WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

по різних категоріях позичальників;
політика банку в області управління кредитним ризиком , ревізій і контролю.
1.5. Стратегія розвитку господарського портфеля
Оцінивши вплив різних факторів на діяльність банку, і в першу чергу конкурентноздатності, визначивши відносну привабливість кожного ринку, де банк може функціонувати, а також, приймаючи до уваги співвідношення між сильними і слабкими сторонами організації, ринковимиможливостями і небезпеками, варто визначити відносне положення кожного альтернативного напрямку діяльності банку. З цією метою зручно користуватися матрицею "конкурентноздатність/привабливість ринку", приведеної на мал. 1.
Кожна клітка даної матриці розглядається як окрема інвестиційна стратегія банку в розрізі управління господарським портфелем.
1. Рости/балансувати. Стратегія, що відповідає верхньому лівому кутові матриці, виходить з високої привабливості ринку і сильної конкурентноздатності і спрямована на розширення і зміцнення позицій банку на даному ринку. Напрямкам діяльності банку в рамках даної стратегії, отже, повинен віддаватися пріоритет інвестування. Цей ринок дає можливість для істотного поточного і тривалого приросту прибутковості внесків, тому основною задачею інвестиційної стратегії є підтримка міцної поточної позиції на ринку, що розвивається, при стабільному значенні або незначному зниженні показника ROI. Інвестування повинне вироблятися безупинно і по ставках, що дозволяють підтримувати міцні позиції на ринку. При цьому прийнятний середній рівень інвестиційного ризику.
КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЬ
Сильна Слабка
ПРИВАБЛИВІСТЬ РИНКУ Висока Рости / балансувати Рости / упроваджуватися Пожинати плоди / змінити структуру / перешикувати діяльність
Захищати / інвестувати Вибірково інвестувати / вибирати сегмент Акуратно вилучати інвестиції / шукати "нішу"
Низька Пожинати плоди Акуратно вилучати інвестиції Негайно припинити діяльність / використовувати конкурентів
Рис. 1. Розробка стратегічного господарського портфеля банку.
2. Рости/упроваджуватися. Це дуже гарна стратегія, на здійснення якої не можна шкодувати засобів. Вона спрямована на підвищення конкурентноздатності банку і спирається на відмінні перспективи росту. Для даної стратегії також характерний тривалий істотний приріст доходів. Основною задачею інвестиційної стратегії, отже, є проникнення на ринок для встановлення в майбутньому міцних позицій. Інвестування повинне носити безперервний тривалий характер. Допустимо високий інвестиційний ризик. Можливе зниження ROI.
3. Пожинати плоди/змінити структуру/перешикувати діяльність. Цей осередок матриці відповідає високу привабливість ринку і низку конкурентоспроможність. У рамках даної інвестиційної стратегії з'являється можливість збільшення доходів у ринкових сегментах не менше середнього рівня. Фактором, що послабляє, виступає тут низька конкурентноздатність, тому задача стратегії повинна зводитися до якнайшвидшого усунення поточного дефіциту ресурсів для відновлення прибутковості. Здійснювати дану стратегію можливо за допомогою одноразової інвестиції, обумовленої природою існуючих дефіцитів. Можливий середній інвестиційний ризик і деяке зниження ROI.
4. Захищати/інвестувати. Дане положення свідчить про те, що відповідні його напрямку діяльності банки прив'язані до менш привабливих ринків, але, незважаючи на це, інвестування повинне залишатися на рівні, що забезпечував би підтримку наявної конкурентноздатності. Стратегія "захищати/інвестувати" відкриває можливості для істотних поточних доходів, однак обсяг росту обмежений і спостерігається тенденція до зменшення маржі. Основною задачею інвестиційної стратегії повинна стати захист дохідної бази до відновлення привабливих можливостей. Здійснюватися ця стратегія повинна за принципом дзеркального відображення дій конкурентів, тобто робити інвестування треба тільки у відповідь на дії конкурентів, допускаючи при цьому середній рівень інвестиційного ризику і зниження ROI.
5. Вибірково інвестувати/вибирати сегмент. Для напрямків діяльності банку, що відповідають даній клітці, характерно вибіркове інвестування, оскільки вони зосереджені на обслуговуванні досить гарних сегментів. Інвестиційна стратегія відкриває можливості одержання істотних поточних і майбутніх доходів, ріст яких обмежений стабільною маржей. Стратегія банку повинна бути спрямована на підтримку на колишньому рівні або підвищення ROI і вибіркове використання наявних можливостей розширення діяльності. Рекомендується застосовувати обмежені цільові інвестиції, для яких характерний малий інвестиційний ризик.
6. Акуратно вилучати інвестиції/шукати "нішу". У рамках даної стратегії найбільш доцільним представляється вилучення інвестицій і пошук "ніші" (наприклад, на інших географічних ринках), у яких можна розраховувати на одержання доходів. Можливості успішної діяльності банку в цих умовах обмежені. Спостерігається тенденція погіршення ринку і зниження доходів, щоправда, зберігаються невеликі перспективи отримання одноразових доходів. Тому першочерговою задачею інвестиційної стратегії буде вилучення інвестицій з ринку на найбільш сприятливі терміни.
7. Пожинати плоди. Напрямки діяльності, що відповідають нижньому лівому осередкові, свідчать про те, що настав час пожинати плоди. Привабливість ринку низка, ріст у ньому незначний, тому, маючи свою високу конкурентноздатність, можна впевнено, не піклуючись про перспективи подальшої своєї діяльності, максимізувати свої доходи, які, однак, не можуть бути виправдано реінвестовані. Ці засоби повинні вилучатися і перерозподілятися на інші види діяльності, де виникає потреба в додаткових інвестиціях. Отже, стратегія "пожинати плоди" обіцяє значні поточні доходи при міцній позиції, хоча підсилюється ймовірність утрати ринку. Основною її задачею повинне стати максимальне збільшення поточних доходів. При цьому припустима поступова втрата частки ринку, якщо це обіцяє поліпшення маржі. Однак поступове вилучення інвестицій повинне вироблятися з таким розрахунком, щоб це не привело до порушення діяльності банку. Дана стратегія характеризується підвищенням ROI.
8. Акуратно вилучати інвестиції. Ця стратегія аналогічна стратегії, описаної в пункті 6.
9. Негайно припинити діяльність/використовувати для атаки на конкурентів. Ця клітка матриці характеризується низькою привабливістю ринку і низкою конкурентноздатністю. Даний напрямок діяльності має ризик втрати грошей і навряд чи коли-небудь, йому буде властивий стійкий приплив готівки. Тому необхідно дотримуватися даної стратегії і не здійснювати ніяких інвестицій до вироблення нової. Більш уточнена інтерпретація зазначеної стратегії складається в застосуванні її проти успішної діяльності конкурентів з метою її ослаблення.
Слід зазначити, що приведені інвестиційні стратегії не є єдино можливими і можуть використовуватися не тільки в зазначених комбінаціях

 
 

Цікаве

Загрузка...