WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

кожному зобов'язанню вилучаються точно в термін;
ставки розміщення і залучення в банку точно збігаються з ринковими і фіксуються на момент відкриття активу або пасиву;
не враховуються податки і податкові пільги, непроцентні доходи і витрати, позабалансові операції.
В даний момент немає принципових перешкод для АКБ "ЕНЕРГОБАНК", які б перешкодили усунути майже кожне з цих обмежень шляхом простого розширення моделі.
Отже, для управління ризиком необхідно мати адекватні процедури обчислення його масштабної і/або ймовірності оцінки. Як правило, способи одержання масштабної оцінки краще піддаються формалізації і більш точні, оскільки не вимагають прогнозу. Побудована модель призначена для виміру і управління основними фінансовими ризиками АКБ "ЕНЕРГОБАНК" на основі масштабних оцінок. У ній одночасно враховуються процентні, валютні, кредитний ризики, ризик ліквідності, а також ризики відтоку клієнтів і падіння попиту на кредити.
Так само в дипломному дослідженні дані рекомендації зі створення внутрішньобанківської системи аналізу і контролю процентного ризику в АКБ "ЕНЕРГОБАНК", розроблені і запропоновані для створення внутрішньобанківської системи контролю процентного ризику наступні методики, тому, що для створення такої системи контролю в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" існують дві основні причини:
можливий позитивний економічний ефект від поліпшення якості управління;
нормативні вимоги.
Економічний ефект від використання такої системи може бути кількісно оцінений тільки в кожнім конкретному випадку.
СПИСОК ВИКОРОСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии. - 77-й выпуск серии изданий Швейцарише Кредитанштальт "Кредит Свисс". - 145 с.
2. Андреев И. Критерииконкурентоспособности однородных банковских услуг // Маркетинг. 1998. № 1. С. 35-40.
3. Аудит и ревизия: Справочное пособие / Под общ. ред. д.э.н. И.Н. Белого.- Минск: 000 "Мисанта", 1994.
4. Барлтроп КДж., МакНотон Д. Банковские учреждения в развивающихся странах. - Том II. - Интерпретация финансовых отчетов 1994 г. (понятие результатов финансовой деятельности). - М., 1994.
5. Базовая структура бухгалтерского учета для банковского сектора Украины в соответствии с международными принципами составления отчетности. - К.: Совет стандартов банковской отчетности Украины 1997.
6. Банківська інформаційна газета "Банковский аудитор", 1997- 1998 pp.
7. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза A.M. - Київ: Ельтон, 1993. 328 с.
8. Банковский портфель / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. - М.: Соминтек, 1992. - 752 с.
9. Банковский портфель - 1 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора) / Авторский коллектив. - М.: Соминтэк, 1994. 74 с.
10. Банковский портфель - 3 (Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора) / Авторский коллектив. - М.: Соминтэк, 1995. - 752 с.
11. Балабанков И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: ФиС 1996.
12. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 288 с.
13. Буренин А Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. - М.: Тривола, 1995. - 240 с.
14. Валютное регулирование: В 2-х частях.- Ч. 1. - К.: Экобуд, 1995.
15. Галъчинський А. С. Teopія грошей. - К.: Основи, 1996. - 413 с.
16. Голъцберг М.А. Акционерные общества, фондовая биржа, операции с ценными бумагами. - К., 1992. - 96 с.
17. Гроші та кредит: Піручник/ M.I. Савлук, А. М. Мороз та ін. - К., 1992.
18. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / Под общ. ред. Г.И. Кравцовой.- Минск: Меркаванне, 1994.
19. Ковалев В.В. Финансовый анализ. - М.: ФиС, 1996.
20. Колесник В. В. Введение в рынок ценных бумаг. - К.: А. Л. Д., 1995. -176с.
21. Макарова Г.Л. Система банковского маркетинга: Учеб. пособие для вузов/ВЗФЭИ.- М.: Финстатинформ, 1997. - 110 с.
22. Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги: Пер. с англ. - Киев: ТИБ BHV, 1994. - 480 с.
23. Методические рекомендации по разработке бизнес-плана для привлечения иностранных инвестиций / Международный центр при-ватизации, инвестиций и менеджмента. - К, 1994. - 39 с.
24. Организация работы современных коммерческих банков с со-мнительными кредитами: Информационный выпуск №180 // Школа банкира (отдел научно-экономической информации). - К: Проминвестбанк Украины, 1994. 12 с.
25. Основы банковского дела / Под ред. Мороза A.M. - К.: Либра, 1994. - 330с.
26. Пашкус Ю. В, Мисъко О. Н. Введение в бизнес. - Л.: Северо-Запад 1991.
27. Положення про кредитування. - К.: Банк "Україна", 1998.
28. Райс Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск: Пер. с англ. - К.: ВНВ, 1995. - 592с.
29. Рекомендації щодо оцінки комерційними банками кредито-спроможності та фшансової стабльності позичальника. Телеграма Национального банку України №23011/79 від 02.06.94 р.
30. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. - М.: СП "Космополис", 1991. - 480 с.
31. Роуз Питер С. Банковский менеджмент - М.: Дело, 1997. - 744 с.
32. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: Учебное пособие / Под ред. В. С. Торкановского. - СПб: АО "Комплект", 1994. - 421 с.
33. Савлук М.І, Мороз А М., Коряк А. М. Вступ до банківської справи / Відповідальний редактор Савлук М. I. - К.: Лібра, 1998.
34. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 128 с.
35. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. - М.: Перспектива, 1997.- 325 с.
36. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках. - М.: Catallaxy, 1994. - 937 с.
37. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке. - Тернополь: АО "Тарнекс"; К.: ЦММС "Писпайп", 1993. - 656 с.
38. Сутормина В.М. Финансы зарубежных корпораций: Учебное пособие / В. М. Сутормина, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова. - К.: Либщь, 1994. - 512с.
39. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк, управление и операции. - М.: Вазар-Ферро, 1994.
40. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. - М.: Финансы и статистика, 1996.
41. Уткин Э.А. Стратегический менеджмент: способы выживания российских банков, - М.: Фонд Экономического Просвещения, 1996. - 180с.
42. Фондовый портфель / Под ред. Петракова Н. Я. - М.: Соминтек, 1992. 747 с.
43. Фондовый рынок Украины: Учебное пособие / Под ред. В. В. Оскольского, - К.:УФБ, 1994. - 512 с.
44. Хойер Я. Как делать бизнес в Европе. - М.: Прогресс, 1992.- 253с.
45. Хэндскомбе Р. Эффективное управление важно для каждого банка // Бизнес и банки. 1991. №9.
46. Черкасов BE. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М.: Инфра-М, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...