WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку - Реферат

Роль грошово-кредитної політики нбу в стабілізації кредитного ринку - Реферат

автоматично призводять до відповідних змін на кредитному ринку. За 1999 рік грошова маса збільшилася на 40 % , грошова база - на 39 % , а готівка в обігу - на 34 % . Ми бачимо, що грошова маса зростає більш швидкими темпами, ніж готівка в обігу. Основними причинами такої ситуації є знецінення гривні, яке за рік становило 52 % , що автоматично збільшило гривне-вий еквівалент валютних депозитів. При цьому частка готівки в структурі грошової маси МЗ зменшилася до 43,4-% . Грошовий мультиплікатор за рік збільшився до 1,84. Реальний попит на гривню зріс у результаті зростання ВВП, розвитку реального сектору економіки (зростання темпів виробництва в промисловості), зменшення частки негрошових розрахунків між суб'єктами господарської діяльності.
Така ситуація на грошовому ринку об'єктивно вплинула на стан кредитного ринку, який починаючи з 1999 року характеризується зростанням активності банківської системи й обсягів кредитних вкладень. Значно зростали залишки кредитної заборгованості, які на 01.03.99 становили 17,1 млрд. грн., а вже на 01.10.99 залишки заборгованості за кредитами банківської системи України в національній та іноземній валюті (без урахування міжбанківських позичок) становили 20,2 млрд. грн. На жовтень 1999 року заборгованість за кредитами в іноземній валюті станови" ла 10,5 млрд. грн., або 52,1 % від загальної суми залишків заборгованості за банківськими позичками, решта 9,7 млрд. грн., або 47,9 %, - у національній валюті. Тенденція до зростання частки заборгованості за кредитами в іноземній валюті,
9
що (в обчисленні у національній валюті) за 9 місяців 1999 рокузросла на 33,1 %, пов'язана з процесом подальшої девальвації гривні, її нестабільністю й очікуванням падіння курсу, насамперед напередодні президентських виборів в Україні4.
Для 1999 року характерним було зростанням кредитної активності НБУ. Збільшення кредитних вкладень НБУ відбувалося в основному за рахунок кредитів, наданих в іноземній валюті. Стратегія такого кредитування не тільки активізувала кредитний ринок, а й одночасно підтримувала його стійкість та сприяла стабільності національної грошової одиниці. Кредитні вкладення НБУ в національній та іноземній валюті (без урахування рефінансування комерційних банків) за три квартали 1999 р. становили 9 млрд. грн., з яких 39,7 % - кредитні вкладення в національній валюті, а 60,3 % - в іноземній. Таке співвідношення є наслідком того, що з початку року заборгованість за позичками в іноземній валюті зросла на 30,3 % , але таке зростання зумовлене лише зниженням обмінного курсу гривні щодо долара СІЛА, тоді як реальні кредитні вкладення скоротилися на 0,1 %5.
Зміни в розподілі кредитних ресурсів дають змогу виявити тенденції та закономірності цього процесу, фактори, що впливають на нього, і відповідно застосовувати механізм його корегування. Це важливо з позиції необхідності подолання тенденцій зменшення частки кредитів, особливо середньо- і довгострокових, безпосередньо у виробничу сферу. Управління механізмом процесу кредитування з боку НБУ, його орієнтація на виробничу сферу є одним із головних завдань грошово-кредитної політики стимулювання зростання обсягів ВВП та зайнятості.
Особливе занепокоєння викликає використання наданих кредитів. Основна маса кредитів - це короткострокові кредити, які фінансують торговельно-посередницькі операції підприємств колективної форми власності та дають миттєвий прибуток. Так, частка короткострокових кредитів у 1999 році перевищувала 80 % у загальному обсязі всіх кредитних вкладень. Зменшення обсягів кредитування підприємств державної форми власності, перш за все, пов'язане з цільовими факторами використання кредитних ресурсів. Названі підприємства сьогодні потребують насамперед довгострокових кредитів для оновлення виробничих потужностей і впровадження нових технологій. Але надання таких позик можливе лише в умовах стабільності кредитного ринку й за умови значно нижчого процента за кредитом.
4 Бюлетень НБУ. - 1999. - № 10. - С.20-21. 5Тамсамо. - С.21.
Значні зусилля НБУ було спрямован стання обсягів залучення грошових кош лення і підприємницьких структур. Знг такого напряму в політиці НБУ зумов зростанням частки грошової маси, що п< в межах контролю банківської системи на 01.01.2000 депозити підприємств, зацій та населення в комерційних банках ли 12 156 млн. грн., із них 5326 млн. грн. - еквівалент валютних депозитів. Голові тором, який впливає на зростання обсяг вкладів та депозитів, є стабільність фіі кредитної системи, зрозумілість та прі грошово-кредитної політики НБУ для пі них клієнтів.
Важливу роль у процесі стабілізації г кредитного ринку відіграє активізація п НБУ в посиленні банківського нагляду й лю за діяльністю фінансово-кредитних ? Цьому сприяє стабільне застосування ментів грошово-кредитної політики. Та лося поступове зниження і стабілізація оі ставки НБУ, що сприяло становлений: кредитного, депозитного ринків та став банківського кредитного ринку. З 01.( НБУ зменшив облікову ставку до 35 % бардну - до 40 % . У середньому протягом ку процентна ставка за кредитами дорів 53,4 % . Активізація кредитного ринку с зростанню активності в сфері обміну, а ' деяких галузях реальної економіки, пері в промисловості.
Аналіз стану кредитного ринку Ук 1999 році дає змогу визначити позитиі денції в його розвитку та функціонуванн слідок певних успіхів грошово-кредитної ки Національного банку України. Кредит нок має відігравати роль стимулятора нац ної економіки, але той факт, що вперше зг танні роки в 1999 році обсяг кредитів, н комерційними банками суб'єктам господ* ня, був меншим від обсягів депозитів, ви< дві його основні проблеми: по-перше, в ступінь ризиковості кредитних операцій ? ниому секторі економіки; по-друге, мож, та ризик знецінення гривні, що стимулює ційні банки використовувати свої активи ] кострокових операціях на міжбанк му ринку. Сьогодні грошово-кредитну пс НБУ має бути спрямовано не тільки на сті цію та ефективність функціонування кре; ринку, а й на створення механізму впли дитного ринку на окремі галузі виробничої підприємства, що при додатковому фінан< можуть бути конкурентоспроможними нг кальному та міжнародному ринках.

 
 

Цікаве

Загрузка...