WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат


Безнадійна кредитна заборгованість списується банком за рахунокрезерву під нестандартну заборгованість за рішенням правління банку.
Банки зобов`язані розробити та затвердити за рішенням відповідного органу банку внутрішньобанківське положення про порядок проведення кредитних операцій та методику проведення оцінки фінансового стану позичальника (контрагента банку). Ці документи повинні подаватися на вимогу вповноважених працівників Національного банку для перевірки достовірності оцінки фінансового стану позичальників, правильності їх класифікації та достатності резервів під кредитні ризики. Відсутність чи неподання цих документів для ознайомлення уповноваженим працівникам Національного банку вважається підставою для негативних висновків щодо якості активів та управління банку.
Кредитні операції - вид активних операцій, пов`язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов`язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо. Кредитні операції класифікуються залежно від рівня ризику та поділяються на "стандартні", "під контролем", "субстандартні", "сумнівні" та "безнадійні".
Класифікація кредитних операцій - це оцінка рівня ризику за кожною кредитною операцією з урахуванням фінансового стану позичальника, стану обслуговування позичальником кредитної заборгованості та рівня забезпечення кредитної операції. Оцінка рівня кредитного ризику здійснюється згідно з порядком, установленим у розділах 4, 5, 6 та 7 цього Положення.
Кредитний ризик - ризик невиконання позичальником (контрагентом банку) зобов`язань за кредитними операціями (тобто ризик того, що сплата позичальником відсотків і основного боргу за кредитними операціями проводитиметься з відхиленнями від умов кредитної угоди або взагалі не проводитиметься).
"Стандартні" кредитні операції - це операції, за якими кредитний ризик є незначним і становить два відсотки чистого кредитного ризику.
"Під контролем" - це кредитні операції, за якими кредитний ризик є незначним, але може збільшитися внаслідок виникнення несприятливої для позичальника ситуації та становить п`ять відсотків чистого кредитного ризику.
"Субстандартні" кредитні операції - це операції, за якими кредитний ризик є значним, надалі може збільшуватись і становить 20 відсотків чистого кредитного ризику, а також є ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості в повній сумі та в строки, що передбачені кредитним договором.
"Сумнівні" кредитні операції - це операції , за якими виконання зобов`язань з боку позичальника/контрагента банку в повній сумі (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) під загрозою, ймовірність повного погашення кредитної заборгованості низька та становить 50 відсотків чистого кредитного ризику.
"Безнадійні" кредитні операції - це операції, імовірність виконання зобов`язань за якими з боку позичальника/контрагента банку (з урахуванням фінансового стану позичальника та рівня забезпечення) практично відсутня, ризик за такими операціями дорівнює сумі заборгованості за ними.
Платоспроможність - здатність позичальника (контрагента банку) своєчасно здійснювати розрахунки за всіма видами своїх зобов`язань.
З метою розрахунку обсягу резерву під кредитні ризики та визначення чистого кредитного ризику банк повинен проаналізувати кредитний портфель:
аналіз кредитного портфеля та класифікація кредитних операцій (валового кредитного ризику) здійснюється за такими критеріями:
" оцінка фінансового стану позичальника ;
" стан обслуговування позичальником (контрагентом банку) кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків (комісій та інших платежів із обслуговування боргу) за ним у розрізі кожної окремої заборгованості та спроможність позичальника надалі обслуговувати цей борг;
" рівень забезпечення кредитної операції.
Розділ 2 Оцінка сучасного стану Акціонерно Поштово-Пенсійного Банку "Аваль"
2.1 Організаційно-правова оцінка банку "Аваль"
Організаційно-правова оцінка банку здійснюється через дослідження економічних показників: Статутного фонду, активів банку, капіталу, прибутку тощо.
Відповідно до стратегії розвитку банку, за останні роки продовжувалося нарощування Статутного капіталу АППБ "Аваль". За рішенням річних Зборів акціонерів, здійснено восьму емісію акцій на суму понад 10 млн. грн , що дало змогу довести розміри Статутного капіталу до 45 млн гри. Акції розповсюджувались шляхом відкритого продажу і мали великий попит у фізичних осіб - громадян України. За підсумками їх продажу значно змінився розмір часток учасників у Статному капіталі банку. Загальна кількість акціонерів АППБ "Аваль" становить 155531 фізичних та юридичних осіб, при цьому фізичним особам належить 63,72 % Статутного капіталу банку.
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів АППБ "Аваль" здійснено дев'яту емісію власних акцій реалізованих за рахунок капіталізації дивідендів. Тоді ж було оголошено десяту емісію власних акцій на 17 млн грн що дало змогу довести статутний капітал до 80 млн. грн Акції банку розповсюджуються у відкритому продажу й користуються попитом у населення України.
Загальна кількість акціонерів АППБ "Аваль" - 154717 фізичних та юридичних осіб,
фізичним особам належить 65,42% статутного капіталу. Як і ранішнє найбільшими акціонерами і стратегічними партнерами банку є Пенсійний фонд України, ДПЕЗ "Укртелеком" та ДППЗ "Укрпошта".
Згідно з чинним законодавством, на підставі рішення Загальних Зборів акціонерів усі акції перебувають в документальній формі. Облік прав власності на прості іменні акції АППБ "Аваль" здійснює незалежний реєстратор.
Динаміка зростання Статутного капіталу АППБ "Аваль" за останні 3 роки:
01.12.2002 р. - 346 730,3 тис. грн.
01.01.2003 р. - 450 000, 0 тис. грн.
01.01.2004 р. - 500 000,0 тис. грн.
Залишки на поточних рахунках клієнтів банку (включаючи лоро рахунки банків кореспондентів) зросли за 2004 рік на 348 млн. грн. і становлять на 01.01.2005 р. 1 млрд. грн.
АППБ "Аваль" продовжує активно залучати кошти фізичних осіб. У 2004 р. депозити населення зросли на 61 млн. грн., або на 43% і становили 202 млн. грн. Кошти, отримані завдяки нарощуванню ресурсної бази й вивільнені в результаті скорочення портфеля цінних паперів, спрямовувалися насамперед на кредитування економіки. Чистий кредитний портфель зріс на 204 млн. грн.
Завдяки ефективному управлінню активами і пасивами прибуток АППБ "Аваль" у 2004 р становив після оподаткування 28,041 млн. грн. що на 17% більше від показника 2003р.
Загальні доходи (без урахування внутрішньобанківських доходів) АППБ "Аваль" зросли на 23% порівняно з 2003 р. Основним джерелом доходів банку є відсоткові доходи. Водночас частка менш

 
 

Цікаве

Загрузка...