WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

та вартість предмета застави береться до розрахункурезервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів залежно від категорії кредитної операції.
Вартість предмета застави визначається банком при кредитуванні за ринковою вартістю. Застава оформляється договором застави відповідно до Закону України "Про заставу".
Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною операцією є перевищення його ринкової вартості порівняно із сумою основного боргу та відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави в разі невиконання позичальником своїх зобов`язань.
При розрахунку чистого кредитного ризику за кредитами, що надані під заставу майнових прав на грошові депозити позичальника або поручителя, враховується вартість застави в розмірі 100% за умови передавання цих коштів в управління банку на строк дії кредитного договору.
За кредитами, класифікованими як "безнадійні", банк формує резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно від наявності застави.
2.4 Порядок розрахунку резерву під кредитні ризики
На підставі класифікації валового кредитного ризику та врахування прийнятного забезпечення банк визначає чистий кредитний ризик за кожною кредитною операцією і зважує його на встановлений коефіцієнт резервування (Таблиця 2.1.):
Таблиця 2.1.
Порядок резервування
Категорія кредитної операції Коефіцієнт резервування
(за ступенем ризику)
"Стандартна" 2 %
"Пiд контролем" 5 %
"Субстандартна" 20 %
"Сумнівна" 50 %
"Безнадiйна" 100 %
Резерв під кредитні ризики розраховується та формується головним банком і його філіями . За повноту формування резервів відповідальність несе головний банк.
Критерії, що використовуються банками при аналізі кредитного портфеля, а також у процедурах прийняття і виконання рішень щодо формування та використання резерву під кредитні ризики, мають відображатися у відповідних документах банку, що визначають його кредитну політику.
Банки зобов`язані зберігати протоколи засідань кредитних комітетів (кредитних комісій), інформацію про здійснення кредитної операції, класифікацію кредитного портфеля і формування резервів не менше п`яти років з часу закінчення дії кредитної угоди, а також подавати ці документи уповноваженим працівникам Національного банку на їх запит.
2.5 Порядок одержання Дирекціями/філіями кредитних ресурсів по програмі ЛМФО, їхнього обліку, оплати і повернення.
Загальні положення
- Дійсним порядком регулюється порядок перерахування коштів , що видаються Центральним офісом банку обласним дирекціям і філіям для кредитування в рамках програм ЛМФО діючих на умовах:
"Правил обліку процентних і комісійних доходів і витрат", що затверджені Постановою Правління НБУ від 25.09.97 № 316;
Діючого Порядку бухгалтерського обліку процентних доходів та витрат банку в АППБ "Аваль".
- Кредитні засоби, що перелічуються обласним дирекціям і філіям для кредитування по програмі ЛМФО, повинні бути повернуті за вимогою Центрального офісу банку після повідомлення про це обласних дирекцій і філій протягом 3 днів.
- Протягом 50 днів перераховані обласним дирекціям засобу в розмірі не менш 70% повинні бути розміщені в портфелі суб-кредитов.
- Дострокове повернення коштів Дирекцією Центральному офісу може здійснюватися з дозволу Центрального офісу. Обґрунтована заявка для одержання дозволу на дострокове повернення коштів подається в Кредитний департамент Центрального офісу разом з місячною звітністю. Кредитний департамент дає відповідь Дирекції протягом 2-х днів.
- Дирекції, філії АППБ "Аваль" можуть кредитувати Клієнтів Програми ЛМФО як за рахунок власних, так і за рахунок засобів Центрального офісу в межах лімітів кредитування одного Позичальника, затверджених Кредитним комітетом АППБ "Аваль".
Порядок видачі коштів у доларах США і EUR у рамках програми ЛМФО
- Центральний офіс банку видає обласної дирекції/філії кошти в доларах США і EUR для кредитування в рамках програми ЛМФО (далі по тексту кошти ) з урахуванням фінансових потреб дирекції/філії в роботі з ліній ЛМФО. На кожну заявку на переклад коштів обласна дирекція/філія зобов'язана надати в Кредитний департамент наступний пакет документів:
- Оригінал заявки, підписаної керуючим Дирекції/філією і Консультантом ММП;
Заявка обласної дирекції/філії розглядається і виконується Кредитним департаментом банку протягом 2 днів.
Платежі і санкції
- За користування кредитом у доларах США за рахунок засобів ЕБРР дирекції/філії виплачують Центральному офісу банку відсотки в розмірі LІBOR + 3+ 0,5 % річних. Відсотки розраховуються виходячи з фактичної кількості днів користування кредитом і 360-денним роком. У випадку несвоєчасного здійснення платежів нараховується пеня по ставці LІBOR + 7 % річних від суми, що прострочена до моменту чи платежу погашення, з дати, визначеної як дата платежу, до дати погашення простроченої заборгованості.
- За користування кредитом у EUR за рахунок засобів НУФ дирекції/філії виплачують Центральному офісу банку відсотки в розмірі, обговореному в Кредитному договорі між НБУ й АППБ "Аваль" по лінії НУФ і додатково 0,5% річних за обслуговування даного договору ЦО АППБ "Аваль". Відсотки розраховуються виходячи з кількості днів користування кредитом і 360-денним роком. У випадку несвоєчасного здійснення платежів нараховується пеня по ставці LІBOR + 7 % річних від суми, що прострочена до моменту чи платежу погашення, з дати, визначеної як дата платежу до дати погашення простроченої заборгованості.
- Сплата відсотків за користування кредитами ЕБРР здійснюється Дирекціями щокварталу: 5 лютого, 5 травня, 5 серпня і 5 листопада. Якщо ці дати є вихідними чи неробочими днями, то оплата повинна бути виконана в перший робітник день після цих дат.
- Сплата відсотків за користування кредитами НУФ здійснюється Дирекціями щокварталу в передостанній робітник день кварталу.
- Нарахування відсотків за видачу коштів Центральним офісом банку, проводиться виходячи з фактичної кількості днів користування кредитними засобами і виходячи з 360-денного року. Удень видачі траншу вважається день, у якому сума траншу відображається по дебету рахунка 3902 Центрального офісу. Удень погашення основного чи боргу його частини є день зарахування засобів по кредиту рахунка 3902 Центрального офісу банку.
Нарахування в Дирекції відсотків за користування кредитами виробляється щомісяця в передостанній робітник день місяця.
- У випадку не розміщення 70% коштів протягом 50 календарних днів з моменту відображення суми траншу в дебеті балансового рахунка 3902 у Центральному офісі, Дирекція зобов'язана протягом наступних 5 банківських днів за вимогою Центрального офісу банку здійснити повернення суми коштів , що не розміщений у кредитному портфелі.
- У випадку несвоєчасної оплати чи відсотків повернення основного боргу Дирекція/філія виплачує на користь Центрального

 
 

Цікаве

Загрузка...