WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

терміну зміни ставки. Як відносну оцінку процентної позиції має сенс застосовувати відношення гепа до сумарних нетто-активів (відносний геп).
При аналізі гепа менеджерами АКБ "ЕНЕРГОБАНК" можуть бути використані статичний і динамічний підходи. Перший полягає в тому, що весь аналіз виробляється виходячи з поточного фактичного стану активів і пасивів і припущення про їхню незмінність. Динамічний підхід полягає у використанні для розрахунків прогнозованих залишків щодо статей балансу.
Управління гепом (контроль гепа) полягає в утриманні причепності гепа до загальних активів у заздалегідь заданих межах. Якщо АКБ "ЕНЕРГОБАНК" у змозі спрогнозувати з високим ступенем упевненості загальний напрямок руху ставок (їхній ріст або падіння), варто вибрати межі одного знака. Якщо ж рух кривої прибутковості важко передбачити, варто вибрати межі різного знака. Це пов'язано з тим, що банк із позитивним (негативним) гепом отримає додатковий прибуток при рості (падінні) ставок і з рівною ймовірністю отримає прибуток або зазнає збитків у випадку, коли рух ставок абсолютно непередбачений. Виходячи з лімітів на відносний геп можливе встановлення системи операційних лімітів окремо по видах інструментів. При встановленні цільового значення і лімітів гепа варто мати на увазі інерційністьструктури балансу банку. Оскільки різка зміна відносного гепа представляється неможливим, не слід вибирати цільове значення гепа дуже високим навіть в умовах абсолютної передбачуваності руху ставок на короткостроковий період.
Частковим випадком управління гепом є нейтралізація зобов'язань і вимог щодо гепа. Нейтралізація полягає в підтримці відносного гепа близьким до нуля. Такий варіант управління обирають банки, що застосовують стратегію мінімізації ризику.
При аналізі гепа використовуються наступні основні допущення:
рівнобіжне зрушення кривої прибутковості (синхронна й односпрямована зміна ставок залучення і розміщення засобів);
одночасна переоцінка (узгодження ставки відсотка) вимог і зобов'язань у межах одного тимчасового інтервалу;
однаковий ступінь чутливості до руху ставок усіх чуттєвих активів і пасивів.
Переваги даного методу:
простота реалізації.
Недоліками методу є:
низька точність аналізу (тим нижче, ніж ширше тимчасові інтервали);
ігнорування базисного ризику;
неможливість адекватного аналізу складних фінансових інструментів;
ігнорування залежності непроцентних доходів від процентних ставок;
ігнорування ефекту зміни економічної вартості банку.
Незважаючи на широке поширення даного методу, усі дослідники і фінансисти вважають, що він дає лише грубу оцінку процентного ризику.
Аналіз і контроль дюрацій. Метод заснований на понятті і властивостях дюрацій. Існує, принаймні, три різновиди дюрацій.
Стандартна дюрація (дюрація Маколлі) - середньозважена щодо суми терміну погашення фінансового інструмента. Як фінансовий інструмент у залежності від цілей дослідження може виступати будь-як вимога або зобов'язання, портфель цінних паперів, сумарні активи, сумарні пасиви.
Можна показати, що дюрація являє собою еластичність ринкової ціни портфеля по процентній ставці, узяту зі зворотним знаком. Саме ця властивість дюрації варто використовувати менеджерам АКБ "ЕНЕРГОБАНК" при аналізі процентного ризику.
Іноді для зручності застосовують модифікований показник дюрації. Модифікована дюрація - відношення стандартної дюрації до величини 1+r, де r - процентна ставка.
Для оцінки процентної чутливості складних фінансових інструментів в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" може застосовуватися ефективна дюрація - відношення відносної зміни ціни до зміни процентної ставки, визначена на основі відповідних статистичних даних про залежності між зміною ринкової ціни даного фінансового інструмента і зміною процентної ставки.
Метод аналізу дюрації заснований на її властивості відбивати чутливість поточної вартості фінансового інструмента до зміни процентних ставок: чим більше дюрація фінансового інструмента, тим більше чуттєва його поточна вартість до зміни ставки (за інших рівних умов). Різниця між середньої дюраціей активів і пасивів на кожнім тимчасовому інтервалі характеризує позицію, займану АКБ "ЕНЕРГОБАНК" стосовно процентного ризику на цьому інтервалі. При оцінці отриманих результатів варто враховувати, що активи і пасиви АКБ "ЕНЕРГОБАНК" відрізняються по величині на розмір власного капіталу. З цієї причини як відносний показник позиції має сенс використовувати дисбаланс дюрації, нормалізований на величину власного капіталу АКБ "ЕНЕРГОБАНК", - нормалізований дисбаланс дюрації (НДД).
Позитивний нормалізований дисбаланс дюрації викликає зміна економічної вартості АКБ "ЕНЕРГОБАНК" убік, протилежну зміні процентних ставок. Негативний НДД викликає зміна економічної вартості в одну сторону зі зміною ставок.
Як абсолютну оцінку процентного ризику приймають можлива зміна економічної вартості АКБ "ЕНЕРГОБАНК" у результаті процентного стрибка.
Управління дюраціями (контроль дюрацій) аналогічно контролеві гепа і полягає у встановленні цільового значення і лімітів на нормалізований дисбаланс дюрації або на відношення дюрації активів до дюрації пасивів. При цьому також варто мати на увазі інерційність структури вимог і зобов'язань. Часткою случаємо такого управління є метод нейтралізації зобов'язань і вимог по дюраціям. У цьому варіанті методу банк, що уникає ризику, повинен підтримувати НДД на нульовій оцінці.
Метод аналізу дюрацій використовує наступні основні допущення:
зміни процентної ставки невеликі по амплітуді;
рівнобіжне зрушення кривої прибутковості (синхронна й односпрямована зміна ставок залучення і розміщення засобів).
Перевагами методу є:
відносно проста математична модель;
облік ефекту зміни економічної вартості банку.
Недоліки даного методу:
низька точність аналізу при великих змінах ставки;
ігнорування базисного ризику;
ігнорування залежності непроцентних доходів від процентних ставок.
Моделювання. Це ціла група різноманітних методів, заснованих на детальному описі властивостей всіх або основних фінансових інструментів у портфелі АКБ "ЕНЕРГОБАНК", істотних з погляду процентного ризику і породжуваного грошового потоку. Моделювання полягає в оцінці майбутніх грошових потоків, структури балансу і забалансових вимог і зобов'язань, економічної вартості банку на основі опису властивостей фінансових інструментів і припущень про майбутню динаміку процентних ставок.
Розрізняють два види моделювання:
статичне;
динамічне.
Статичне моделювання виробляється виходячи з наявної структури балансових і забалансових вимог і зобов'язань у припущенні про припинення, починаючи з поточного моменту, операцій по залученню і розміщенню засобів. Динамічне моделювання виробляється виходячи з наявної структури балансових і забалансових вимог і зобов'язань і

 
 

Цікаве

Загрузка...