WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат

Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АПП - Реферат


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Управління кредитними ресурсами що виділяються міжнародними організаціями для кредитування малих підприємств( на прикладі Білоцерківського філіалу АППБ "Аваль")
?
В С Т У П
Успіх становлення економічної незалежності України на ринковій основі великою мірою визначається ефективною роботою фінансово-кредитного комплексу, основою діяльності якого є банківська система. Її структура в Україні представлена двома рівнями : Національним банком і комерційними банками різних форм власності, спеціалізації та територіального рівня. Вплив комерційних банків на народногосподарський розвиток країни на сьогодні так і в майбутньому має зростати. Становлення незалежної банківської системи в Україні бере свій початок з 20 березня 1991 року з прийняттям Закону "Про банки і банківську діяльність", який дав реально створити Національний банк України.
Банки - це один із найважливіших інститутів ринкової економіки, які акумулюють тимчасово вільні кошти юридичних і фізичних осіб, перерозподіляють їх шляхом кредитування у разі виникнення тимчасової потреби в додаткових ресурсах, організують міжгосподарські розрахунки у грошовій формі, здійснюють операції із цінними паперами, обслуговують зовнішньоекономічну діяльність і надають нетрадиційні банківські послуги підприємствам та організаціям. За сучасних умов значно зросла самостійність банків, розширився спектр їхніх операцій та послуг, підвищилася їхня роль у розвитку економіки та зростанні ефективності суспільного виробництва.
Провідна роль у вирішенні значних проблем належить саме кредитним відносинам та банкам, що пояснюється не лише збільшенням їхньої ролі в розвитку економіки, але й наявною можливістю швидко і ефективно реагувати на впроваджувані нові механізми господарювання.
Комерційні банки вільні у виборі методів проведення операцій, зокрема кредитних, визначенні рівня процентних ставок за позичками та депозитами. Але разом з тим комерційні банки входять до єдиної банківської системи України і тому їхні функції, які потребують єдності дій усієї банківської системи, відповідають правилам ведення таких операцій, що встановлює Національний банк України (НБУ). Сьогоднішній стан ринкової економіки України вимагає чітких економічних кроків від Уряду, Президента і влади в цілому. В період адміністративної реформи в Україні можна було проаналізувати, що представники банківського істеблішменту найкраще виглядали за рівнем професійності, забезпеченості тощо. Тому, слід відзначити, що банківська сфера стає однією з найпотужніших сфер формування, збереження та обігу капіталу.
Проблема підвищення активності фінансово-кредитної системи України в умовах трансформаційної економіки як в теоретичному, так і в практичному аспектах нині є особливо актуальною для забезпечення надходження інвестицій в галузі економіки.
Банківська сфера вважається однією з найбільш ліквідних та прибуткових сфер діяльності.
Основною метою даного звіту було показати розроблення і реалізацію грошово-кредитної політики банку. Позитивний вплив цієї політики на розвиток економіки визначає ефективність самої грошової системи. Також розглядалося забезпечення законодавчими нормами структури і функціональних обов'язків грошово-кредитних інститутів держави, способи їх взаємодії, основні принципи, напрямки й механізм реалізації грошової політики, яку вони здійснюють.
За останні роки в період реформування сільського господарства українські банки відіграли одну з вирішальних ролей в кредитуванні аграрної сфери України. Завдяки вдалим зусиллям і АППБ "Аваль" були стимульовані глибинні перетворення сільськогосподарського виробництва.
Розробка ефективної стратегії й тактики управління банківськими операціями, модифікація взаємин банку з клієнтами за умов кризових явиш у національній економіці та частих змін у законодавчій та нормативній базі, яка регулює банківську діяльність, вимагають передусім високого рівня кваліфікації банківського персоналу, а також керівників і персоналу фінансово-економічних служб підприємств, що обслуговуються у банку. Це неможливо без ґрунтовних знань теорії та практики банківської справи.
Ринкова економіка сприяє виникненню нових підходів до фінансово-кредитного комплексу. Вирішення актуальних завдань у сфері фінансів нерозривно пов'язано з удосконаленням побудови банківської системи .
Між тим, до теперішнього часу в Україні комплексного визначення видів кредитних ризиків, джерел їх виникнення, аналізу впливу на прибутковість - збитковість кредитних операцій в умовах переходу до ринку не проводилося. Таке становище пояснюється передусім обмеженим використанням товарно-грошових відносин протягом тривалого часу, а також характерними в минулому адміністративними методами управління. Це виключало необхідність забезпечення гарантії повернення виданих позик, оцінки кредитоспроможності позичальника та відповідно і страхування кредитів.
Тому, з причин складності та багатогранності проблеми, яка досліджується, чимало питань потребує поглибленого системного вивчення. Серед останніх розрізняють основи організації банківського кредитування в Україні, джерела та інструменти забезпечення повернення позичок, формування кредитної політики, практичні методи визначення оцінки майна та інші.
Отже метою роботи є вивчення теоретичних, методологічних та практичних аспектів визначення та оцінки фінансового стану позичальника по програмі мікрокредитування, форми забезпечення повернення кредитів, розробка рекомендації щодо удосконалення кредитування, зокрема при застосуванні такої форми забезпечення, як застава, та зменшення ризикованості кредитних операцій.
В банку "Аваль" діють різні програми кредитування. Юридичні чи фізичні особи можуть отримувати кредити по наступним програмам:
- По програмі кредитування юридичних осіб (юридична особа);
- По програмі мікрокредитування по лініям міжнародних організацій Європейського банку Реконструкції та Розвитку(ЄБРР) та Німецько-Українського Фонду (НУФ) (кредитування приватних підприємців з метою розвитку бізнесу);
- По програмі споживчого кредитування (кредитування фізичних осіб - "товари в розстрочку", "авто в кредит", "житло в кредит").
З даного переліку можна зробити висновки, що спектр послуг по кредитуванню в банку "Аваль" дуже широкий, адже тут може отримати кредит і юридична особа, і приватний підприємець, і просто фізична особа - тобто є вихід для кожного.
РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
1.1 Банківська система України.
Комерційна діяльність банків в економіці України.
Ефективна національна економіка - гарантія незалежності держави. Вона вимагає комплексних програм економічних реформ, реальних гарантій невідхильності переходу від адміністративно-господарських методів керівництва до ринкової економіки.
Значна роль в економічних реформах належить ефективній фінансовій та грошово-кредитній політиці.

 
 

Цікаве

Загрузка...