WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

кредитами в національнійвалюті становив 23%, в іноземній - 13%. Для порівняння розглянемо відсоткові ставки по іншим банкам станом на 21.01.05 р., що відображено в таблиці 1.3
Таблиця 1.3
Розміри відсоткових ставок
Найменування банку Відсотки у грн. Відсотки у вал.
АППБ "Аваль" 18-21 14
АКБ "Мрія" 18-21 13
АКБ "Укрсоцбанк" 20-24 16
АКБ "Промін вестбанк" 20-21 14-16
"Ощадний банк" 20 -
КБ "Надра" 23 15-16
КБ "Укрсіббанк" 20 14-16
КБ "Правекс" 25 16-18
КБ "Приватбанк" 20 -
КБ "Індекс" 26+2комісія 15-17
"Укрексімбанк" 22 13-14
Позичальниками банку є : центральний уряд і місцеві органи влади, які беруть грошові засоби на покриття дефіциту бюджету; фірми використовують позики для поповнення оборотних засобів, купівлі нового обладнання; населення бере грошові засоби для купівлі товарів тривалого користування й житла .
Значні доходи банки отримують від проведення операцій з іноземною валютою. Причиною отримання банками значних доходів від операцій з іноземною валютою в умовах інфляції є високий попит на вільноконвертовану іноземну валюту зі сторони фізичних і юридичних осіб з метою збереження своїх кошт від знецінення. Доход від цих операцій надходять у вигляді комісійних за здійснення операцій для клієнтів, так і у вигляді курсової різниці.
Банки також можуть отримувати доходи від операцій з цінними паперами. Операції з іноземною валютою і цінними паперами здійснюють банки, які мають на це ліцензію, яка видається Національним банком України й Міністерством фінансів України .
Банки здійснюють для своїх клієнтів широкий спектр послуг: надання гарантій та доручень клієнтам, розрахункове, касове обслуговування, трастові, факторингові послуги операції з дорогоцінними металами та інші. Ці операції приносять банку доходи, як правило, у вигляді комісійних винагород і інших видів оплати послуг.
Багато комерційних банків беруть плату зі своїх клієнтів за здійснення розрахункових операцій - перевідних, акредитивних, інкасових. Ця плата повинна покривати витрати банку на здійснення розрахункових операцій, в тому числі плату банку регіональній розрахунковій палаті за здійснення електронних платежів і касово-регіональному центру регіонального управління Національного банку України за ведення ними кореспондентського рахунку банку та інші операції.
Приносять банкам доходи і інші види операцій (консультаційні, маркетингові, аудиторські послуги , операції з дорогоцінними металами, факторинг, лізинг і т.д. ).
Витрати комерційних банків, як і в інших галузях підприємницької діяльності можна поділити на відносно постійні та змінні. Відносно постійними є витрати банків на заробітну плату й нарахування на неї, бланки і канцелярське приладдя, утримання охорони, амортизаційні відрахування та інші.
До змінних витрат відносяться виплати відсотків по вкладам, депозитам і міжбанківському кредиту, за залишки засобів на розрахункових рахунках . Вони залежать як від об'єкта залучених банком кредитних ресурсів, так і від їх, вартості. До цих витрат відносяться також плата за послуги регіонального розрахунково-касового центра по здійсненню розрахункових операцій, забезпечення готівки. Змінними можуть бути витрати банка на рекламу , відрядження, поштово-телеграфні витрати та інші. В таблиці № 1.4 наведена структура витрат банків, що проілюстровано на рис. №3 стор.121.
Таблиця 1.4
Структура видатків банку
Витрати %
Процентні витрати 37
Комісійні витрати 2,9
Інші банківські операційні витрати 6,5
Інші небанківські операційні витрати 38,1
Відрахування в резерви 12,8
Податок на прибуток 2,7
У відповідності з діючою методикою комерційні банки визначають збитки від своєї діяльності щоквартально, в останній день кварталу. Розподіл прибутку банку здійснюється за підсумками діяльності за рік у відповідності загальних зборів акціонерів банку. Проаналізувавши доходи і витрати банків України за останні три роки в розрізі кварталу, можна зробити висновки, що спостерігається тенденція росту як доходів та витрат, що стосується у співвідношенні один до одного, то цей показник залишився без змін.
Прибуток формується в результаті здійснення кредитних, розрахункових, грошових операцій та інших видів діяльності комерційних банків. Основні джерела доходів - це проценти за надані кредити, плата за розрахунково-касове обслуговування клієнтів, від операцій з цінними паперами, від операцій з іноземною валютою та від надання різних видів банківських послуг.
В ринкових умовах господарства основною формою кредиту є банківський кредит, який надається комерційними банками. Кредитні операції складають основу активної діяльності банку в розміщенні його ресурсної бази з метою отримання прибутку та забезпечення ліквідності .
1.2. Комерційні банки: їхні види й операції
Банки - це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності і громадян за рахунок залучених коштів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних і інших банківські операції, передбачених Законом України "Про банки та банківську діяльність".
Комерційний банк у загальному понятті - це який-небудь банк, що функціонує на другому рівні банківської системи. Таке визначення комерційного банку характерно для банківського законодавства України
Розглянемо комерційні банки в двох аспектах - широкому і вузькому. У широкому - комерційний банк - це який-небудь банк, що функціонує на другому рівні банківської системи. Таке визначення комерційного банку характерно для української практики, у якій усі банки, крім центрального, по суті, називаються комерційними.
У вузькому змісті комерційний банк - це банк, що виконує повний набір базових банківських операцій і єдиною метою його є одержання максимального прибутку. Так він характеризується в банківській практиці Німеччини, США й інших країн, у яких поряд із групою комерційних банків іншого рівня, діє велика група банків іншого рівня, що не називаються комерційними.
Світова практика розробила два принципи побудови комерційних банків:
- принцип сегментування, коли банківська діяльність обмежена визначеним видом чи операцій сектором грошового ринку;
- принцип універсальності, коли які-небудь обмеження на діяльність банків на грошовому ринку змінюються.
Незалежно від принципу, на який орієнтується банківське законодавство, комерційні банки в кожній країні значно відрізняються по набору операцій і послуг, що вони роблять. Одні з них виконують широке коло операцій, охоплюють багато секторів грошового ринку і галузей економіки. Такі банки прийнято називати універсальними. Інші банки виконують тільки окремі операції на чи ринку функціонують у вузькому секторі ринку, обслуговуючи окремі галузі економіки. Такі банки називаються спеціалізованими. Спеціалізація може бути функціональною, коли банки зосереджуються на виконанні

 
 

Цікаве

Загрузка...