WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Інформаційний відділ, заступник Голови правління по фінансах
Інформаційний відділ Інформаційна підтримка САК, створення і супровід програмного забезпечення
Служба внутрішнього контролю Оцінка якості й ефективності САК Голова правління, КУАП
Інші відділи і співробітники Операції по залученню і розміщенню засобів з дотриманням установлених лімітів, операції хеджирування Керівники відповідних підрозділів
Відповідно до вимог Базельського комітету, банк повинний мати у своєму складі співробітників, що оцінюють якість і ефективність САК. Логічно припустити, що ці функції можуть бути покладені на службу внутрішнього контролю.
Варто мати на увазі, що реалізація більшості методів аналізу і контролю неможлива без високоякісної автоматизованої банківської системи. У даному випадку під її якістю розуміються не технічні можливості, а повнота і точність інформації, що утримується в ній.
Процедури аналізу і контролю. Базельський комітет і Положення "Про організації внутрішнього контролю в банках" вимагають чіткого формального визначення процедур аналізу і контролю ризику. Вищому керівництву АКБ "ЕНЕРГОБАНК" необхідно формальне визначення декількох процедур.
Процедура аналізу процентного ризику. Різні методи аналізу можуть давати різні результати. Керівництво банку повинне визначити ті з методів, результати яких будуть враховуватися при прийнятті рішень. Формальне визначення цієї процедури необхідно ще і тому, що збір усієї необхідної для аналізу інформації можебути сполучений з підвищеною трудомісткістю для багатьох підрозділів, тому керівництво банку повинне прагнути до виконання цієї процедури з визначенням відповідальних осіб.
Установлення лімітів. Процес контролю за ризиком виявляється зовні головним чином у виді системи лімітів і сублімітів, установлених щодо типів фінансових інструментів, за часом здійснення операцій, у розрізі філій і відділень. Формальне визначення необхідного і достатнього набору лімітів дозволить ефективно обмежувати ризик без значного зниження гнучкості фінансової політики.
Короткочасне порушення лімітів. Завжди існує погроза виникнення ніким не передбачених обставин. У такій ситуації сліпе проходження встановленим самообмеженням (системі лімітів) може виявитися неадекватною реакцією і привести до великих втрат або упущеної вигоди. Щоб не робити свою політику у відношенні ризику чисто формальної і свідомо нездійсненної, керівництво банку повинне передбачити можливість короткочасного порушення системи лімітів у критичній ситуації. Зрозуміло, ознаки критичної ситуації повинні бути обговорені.
Використання нових фінансових інструментів. Уведенню банком нових фінансових послуг або появі нових напрямків інвестицій повинен передувати всебічний аналіз нових фінансових інструментів. Одним з етапів такого аналізу є оцінка впливу фінансового інструмента на чутливість банку до процентного ризику. За результатами такого аналізу в САК необхідно внести відповідні зміни, і тільки після цього припустимо широкомасштабне використання нового інструмента.
Оцінка якості й ефективності САК. Формалізована процедура оцінки якості й ефективності системи виконує в САК роль зворотного зв'язку. Проведена на регулярній основі оцінка САК дозволяє одержати уявлення про те, у якому ступені досягаються мети, визначені політикою банку у відношенні ризику процентної ставки, які зміни необхідно зробити в САК для підвищення її ефективності.
Таким чином, перераховані процедури дозволяють реалізувати всі три етапи контролю (попередній, поточний і наступний).
На основі усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки:
Метод гепа погано застосовується в українських умовах.
Метод дюрацій дає гарну точність і відносно простий у реалізації.
Метод динамічного моделювання - найбільш точний із застосовуваних на практиці методів аналізу.
Макрохеджирування дозволяє перебороти інерційнність інших методів контролю. Макрохеджирування неефективно.
Найкращі результати досягаються комбінацією декількох методів аналізу і контролю.
Організаційна структура САК повинна бути побудована на принципах Базельського комітету і Положення ЦБ України "Про організацію внутрішнього контролю в банках".
Основою САК повинний бути Комісія з управління активами і пасивами.
Необхідно формальне закріплення в положеннях АКБ "ЕНЕРГОБАНК" наступних процедур аналізу і контролю: аналіз процентного ризику, установлення лімітів, короткочасне порушення лімітів, уведення нових фінансових інструментів, оцінка якості й ефективності САК.
ВИСНОВКИ
Зміни в зовнішнім середовищі можуть впливати на управління господарським портфелем, що течуть і можливі стратегії, пристосовуючи них до ринкової ситуації, що змінюється. Отже, аналіз поточної ринкової ситуації і припущення про стан середовища повинні робитися з достатнім рівнем визначеності, для того, щоб можна було оцінити ефект і ступінь впливу можливих змін ринкових умов на управління господарським портфелем і стратегію дій банку і внести відповідні корективи.
АКБ "ЕНЕРГОБАНК" визначає пріоритети інвестування для кожного ринку, де він діє або має намір діяти. Сукупність виявлених пріоритетів являє собою не що інше, як стратегію розвитку господарського портфеля банку. У рамках інвестиційних стратегій обраних ринків визначаються конкретні цілі, і визначається розмір засобів, необхідних для їхнього досягнення.
Таким чином, ключові перемінні, що змінюються відповідно до вимог стратегії, повинні відбивати в стратегічному плані банку. Безпосереднє ж внесення змін у зазначені регульовані фактори ставиться метою планів дій, що розробляються в розвиток стратегічного плану і повинні конкретизуватися в програмах дій.
Плани дій банку повинні бути спрямовані на здійснення змін у ключових перемінних. А оскільки це все-таки плани, то в них повинні відбивати засобів, необхідні для їхнього здійснення, питання, пов'язані з потребами в капіталі, системах, устаткуванні, персоналі.
Слід зазначити, що програми планів дій не дозволяють отримати точний результат змін фінансових перемінних, який повинен мати місце, після їхньої реалізації, оскільки сукупний ефект від виконання програм відрізняється від простої суми ефектів від їхнього здійснення. Одержувані в результаті складання програм проміжні результати, таким чином, незручно використовувати як вимірники. Вони служать для контролю за виконанням планів, і крім того, дозволяють здійснювати попередній підрахунок витрат і очікуваного прибутку, що відбиває ступінь їхнього впливу на основні фінансові перемінні.
Тому на етапі стратегічних змін управління господарським портфелем і регульованими факторами намічаються ключові перемінні і величини їхніх змін, що і знаходить своє відображення в стратегічному плані банку. Безпосередня ж механіка здійснення цих змін - це не справа стратегії. Зміна кожного регульованого фактора

 
 

Цікаве

Загрузка...