WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

ставиться метою окремого плану дій, що конкретизується в програмах.
Задача працівників банк АКБ "ЕНЕРГОБАНК" у відношенні управління господарським портфелем і стратегічним плануванням полегшується, оскільки у світі вже накопичений досить великий досвід банківського планування. Але, з іншого боку, умови, у яких діють банки країн з розвитими ринковими відносинами й України, де ці відносини знаходяться тільки в стадії становлення, зовсім різні, і це обов'язково повинно враховуватися при здійсненні стратегічного планування.
Для успішного ведення системи управління господарським портфелем і стратегічним плануванням АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можна рекомендувати правильно оцінювати наступні умови:
ў Виявлення необхідності стратегічного планування.
ў Відповідні зобов'язання і підтримка керівництва.
ў Допомога фахівців.
ў Відповідна реорганізація.
ў Розвиток інформаційної бази.
ў Створення відповідної системи контролю.
ў Розробка системи заохочень і санкцій.
ў Налагодження системи внутрішніх комунікацій.
ў Наявність достатнього часу.
Управління господарським портфелем і стратегічне планування банку реально сприяє здійсненню перспективного управління банківською діяльністю.
Добре налагоджена система планування, заснована на професійному аналізі клієнтів, партнерів, конкурентів і інших суб'єктів ринку, здатних прямо або побічно вплинути на діяльність банку, дозволяє гарантувати стабільний подальший розвиток банку і відсутність можливих потрясінь.
В Україні успішному застосуванню в банківській практиці принципівстратегічного планування і управління господарським портфелем перешкоджає цілий ряд факторів, серед яких:
ў відсутність ринку покупця банківських продуктів;
ў цілковита відсутність досвіду в управлінні господарським портфелем у виробничій сфері;
ў невелика кількість гарних фахівців в області банківської справи і стратегічного планування;
ў відсутність достатня зробленої законодавчої бази, що не перешкоджає, а навпаки, що сприяє розвиткові ринкових відносин;
ў цілий ряд проблем загальноекономічного характеру.
Незважаючи на це, банки, що зважилися на перехід до системи управління господарським портфелем, навіть у таких складних умовах, будуть мати безсумнівні переваги, оскільки вони, нехай навіть ціною проб і помилок, першими освоять усі нюанси вироблення, коректування і виконання стратегічних задач, що дозволить їм вчасно становлення ринку покупця зайняти досить міцні позиції стосовно своїх конкурентів.
Уведення системи управління господарським портфелем АКБ "ЕНЕРГОБАНК" значно розширює можливості керівництва банку по аналізі виробленою і пропонованих цією системою альтернативних інвестиційних стратегій. Вище керівництво одержує надійний інструмент перспективного і поточного регулювання відносин як усередині самої організації, так і з усіма суб'єктами ринку. Однак для того, щоб цей інструмент нормально функціонував, у банку була проведена відповідна реорганізація.
АКБ "ЕНЕРГОБАНК" має величезні можливості одержання найрізноманітнішої інформації, оскільки основна маса суб'єктів, що хазяюють, так чи інакше, робить свої операції через банківські установи. Ця найцінніша інформація вчасно збирається й аналізується з погляду вироблення відповідних підходів до стратегічного планування.
Інформація, одержувана банком у процесі здійснення розрахунково-позичкових і інших операцій, дає представлення про клієнтів, що користуються послугами банку, конкурентах, що надає послуги, що відрізняються по якості і вартості, про діл ринку, що обслуговується, перспективах її розширення або зміни.
Таким чином, інформаційна база створює умови для вироблення відповідних маркетингових стратегій. Складності, витрати часу і засобів на створення гарної інформаційної бази не відлякують АКБ "ЕНЕРГОБАНК". В умовах переходу до ринкових відносин банк переборює труднощі і починає розвивати інтегровані бази дані інформації, що дозволяють чітко орієнтуватися на ринку і приймати правильні стратегічні рішення.
Система управління господарським портфелем АКБ "ЕНЕРГОБАНК" призначена для спостереження за процесом виконання стратегічних, планів. Вона дозволяє банку краще здійснювати сегментацію, налагоджувати систему доставки, комунікації, а також регулювати цінову стратегію. Управління господарським портфелем і система стратегічного контролю відрізняється від системи фінансового контролю великим охопленням, оскільки вивчає крім весь інший і зовнішній фактори ринку банківських продуктів. До таких факторів відносяться:
ў зміна частки ринку, що обслуговується;
ў відносне охоплення ринку;
ў відносна конкурентноздатність;
ў відносна якість послуг;
ў відносна вартість послуг;
ў відносна якість системи доставки (доведення послуг до споживача);
ў відносна якість системи комунікацій;
ў відносини з постачальниками, посередниками, конкурентами, контактними аудиторіями і клієнтами.
На відміну від фінансового, система стратегічного контролю банку більш глобальна і займається розглядом питань більше перспективного характеру. І як результат - поняття і категорії, якими вона оперує, менш точні, більш загальні і більше піддані впливу випадкових факторів.
Обидві системи контролю дозволяють банкові чітко і вчасно оцінювати ситуацію, що складається, і вживати необхідних заходів.
Серед важливих об'єктів контролю в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можна виділити оцінку ризику надання кредитів, оскільки в умовах ринкової економіки фізичні особи користуються цим видом послуг дуже часто, а надання позичок громадянам завжди сполучено з підвищеним рівнем ризику.
Таким чином, системи стратегічного і фінансового контролю вирішують дуже широке коло задач, спрямованих на оцінку ефективності діяльності банку, виявлення всіх недоліків і уживання відповідних заходів. У широкому змісті, контроль у банку представлений саме цими двома системами.
Робота системи стратегічного планування АКБ "ЕНЕРГОБАНК" підкріплюється ретельно налагодженою системою заохочень і санкцій (або системою мотивацій).
Система мотивацій виходить з того, що без задоволення потреб нижчестоящого порядку неможливо стимулювати працівника задоволенням потреб вищестоящих. У цьому аспекті розглядаються матеріальні і соціальні потреби працівників.
Система мотивацій нерозривно пов'язана з прийнятої банком стратегією, оскільки працівники повинні заохочуватися відповідно до внеску в досягнення стратегічних цілей.
Таким чином, налагоджена банком АКБ "ЕНЕРГОБАНК" система заохочень і санкцій значно підвищує ефективність системи стратегічного планування, оскільки створює необхідні умови для реалізації поставлених цілей, сприяє підвищенню організованості праці працівників, росту їхньої зацікавленості і відповідальності за кінцеві результати своєї роботи.
Система комунікацій АКБ "ЕНЕРГОБАНК" покликана піклуватися про підтримку

 
 

Цікаве

Загрузка...