WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

відповідності цілей і задач організаційних одиниць цілям і задачам банку в цілому. Це є важливою умовою високоефективного функціонування банку як єдиної організації.
Комунікації АКБ "ЕНЕРГОБАНК" допомагають досягненню спільності з метою окремих структурних підрозділів банку, подоланню інертності, властивій більшості великих організацій, і виступають як позитивна рушійна сила розвитку системи управління господарським портфелем.
Реалізація системи управління господарським портфелем - це досить складний процес, для здійснення якого потрібен значний час, тому сподіватися на миттєві позитивні результати було би помилкою.
Велика увага АКБ "ЕНЕРГОБАНК" приділяє кредитуванню ведучих областей економіки. Виходячи з принципу надійності і прибутковості кредитного портфеля, у банку застосовується зважений підхід до процесу кредитування. З метою максимальної надійності вкладення притягнутих вільних засобів підприємств і приватних осіб кредитування ведеться під забезпечення високоліквідних активів.
Служба інкасації банка надає професійні послуги по перевезенню цінностей. Перевезення здійснюється в спеціальному броньованому автомобілі, що обладнані новітнім радіотехнічним зв'язком, спеціальними світловими і звуковими сигналами, має третій ступінь захисту.
Фізичним особам пропонуються сейфи, камери індивідуального користування. Клієнтові гарантується конфіденційність і, за бажанням, повна анонімність. Доступ у сховищі забезпечується за допомогою новітньої технології, де в ролі коду використовується інформація, що електронний пристрій "зчитує" з долоні клієнта. Депозитарій АКБ "ЕНЕРГОБАНК" відповідає високим стандартам "швейцарського"якості.
Це спектр послуг, що надає АКБ "ЕНЕРГОБАНК" сьогодні. Цей перелік далеко не повний, але він дає можливість сформувати представлення про діяльності великого українського банку на сучасному етапі.
Варто помітити, що на структуру комерційного банку впливає кілька факторів. Серед них можна виділити розмір банку і чисельність його персоналу. Банк поєднує значна кількість працівників, що забезпечують діяльність досить великої кількості відділів і управлінь.
Активно впливає на структуру АКБ "ЕНЕРГОБАНК" якість персоналу, тому є всі передумови для розширення і створення повноправних структурних підрозділів.
Серед факторів, що впливають на структуру банку, що визначає рівень його універсалізації або спеціалізації. У його структурі знаходиться ряд спеціальних підрозділів (відділів, секторів, груп), що організують різноманітні види банківських послуг.
Дійсна структура АКБ "ЕНЕРГОБАНК" обумовлюється задачами економії витрат, необхідністю завантаження банківського персоналу.
Акції іміджу-стратегії повинні бути спрямовані на забезпечення бажаного поводження цільових груп громадськості шляхом впливу на суспільну думку. Підвищуючи якість обслуговування VIP-клієнтів, банк зміцнить відносини з ними, тим самим, стримуючи відливши найцінніших клієнтів. Клієнти, зі своєї сторони, маючи тісний контакт із банком, можуть робити визначені дії на користь банку. Така система персонального менеджменту дозволить розширити набір банківських послуг, одержуваних клієнтом, оскільки персональний менеджер, старанно вивчаючи потреби VIP-клієнта, може запропонувати потрібні додаткові послуги (здійснити "перехресні продажі"). При тісному спілкуванні з клієнтом відкриваються нові перспективи співробітництва (зокрема загальні проекти, залучення на обслуговування в банк партнерів клієнта і т.п.). Таким чином, втрачаючи на пільгових тарифах, банк у цілому виграє за рахунок розширення обсягу наданих послуг.
АКБ "ЕНЕРГОБАНК" активно проводить операції з векселями резидентів і нерезидентів України. Він не тільки виконує стандартні банківські операції з векселями, такі, як облік, переоблік, інкасація, операції на замовлення клієнтів, але й одним з перших в Україні здійснив емісію власних фінансових векселів. Використання фінансових векселів АКБ "ЕНЕРГОБАНК" для проведення розрахунків у господарській діяльності значно збільшує обсяг оборотних коштів клієнтів банку, а також дає можливість зменшити ціну товарів і послуг, що купуються за фінансові векселі. При цьому вексельний кредит майже в три рази дешевше звичайного кредиту.
АКБ "ЕНЕРГОБАНК" повинен здійснювати практичну реалізацію цілей стратегічного порядку, спрямованих на перспективу, тобто рішення тактичних задач банка варто підкоряти необхідності послідовного здійснення стратегічних підходів. Планування стратегії повинне:
ў базуватися на оцінці перспектив у сфері політики, економіки, технологій. Варто враховувати особливості нестабільного вітчизняного середи-бізнесу-середовища і зовнішньої кон'юнктури;
ў спиратися на сучасні методи прогнозування й аналізу, що допоможуть відслідковувати нові тенденції ринку банківських послуг. В умовах банківського ринку України варто починати не з вибору і встановлення цілей, а з аналізу сильних і слабких сторін у діяльності банку;
ў бути вихідною функцією менеджменту і важливою задачею в діяльності банку, щоб представити в умовах конкуренції позицію банку на майбутнє і по можливості її оптимізувати.
Однієї з задач, що стоять перед фахівцями банків, є створення всеосяжної системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку. У даному дипломному дослідженні фахівцям АКБ "ЕНЕРГОБАНК" пропонується, перш ніж проектувати таку систему, створити її логічну модель - модель банківських ризиків (МБР).
При розробці МБР менеджерам АКБ "ЕНЕРГОБАНК" необхідно врахувати наступні розуміння:
Відомо, що ефективно управляти можна тільки тим, що можна вимірити. Іншими словами, АКБ "ЕНЕРГОБАНК" може управляти не ризиком, а значеннями його показників і не більш того.
Методи виміру ризиків визначають методи управління ними. Отже, для якісного управління ризиком необхідно адекватно його вимірювати. Таким чином, вимір ризику первинно стосовно управління (принаймні, у рамках МБР).
Крім управління окремими ризиками, існують способи управління цілими групами ризиків і навіть сукупним ризиком. Прикладом управління сукупним ризиком є управління величиною власного капіталу. Для ефективності управління сукупним ризиком потрібно навчитися його вимірювати.
Менеджерам АКБ "ЕНЕРГОБАНК" варто взяти до уваги опис варіанта єдиної моделі банківських ризиків, розробленої в рамках істотних з погляду предметної області обмежень щодо діяльності банку. У цьому змісті модель можна вважати спрощеної.
Обмеження:
всі активи банку складаються з грошових коштів (каса + коррах) і дохідних активів;
кожен дохідний актив являє собою одноразове вкладення з одноразовим поверненням через заданий час;
щодо кожного дохідного активу вкладені кошти або повертаються в термін, або взагалі не повертаються;
кожне зобов'язання представляється як одноразове запозичення з одноразовим поверненням у заданий термін;
засобу по

 
 

Цікаве

Загрузка...