WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

висвітлення, шуму електромагнітного випромінювання й ін.) виробляється спеціалізованими організаціями, що мають право (ліцензію) на такого роду робіт.
Безпека і нешкідливість застосовуваного устаткування і засобів праці можна оцінити по наявності сертифіката якості, безпеки його застосування і проведенню у встановлені експлуатаційною документацією терміни регламентованого профілактичного обслуговування кваліфікованими фахівцями.
Державний нагляд за станом умов праці проводять місцеві територіальні органи Міністерства праці і соціальної політики (Державної експертизи умов праці, Держнаглядохоронипраці), Держнагляду й ін. при перевірці стану охорони праці на підприємстві, в установі, організації, що оформляється розпорядженням (постановою), обов'язковим для виконання всіма організаціями, незалежно від виду їхньої діяльності і форми власності.
Результати оцінки умові праці в підрозділі заносять у "Карту відхилень від нормальних умов праці в приміщеннях і на робочих місцях підрозділу" для обґрунтування необхідності заходів на створення і підтримку нормальних (безпечних і нешкідливих) умові праці й обґрунтування фінансових витрат на їхнє проведення.
Основні міри і засоби по досягненню і підтримці оптимальних, нешкідливих і безпечних умов праці
Оцінку умов праці для розробки (визначення) цукеркових заходів спрямованих на досягнення нормативних (безпечних і нешкідливих) умов праці, варто проводити в період попередній складанню проектів бюджетів підрозділів.
Даючи оцінки умов праці і визначення конкретних заходів щодо досягнення і підтвердження безпечних і нешкідливих: умов праці керівник може залучити у встановленому порядку фахівців служби охорони праці фахівців відділення банку.
При розробці (визначенні) конкретних заходів керівник підрозділу погоджує карту зі службою охорони праці, а при необхідності з керівником підрозділу, що забезпечує, і вносить пропозиції про необхідні витрати для проведення цих заходів у проект бюджету підрозділу. У разі потреби проведення заходів щодо створення нормативних умов праці після твердження бюджету, витрати на проведення цих заходів пропонують у встановленому порядку при коректуванні бюджету підрозділу.
Копія карти відхилень від нормальних умов праці представляється в службу охорони праці.
На підставі оцінки умов праці в підрозділах, результатів перевірок стану охорони праці служба охорони праці розробляє "Комплексні заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці" і вносить пропозиції в бюджет про витрати на проведення загальбанківських заходів щодо охорони трупа (навчання, медогляди, страхування від нещасливих випадків, лабораторні обстеження умов праці й ін.).
Комплексні заходи щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці банку (регіонального підрозділу) на бюджетний рік служба охорони праці погоджує з місцевим органом Держнаглядохоронипраці і подає на затвердження керівнику банку (регіонального підрозділу). Після твердження заходів і виділення засобів на їхнє здійснення керівник зобов'язаний забезпечити контроль за виконанням намічених заходів.
44 Аналіз умов праці в обчислювальному центрі
Робоче місце касира являє собою сучасний обчислювальний комплекс, що складається з:
1) ПК, що комплектується в загальному випадку: процесорним блоком, відео монітором, клавіатурою, маніпулятором "миша";
2) робочий стіл, на якому встановлюється ПК;
3) стілець (крісло).
Розглянемо можливі негативні впливи на людину при розробці ПО і способи їхнього зменшення.
Визначення шкідливих, небезпечних і вражаючих факторів
На користувача ПК впливають наступні шкідливі, небезпечні і вражаючі фактори [16]:
- аномальне висвітлення;
- електростатичні полючи;
- аномальні коливання параметрів мікроклімату;
- зміна концентрації іонів у повітрі робочої зони;
- поразка електричним струмом;
- підвищений шум.
Аномальне висвітлення
Слабке чи занадто сильне висвітлення [16], підвищена пульсація світлового потоку, блискучість, недостатня контрастність при тривалому впливі, випромінювання відео моніторів приводять до зниження зорових здібностей людини.
Нормована освітленість 500-800 лк.
Дія електростатичних полів
На електронно - променевих трубках [16] часто накопичується електростатичний заряд. У момент включення напруженість полючи миттєво зростає до максимуму, а потім поступово зменшується до квазистабільного рівня. Після вимикання комп'ютера реєструють негативну напруженість полючи, що поступово зменшується.
Припустимі рівні напруженості електростатичних полів не повинні перевищувати 20 кв/м протягом однієї години.
Аномальні коливання параметрів мікроклімату
Висока чи низька температура повітря, підвищена чи знижена вологість, підвищена чи знижена рухливість повітря, підвищене чи знижений барометричний чи тиск його різка зміна, підвищена запиленість повітря [16] негативно позначається на працездатності людини, викликаючи алергійні реакції організму і бронхолегеневі порушення.
Зміна концентрації іонів у повітрі робочої зони
Ріст кількості позитивних іонів, особливо важких, що спостерігається в приміщеннях ОЦ, може привести до несприятливих змін у серцево-судинній, бронхо-легеневій, кровотворній і вегетативній і імунній системах.
Поразка електричним струмом
Поразка електричним струмом може викликати шок, опіки, клінічну чи смерть загибель людини. Найбільш небезпечні частоти для людини 20 - 100 Гц.
Підвищений шум
Виробничий шум, що перевищує гранично - припустимий рівень (ПДУ) при тривалому впливі приводить до захворювань нервової і сердечно - судинної систем, кишково - шлункового тракту і професійних захворювань органів слуху, викликає часткову чи повну глухоту [16].
Шум від комп'ютерів є однією з причин виникаючої в користувачів сенсорного перевантаження. Вплив шуму на вегетативну нервову систему може виявлятися при рівнях, близьких до припустимих, і приводити до порушення периферичного кровообігу за рахунок спазму капілярів шкірного покриву і слизуватих оболонок, а також іншим негативним наслідкам.
Заходи щодо попередження і зменшення впливу шкідливих, небезпечних і вражаючих факторів
Для попередження і зменшення впливу шкідливих, небезпечних і вражаючих факторів в обчислювальному центрі повинні бути витримані наступні вимоги.
Приміщення повинні проектуватися відповідно до вимог Снип 2.09.04.87 і Снип 512-78. Не допускається приміщення для роботи з дисплеями розміщати в підвалах. Дверні прорізи повинні бути без порогів. Обчислювальні машини установлюють відповідно до вимог заводів - виготовлювачів і документації [16]. Мінімальна ширина проходів у передньої сторони пультів і панелей керування при однорядному розміщенні повинна бути не менш 1 метра, а при дворядному - не менш 1,2 метри. Відеотермінали потрібно розміщати в один ряд на відстані не менш 1 метра від стіни,робочі місця з дисплеями розміщають на відстані не менш 1,5

 
 

Цікаве

Загрузка...