WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

динаміці);
" склад та динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості (за останній звітний та поточний роки);
" собівартість продукції (у динаміці);
" прибутки та збитки (у динаміці);
" рентабельність (у динаміці);
" кредитна історія (погашення кредитної заборгованості в минулому, наявність діючих кредитів).
Платоспроможність позичальника визначається за такими показниками:
коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ1), що характеризує те, як швидко короткострокові зобов'язання можуть бути погашені високоліквідними активами:
Ав
КЛ1 = ------------------,
Зп
де Ав - високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні фінансові інвестиції,
Зп - поточні (короткострокові) зобов`язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
Оптимальне теоретичне значення показника КЛ1 - не менше ніж 0,2;
коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ2), що характеризує можливість погашення короткострокових зобов`язань у встановлені строки:
Ал
КЛ2 = -----------------------,
Зп
де Ал - ліквідні активи, що складаються з високоліквідних активів, дебіторської заборгованості, векселів одержаних,
Зп - поточні (короткострокові) зобов`язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
Оптимальне теоретичне значення показника КЛ2 - не менше ніж 0,5;
коефіцієнт загальної ліквідності (КП), що характеризує те, наскільки обсяг короткострокових зобов'язань і розрахунків можна погасити за рахунок усіх ліквідних активів:
Ао
КП = --------------,
Зп
де Ао - оборотні активи,
Зп - поточні (короткострокові) зобов`язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.
Оптимальне теоретичне значення показника КП - не менше ніж 2,0.
Фінансова стійкість позичальника визначається за такими показниками:
коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ), що характеризує ступінь мобільності використання власних
Вк - Ан
КМ = -------------------,
Вк
де Вк - власний капітал підприємства,
Ан - необоротні активи.
Оптимальне теоретичне значення показника КМ - не менше ніж 0,5;
коефіцієнт незалежності (КН), що характеризує ступінь фінансового ризику:
Зк
КН = ----------------,
Вк
де Зк - залучені кошти (довгострокові та поточні зобов`язання),
Вк - власний капітал.
Оптимальне теоретичне значення показника КН - не більше ніж 1,0.
коефіцієнт автономії (Кс), що характеризує долю власного капіталу:
Вк
Кс= ---------------,
А
де А- активи.
Оптимальне значення показника Кс - 0,5-1.
коефіцієнт забезпеченості власними грошовими коштами, що показує наскільки підприємство забезпечене власними грошовими коштами:
Вок
Ко= -------------,
Ао
де Вок - власний оборотний капітал, який розраховується як різниця між оборотними активами та поточними зобов'язаннями;
Ао - оборотні активи.
Оптимальне значення - >0,5
Рентабельність позичальника визначається за такими показниками:
рентабельність активів:
Пч
Р = -----------------,
А
де Пч - чистий прибуток,
А - активи;
рентабельність продажу:
Пч
Р = ----------------,
Ор
де Пч - чистий прибуток,
Ор - обсяг реалізації продукції (без ПДВ).
Аналіз грошових потоків позичальника має здійснюватися з урахуванням такого показника:
співвідношення чистих надходжень на всі рахунки позичальника (у тому числі відкриті в інших банках) до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів):
(Нсм x n) - (Зм x n) - Зі
К = ---------------------------------------------,
Ск
де Нсм - середньомісячні надходження на рахунки позичальника протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів),
Ск - сума кредиту та відсотки за ним,
n - кількість місяців дії кредитної угоди,
Зм - щомісячні умовно-постійні зобов`язання позичальника (адміністративно-господарські витрати тощо),
Зі - податкові платежі та сума інших зобов`язань перед кредиторами, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім сум зобов`язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди (за даними останнього балансу).
Для суб`єктів господарської діяльності, діяльність яких пов`язана з сезонним характером виробництва, середньомісячна сума надходжень визначається за 12 місяців.
Оптимальне теоретичне значення показника К - не менше ніж 1,5.
Також можуть бути враховані суб'єктивні чинники, що характеризуються такими показниками:
" ринкова позиція позичальника та його залежність від циклічних і структурних змін в економіці та галузі промисловості;
" наявність державних замовлень і державна підтримка позичальника;
" ефективність управління позичальника;
" професіоналізм керівництва та його ділова репутація;
" інша інформація.
При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника - фізичної особи мають ураховуватися:
" загальний матеріальний стан клієнта (доходи і витрати, майно, право власності на яке засвідчується згідно з чинним законодавством України; відповідні підтверджувальні документи);
" соціальна стабільність клієнта, тобто наявність постійної роботи, сімейний стан;
" вік клієнта;
" інтенсивність користування банківськими кредитами (гарантіями тощо) у минулому та своєчасність погашення їх і відсотків (комісій тощо) за ними, а також користування іншими банківськими послугами тощо;
" ділова репутація;
" інша інформація.
2.4 Оцінка фінансового стану приватного підприємця по методиці, розробленій правлінням АППБ "Аваль":
Показник фінансово-господарської діяльності:
- Коефіцієнт достатності надходжень, що показує достатність надходжень грошових коштів за місяць стосовно суми кредиту :
Нсм
КД=----------,
Ск
де Нсм - середньомісячні надходження за останні 6 місяців п поточному рахунку позичальника, касовій книзі, тощо;
Ск - сума кредиту.
Оптимальне значення цього показника - >2.
- Рівень стабільності надходжень;
- Динаміка надходжень;
Кредитна історія:
- Наявність погашених кредитів;
- Наявність діючих кредитів;
- Діючі пролонговані кредити;
Об'єктивні фактори діяльності клієнта:
- Досвід праці у бізнесі, який кредитується;
- Загальний досвід ведення фін-господарської діяльності;
- Наявність постійних покупців та постачальників;
- Сезонність діяльності;
- Вік приватного підприємця;
- Наявність сім'ї;
- Наявність власної нерухомості та інші.
Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану здійснюється з урахуванням рівня забезпечення за кредитними операціями:
Клас "А" - фінансова діяльність дуже добра (прибуткова та рівень рентабельності вищий, ніж середньо галузевий, якщо такий

 
 

Цікаве

Загрузка...