WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

України, Генеральною ліцензією НБУ № 21 від 09.07.1997р. на право здійснення банківських операцій, Статутом АКБ "ЕНЕРГОБАНК", рішеннями загальних зборів акціонерів, Ради і Правління банку, наказами і розпорядженнями Президента банку.
Цілі і задачі ОПЕРУ АКБ "ЕНЕРГОБАНК" наведені нижче.
ОПЕРУ створено з метою комплексного розрахунково-касового обслуговування клієнтів АКБ "ЕНЕРГОБАНК", а також надання широкого спектра послуг для населення.
Основними задачами ОПЕРУ є:
ў Якісне обслуговування клієнтів АКБ "ЕНЕРГОБАНК" шляхом удосконалювання технології здійснення банківських операцій, розширення переліку і видівнаданих послуг, упровадження нових методів роботи з клієнтурою.
ў Контроль за відповідністю операцій, здійснюваних клієнтами, чинному законодавству України, вимогам Національного банку України, внутрішнім нормативним документам банку.
ў Проведення досліджень ринку банківських послуг і розробка на підставі отриманих результатів програм і планів залучення клієнтури, а також особиста участь у їхній реалізації.
ў Організація і проведення індивідуальної роботи VIP-клієнтами банку.
ў Облік банківських операцій, що проводяться ОПЕРУ, складання звітності, підготовка прогнозних планів.
Правління АКБ "ЕНЕРГОБАНК" в особі Президента банку і Віце-президента, Директори відділу і роботи з клієнтурою здійснює загальне керівництво діяльністю Операційного управління.
Керівництво поточною діяльністю ОПЕРУ здійснює Віце-президент - начальник ОПЕРУ.
Віце-президент - начальник ОПЕРУ підкоряється безпосередньо Віце-президентові, Директорові відділу і роботи з клієнтурою.
На посаду Віце-президента - начальника ОПЕРУ призначається фахівець з вищою економічною освітою, що має стаж роботи в банківській системі на керівних посадах не менш п'яти років.
Віце-президент - начальник ОПЕРУ призначається на посаду і звільняється від виконання обов'язків наказом Президента банку по клопотанню Віце-президента, Директори відділу і роботи з клієнтурою.
Інші співробітники Операційного управління призначаються на посаду і звільняються від виконання обов'язків наказом Президента банку або Першого Віце-президента банку по клопотанню Віце-президента - начальника ОПЕРУ (кандидатури на посаді керівників підрозділів, провідних спеціалістів і персональних менеджерів обов'язково варто узгоджувати з Віце-президентом, Директором відділу і роботи з клієнтурою).
У період тимчасової відсутності начальника ОПЕРУ (відпустка, відрядження) виконання його функцій покладається на начальника відділу розрахунково-касових операцій ОПЕРУ або директора філії АКБ "ЕНЕРГОБАНК" "Центральне відділення".
Структура, штатний розклад і кількість співробітників ОПЕРУ встановлюються Правлінням банку і затверджуються Президентом банку.
Співробітники ОПЕРУ здійснюють свою діяльність відповідно посадовим інструкціям, що затверджуються Віце-президентом - начальником ОПЕРУ.
Для рішення поставлених задач управління виконує такі функції:
" Проведення розрахункових операцій у національній валюті.
" Здійснення платежів в іноземних валютах щодо експортно-імпортних операцій клієнтів.
" Організація грошового обігу, контроль за дотриманням клієнтами - юридичними особами касової дисципліни, відповідно до діючого законодавства.
" Облік і збереження наявних засобів і банківських цінностей.
" Своєчасне складання і надання звітності щодо рахунків клієнтів і касових оборотів банку.
" Відкриття й обслуговування поточних рахунків в іноземних валютах, здійснення перекладів за кордон.
" Продаж дорожніх і іменних чеків.
" Відкриття й обслуговування анонімних валютних рахунків.
" Обслуговування міжнародних і локальних платіжних систем (Visa, MasterCard, Cirrus/Maestro).
" Прийом внесків у національній валюті.
" Прийом внесків в іноземних валютах.
" Продаж ощадних сертифікатів для фізичних осіб (іменних і на пред'явника).
" Вивчення кон'юнктури ринку наявної іноземної валюти.
" Розвиток і оптимізація мережі обмінних пунктів з метою підвищення економічної ефективності їхньої роботи.
" Розширення переліку валют першої категорії, з якими працюють обмінні пункти, надання нових банківських послуг через мережу ОП (обслуговування карток локальних і міжнародних платіжних систем).
" Організація системи контролю за роботою обмінних пунктів спільно зі Службою безпеки банку.
" Надання якісних послуг клієнтам банку щодо купівлі-продажу іноземної валюти на основі встановлення оптимальних курсів обміну, високої культури обслуговування, зручного розташування для населення пунктів обміну валют.
" Економічний аналіз роботи обмінних пунктів, розробка і втілення заходів щодо підвищення їхньої рентабельності.
" Перевірка і систематизація бухгалтерських документів ОПЕРУ і наступну їхню передачу Управління бухгалтерського обліку. Контроль за правильністю відображення в бухгалтерському обліку банківських операцій, що проводить ОПЕРУ.
" Збирання інформації, створення і ведення інформаційних баз даних для здійснення аналізу (у тому числі створення і ведення бази даних про клієнтів, анкетування клієнтів, створення і ведення бази даних про основних конкурентів на ринку банківських послуг).
" Проведення досліджень ринку банківських послуг і розробка на підставі отриманих результатів програм і планів залучення клієнтури, а також особиста участь у їхній реалізації. Координація роботи підрозділів банку.
" Управління господарським портфелем і аналіз наявних банківських продуктів і розробка нових продуктів і послуг.
" Складання конкретних планів просування банківських послуг на основі сегментації ринку і проведення цільових рекламних кампаній по залученню клієнтури.
" Моніторинг діяльності банку щодо продажів банківських продуктів і надання послуг, підготовка аналітичних матеріалів і рекомендацій для розробки і коректування стратегії банку.
" Інформування клієнтів про позитивні зміни в діяльності банку, нових послугах і тарифах, ознайомлення їх з технологією застосування банківських продуктів у комерційній діяльності (у тому числі шляхом випуску і поширення серед клієнтів щотижневого бюлетеня "Інформація для клієнта АКБ "ЕНЕРГОБАНК").
" Управління відносинами з клієнтами банку на підставі отриманих від них, а також від співробітників підрозділів банку запитів, пропозицій і скарг, що стосуються обслуговування в ОПЕРУ АКБ "ЕНЕРГОБАНК". Участь у роботі "Офісу розгляду претензій".
" Організація індивідуальної роботи з VIP-клієнтами банку шляхом закріплення за ними персональних менеджерів.
" Інформування підрозділів банку про проведену роботу з клієнтами і її наслідками, про рекламні заходи.
Обов'язку Операційного управління обумовлюються переліком задач і виконуваних операцій. ОПЕРУ зобов'язано:
ў забезпечити якісне обслуговування клієнтів банку, постійно розширюючи перелік виконуваних

 
 

Цікаве

Загрузка...