WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

ринку, його основні тенденції й основні характеристики клієнтів.
Показники послуг дозволяють скласти уявлення про банківськіпродукти, а також співвіднести їх з основними вимогами, запропонованими до них споживачами. Крім того, вивчення характеристик послуг банку повинне дати відповіді на питання, пов'язані з визначенням основних пріоритетів у їхньому розвитку.
Група показників конкуренції важлива з погляду оцінки конкурентоспроможності банку в умовах ринку, що складаються, де банк діє або має намір діяти.
Перелік характеристик ринкового і виробничого середовища був би неповним без розгляду показників макроекономічного порядку.
Адекватність розглянутих ринково виробничих характеристик існуючим реаліям у величезному ступені залежить від якості використаної інформації.
За даними, отриманим у результаті аналізу ринкових і виробничих характеристик, варто оцінити відносну привабливість кожного з ринків, де діє банк. Для цього використовується цілий ряд показників, що дозволяють досліджувати ринки всебічно, що допомагає виробити для кожного з них стратегію. Серед таких показників розглядають фактори, що характеризують привабливість ринку:
ў Розмір ринку. Це важливий показник, оскільки тільки володіння розумною часткою ринку може забезпечити нормальне функціонування банку. Критерії визначення розмірів "розумної частки ринку" досить вільно трактуються, хоча цілком конкретні: банк повинен обслуговувати таку частку, що була б достатньої для всього обсягу його діяльності і забезпечувала б надійне надання банком своїх послуг.
ў Сформовані темпи росту. Цей показник необхідний для правильного прогнозування майбутніх тенденцій.
ў Передбачувані темпи росту. Очікувані темпи росту повинні враховуватися при розробці стратегії. Стратегічні плани, що складаються без обліку тенденцій розвитку ринку, втрачають свою цінність у найближчій перспективі і вимагають відповідних коректив.
ў Загальна кількість клієнтів. Число клієнтів необхідно знати для того, щоб можна було установити їхню концентрацію.
ў Ступінь концентрації клієнтів, що обслуговуються. Визначається числом клієнтів, на яких приходиться більш половини послуг, що робляться банком. Ступінь концентрації клієнтів дозволяє визначити відносну міць клієнтів. Висока концентрація клієнтів звичайно спричиняє підвищення їх перебірливості, але полегшує можливість зміни частки ринку, що обслуговується, за допомогою відкриття щодо невеликої кількості нових рахунків.
ў Відносна міць клієнтів. Вона відбиває порівняльну силу клієнтів у порівнянні з банком. Невелика кількість великих клієнтів, що відповідає низькому ступеню їхньої концентрації, означає порівняно високу їхню силу. Це для банку небажано, оскільки вони можуть робити істотний тиск на установу.
ў Тенденції в концентрації клієнтів. Щоб стратегія була вдалою, вона повинна враховувати тенденції в концентрації клієнтів, оскільки вони є базою для вироблення пріоритетних напрямків розвитку банку.
ў Важливість послуги для клієнта. Послуги, у яких клієнти найбільше зацікавленні, мають найменший ризик зниження цін на них і характеризуються високим ступенем прихильності до них споживачів.
ў Процес прийняття рішень клієнтами про придбання банківських послуг. Цей показник найтіснішим образом пов'язаний з попереднім, оскільки, чим більше нестаток клієнта в тій або іншій послузі, тим менше сумнівів виникає при ухваленні зазначеного рішення.
ў Частота придбання послуг. Чим більше частота придбання послуг, тим з більшою легкістю вони проникають на ринок, а відповідно, стають більш вразливими до коливання цін на них. Але ціни мають явну тенденцію до зниження. І навпаки, низький рівень придбання окремих продуктів ускладнює їхнє проникнення на ринок, погіршує інформованість про них клієнтів, у зв'язку з цим ціни на такі послуги досить стабільні.
ў Процес доведення послуг до споживачів. Цей фактор знаходиться в залежності з трьома попередніми показниками. Витрати часу і засобів на даний процес на більш привабливих ринках набагато нижче.
ў Фінансові характеристики клієнтів. Вони прямо визначають привабливість ринку.
ў Ступінь диференціації послуг на ринку. Це важливий показник, що характеризує пропозиція послуг. Чим вище ступінь диференціації послуг, тим привабливіше ринок, оскільки диференціація знаходиться в залежності з рівнем цінової конкуренції.
ў Відносна капіталомісткість послуг. Більш високий рівень капіталомісткість пов'язують з менш привабливими ринками.
ў Відносна прибутковість послуг. Цей фактор є безпосереднім показником привабливості ринку.
ў Тенденції прибутковості. Дозволяють оцінити правильність вибору ринку, що обслуговується, і відповідної стратегії.
ў Можливості і реакція ринку на введення нових послуг. Це досить об'ємний показник, що оцінює привабливість ринку з погляду сприятливості до нововведень. Якщо в банку є достатній потенціал і можливості освоєння і пропозиції нових послуг, а обраний їм ринок гідним образом оцінює всі нововведення, то привабливість такого ринку не викликає сумнівів.
ў Число конкурентів. Це досить красномовний показник. Чим менше число конкурентів на ринку, тим він привабливіше.
ў Тенденції в поділі сфер впливу. Вони розглядаються з метою виявлення можливих перспектив розширення діяльності банку на досліджуваному ринку.
ў Ступінь концентрації конкурентів. Необхідно розрахувати для кожного розглянутого ринку кількість конкурентів, що охопили своїми послугами більш його половини. Ринки з низькими показниками концентрації, що свідчить про силу конкурентів, як правило, менш привабливі, тому що створюються всі умови для жорсткої конкуренції.
ў Бар'єри входження на ринок. Високі бар'єри для проникнення на ринок сприяють діючим там суб'єктам, а низькі - ведуть до могутньої конкуренції.
ў Вихідні бар'єри. Високі бар'єри виходу спричиняють сильну конкуренцію. Це особливо стосується повільно зростаючих ринків.
ў Показники порівняльного аналізу. Порівнюючи якість послуг з аналогічними показниками конкурентів, необхідно оцінювати весь процес надання послуг, включаючи доставку, фактор часу, якість їхнього надання. Дані порівняльного аналізу в розрізі ціни і вартості послуг, їх капіталомісткість, системних можливостей, наявності ресурсів досить корисні і безпосередньо співвідносяться зі ступенем привабливості ринку.
ў Показники макроекономічного порядку. Вони повинні обов'язково враховуватися, хоча і роблять трохи опосередкований вплив на ступінь привабливості ринку.
Кожен із зазначених факторів повинен бути оцінений по 5-бальній системі з погляду впливу його на привабливість ринку. Критерії оцінки наступні: вищого ступеня привабливості ринку відповідає вищий бал. Загальна сума всіх балів дасть оцінку привабливості ринку, що повинна бути максимально високої. За допомогою порівняння оцінок привабливості по декількох досліджених ринках

 
 

Цікаве

Загрузка...