WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

В сукупності знапрямом введення власної грошової одиниці і системи грошового обігу, скорочення бюджетного дефіциту, поліпшення податкового регулювання економіки важливе місце в оздоровленні економіки займає реформа банківської системи. Банківські реформи складаються із зміни структури кредитного обігу, що приведе до нових форм надання кредитів та їх вільного продажу підприємствам, а також громадянам без посередництва центрального банку.
Характерною ознакою ринкової економіки є високорозвинута і розгалужена фінансова банківська система. Через неї здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання. Звідси походить і провідна роль різноманітних фінансових інститутів (насамперед, банків) у суспільстві.
Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці.
Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З'явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів.
Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов'язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу.
Комерційні банки - основна ланка кредитної системи країни , в яку входять кредитні установи , які здійснюють різні банківські операції для своїх клієнтів на базі комерційного розрахунку. Для цього вони використовують не тільки свій власний капітал, але й залучений фінансовий капітал у вигляді вкладів, депозитів , міжбанківських кредитів та інших джерел. Причому залучені кошти, як правило, значно перевищують об'єм власного капіталу комерційних банків .
Комерційні банки класифікуються за рядом ознак . В залежності від форм власності вони поділяються на приватні й державні .
За формою організації серед приватних банків велику кількість займають акціонерні у вигляді товариств відкритого та закритого типів. Акції банків, створених у вигляді акціонерних товариств відкритого типу, розповсюджуються шляхом вільного продажу юридичним та фізичним особам. Акціонерними товариствами закритого типу, а також пайовими банками у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю є комерційні банки в перші роки їх, існування. Акції банків у формі акціонерних товариств закритого типу викупаються, як правило, їх засновниками. Більш гнучкою структурою є банки у вигляді товариств з обмеженою відповідальністю. Кількість їх, пайовиків може збільшуватись з відповідною реєстрацією в Національному банку України.
Комерційні банки в залежності від кола здійснюваних операцій бувають універсальними й спеціалізованими .
В залежності від території діяльності комерційні банки поділяються на міжнародні, республіканські і регіональні.
Міжнародні банки створюються з участю іноземного капіталу і можуть мати відділення (філіали) в інших країнах.
До республіканських комерційних банків належать банк "Промінвестбанк", "Ощадбанк", АППБ "Аваль" та інші , які мають розгалужену мережу відділень і філіалів по всій території України. Вони тісно пов'язані з органами державної влади .
На початок четвертого кварталу статистичними даними зафіксовано 179 зареєстрованих банків. В таблиці №1 приведена динаміка зміни кількості банків в Україні з початку 2003 року, що проілюстровано на рис. №1 стор. 119.
Таблиця 1.1
Динаміка зміни кількості банків в Україні
01.01.2003 р. 01.04.2004 р. 01.01.2005 р.
Зареєстровані банки 182 183 179
Банки, які мають ліцензію 157 157 155
Банки, що перебувають у стадії ліквідації 24 23 21
Державні банки 2 2 2
Банки з іноземним капіталом 20 20 20
Банки зі 100-відсотковим іноземним капіталом 7 7 7
Велика кількість комерційних банків є регіональними. Вони обслуговують , як правило , клієнтів визначеної області , міста , району чи регіону .
Порядок створення й діяльності комерційних банків регламентується законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про підприємництво", "Про іноземні інвестиції", "Про заставу" та інші .
Комерційний статут дає банку значну самостійність у визначенні мети, умов і строків кредитування , рівня процентних ставок , розвитку різних форм банківської діяльності, в використанні отриманого прибутку, визначенні штатів та рівня оплати праці своїх службовців , покращення матеріально-технічної бази та вирішення інших питань.
Комерційною метою банків є отримання прибутку, який є джерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку, базою покращення добробуту робітників банку і т.д.
Прибуток банку - валовий дохід скоригований на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань .
Валовий доход банку залежить від об'єму його кредитних вкладень та інвестицій , розміру процентної ставки , від величини й структури активів банку.
Основним джерелом доходів більшості комерційних банків є відсотки, які стягуються з позичальника за використання позики. Це пояснюється тим, що банки є фінансовими посередниками, які здійснюють перерозподіл грошових засобів між тими, у кого вони звільнилися, і тими, в кого в них з'явилась тимчасова потреба. В таблиці № 1.2 наведена структура доходів банків, що проілюстровано на рис. №2 стор. 120.
Таблиця 1.2
Структура доходів банку
Доходи: %
Процентні доходи 68,3
Повернення списаних активів 0,3
Результат від торговельних операцій 5,5
Інші банківські операційні доходи 1,1
Інші небанківські операційні доходи 0,3
Комісійні доходи 24,5
Таким чином комерційні банки здійснюють функцію акумуляції й мобілізації грошового капіталу . Ця діяльність приносить реальну користь всім зацікавленим сторонам вкладники на залучені грошові засоби у вигляді депозитів отримують доход . Позичальники отримують доступ до грошових фондів на різні строки, що дозволяє їм вести операції , які приносять прибуток. Банки мають прибуток з різниці між більш високою ставкою процента по позикам і ставкою , яку виплачують по вкладникам .
Розмір процентної ставки за використання кредитом визначаються в процесі переговорів між банком і позичальником при укладанні кредитного договору. Причому він неоднаковий не тільки в різних банках, але і в одному і тому ж банку у відношенні різних позичальників .
Середній рівень річних ставок за

 
 

Цікаве

Загрузка...