кредитору право самостійно визначати порядок погашення кредитної заборгованості (кредиту, відсотків за користування, штрафів і пені). При наявності заборгованості по сплаті відсотків, Позичальник у першу чергу погашає заборгованість по відсотках.
3.5. Основний борг по кредиту вважається погашеним, а відсотки за користування кредитом - сплаченими у встановлений термін, якщо сума основного боргу в доларах США в повному розмірі й у встановлений Графіком погашення (Додаток №1 до цього договору) термін, надійшла на позичковийрахунок Позичальника, а сума

 
 

Цікаве

Загрузка...