WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

курсів валют kt.
3. Обчислюємо, як зміняться доходи, вартість власного капіталу і ліквідність, якщо в тім або іншому ступені зміняться:
якість активів (кредитний ризик);
процентні ставки (процентний ризик);
курси валют (валютний ризик).
У процесі цих обчислень виміримо:
ризик падіння ліквідності у формі залежності рівня ліквідності від зміни тих або інших факторів;
ризик недостачі ліквідності у формі виявлення негативних значень показників балансової ліквідності або низьких значень тимчасового потенціалу ліквідності.
4. Якщо отримані ризики не влаштовують менеджерів АКБ "ЕНЕРГОБАНК", то варто повернутися до пункту 2 або навіть 1 і повторити пророблену роботу вже з урахуванням результатів виміру ризиків.
5. Розглядаємо різні варіанти зміни в майбутньому рівня позикового потенціалу АКБ "ЕНЕРГОБАНК" у всіх або деяких джерелах залучення. Для кожного варіанта повторюємо процедуру з 1-го по 4-й пункт і тим самим вимірюємо ризик відтоку пасивів.
Для теоретичної оцінки адекватності моделі перевіримо, як вона працює для окремих ризиків, і порівняємо з уже відомими для цих ризиків наробітками.
Розглянемо процентний ризик. Будемо вважати, що всі ризики, крімпроцентного, відсутні. Для даної моделі це означає, що курси валют не змінюються, якість активів ідеальна, а розмір і терміни розташовуваних і приваблюваних засобів мають лише балансові обмеження.
У цих умовах чистий процентний доход і ринкова вартість власного капіталу в явному виді залежать від структури активів і пасивів і від процентних ставок розміщення і залучення. Відповідні формули показують, як зміняться доходи і капітал при тій або іншій зміні процентних ставок. У такому виді дана модель добре погодиться з загальновідомими моделями GAP і дюрації.
Щоб одержати з приведених формул ці моделі, досить внести в модель додаткові припущення про те, що балансові суми зобов'язань і дохідних активів не змінюються в часі і криві прибутковості по активах і пасивам мають горизонтальний вигляд, тобто процентні ставки не залежать від терміну.
Отже, для управління ризиком необхідно мати адекватні процедури обчислення його масштабної і/або ймовірної оцінки. Як правило, засоби отримання масштабної оцінки краще піддаються формалізації і більш точні, оскільки не вимагають прогнозу. Побудована модель призначена для виміру і управління основними фінансовими ризиками АКБ "ЕНЕРГОБАНК" на основі масштабних оцінок. У ній одночасно враховуються процентні, валютні, кредитний ризики, ризик ліквідності, а також ризики відтоку клієнтів і падіння попиту на кредити.
3.4. Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками
в комерційному банку
У даному дипломному дослідженні розроблені і запропоновані для створення внутрішньобанківської системи контролю процентного ризику наступні методики, тому, що для створення такої системи контролю в АКБ "ЕНЕРГОБАНК" існують дві основні причини:
можливий позитивний економічний ефект від поліпшення якості управління;
нормативні вимоги.
Економічний ефект від використання такої системи може бути кількісно оцінений тільки в кожному конкретному випадку. Що стосується нормативних вимог, то міжнародні стандарти в цій галузі були обнародувані Базельським комітетом з банківського регулювання у вересні 1997 р., і, виходить, незабаром варто очікувати їхньої української версії.
Процес побудови системи управління процентним ризиком для банку починається з вироблення стратегії у відношенні процентного ризику і прийомів її реалізації. Кожна з цих стратегій може бути віднесена до одного з двох типів:
I. Мінімізація процентного ризику. Така стратегія може бути реалізована наступними прийомами:
A. Запобігання ризику.
B. Повна передача ризику.
II. Максимізація прибутку при обмеженні процентного ризику. Прийомами реалізації цієї стратегії є:
A. Передача зайвого ризику.
B. Обмеження ризику.
На даний час серед фінансистів переважають прихильники другого підходу. Дійсно, ризик - невід'ємна частина будь-якого бізнесу, і його повне усунення викликає як мінімум значне зниження конкурентноздатності банку.
Основою системи аналізу і контролю (САК) процентного ризику є методи аналізу, методи контролю й організаційні процедури. Серед методів аналізу і контролю процентного ризику можна умовно виділити комплексні методи, тобто такі методи, у рамках яких можуть бути реалізовані внутрішньобанківські системи аналізу і контролю ризику процентної ставки, а також власне методи аналізу і методи контролю. Методи аналізу дозволяють оцінити процентний ризик банку для заданої стратегії в заданих умовах. Методи контролю (за винятком хеджирування) в остаточному підсумку пропонують критерії вибору лімітів і/або цільових значень позицій банку.
Найбільш відомими комплексними методами є:
аналіз і контроль гепа;
аналіз і контроль дюрацій.
Основним методом тільки аналізу є
моделювання.
Основні методи контролю:
нейтралізація вимог і зобов'язань;
хеджирування процентного ризику;
метод ефективної границі;
оптимізація структури портфеля методами математичного програмування.
Перераховані методи дозволяють реалізувати різні прийоми стратегій. Прийом запобігання ризику реалізується методами нейтралізації. Повна і часткова передача ризику реалізується хеджируванням. Прийом обмеження ризику може бути реалізований методами гепа, дюрації, ефективної границі й оптимізації структури портфеля.
Аналіз і контроль гепа. Найбільш простий і розповсюджений метод аналізу ризику процентної ставки заснований на виділенні чуттєвих до процентних ставок вимог і зобов'язань банку (включаючи забалансові позиції):
активи, які реагують на процентні ставки;
пасиви, які реагують на процентні ставки.
Різницю між ними, іменовану гепом, розглядають як оцінку процентної позиції. Позитивний геп, тобто перевищення чуттєвих активів над пасивами, викликає зміна відсоткового прибутку банку в одну сторону зі зміною процентних ставок. Негативний геп викликає зміна процентного доходу убік, протилежний напрямкові зміни ставок. При нормальних умовах вимоги АКБ "ЕНЕРГОБАНК" більше його зобов'язань на величину власного капіталу, тому загальний обсяг реагуючих до процентних ставок активів, як правило, перевищує загальний обсяг реагуючих до процентних ставок пасивів, і геп позитивний. Як абсолютну оцінку процентного ризику приймають можливу зміну чистого процентного доходу банку в результаті процентного стрибка.
Критерієм для класифікації конкретної вимоги або зобов'язання як реагуючого або не реагуючого до ставки на даному тимчасовому інтервалі служить термін погашення (при фіксованій ставці) або найближчий термін зміни ставки (при ставці, що плаває). Фінансові інструменти, що не мають визначеної дати зміни ставки, можуть бути класифіковані на основі статистичні дані щодо очікуваного

 
 

Цікаве

Загрузка...