WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

отримання прибутку.
Таблиця 1.
Структура пасивів АКБ "ЕНЕРГОБАНК".
Пасив Сума Вага
Основний фонд 25400 000, 00 9,6%
Резервний фонд 1686430,07 0,6%
Інші фонди 10009434,02 3,8%
Коррахунки інших банків 26686502,95 10,0%
Розрахункові та поточні рахунки клієнтів 50802126,69 19,1%
Депозити 26799464,46 10,1%
з них юридичних осіб 17664878,53 6,6%
з них фізичних осіб 9134585,93 3,4%
Міжбанківські кредити 56514454,98 21,3%
Цінні папери 14141759,40 5,3%
Кредитори 20270887,33 7,6%
Інші пасиви 5853389,79 2,2%
Підсумок діяльності поточного року 820178,39 0,3%
УСЬОГО ПАСИВІВ 265784092,5 100,0%
Таблиця 2.
Структура активів АКБ "ЕНЕРГОБАНК".
Пасив Сума Вага
Каса і коррахунки уНБУ 10102443,59 4,22%
Коррахунки в інших банках 52957911,21 22,2%
Кредити надані банком 51646638,82 21,6%
з них юридичним особам 51146602,18 21,4%
з них фізичним особам 607668,69 0,2%
Міжбанківські кредити 38749558,09 16,2%
Цінні папери, паї, акції 41672250,25 17,4%
Основні засоби і капвкладення 5710730,45 2,4%
Дебітори 3284400,09 1,4%
Інші активи 34820069,25 14,5%
УСЬОГО АКТИВІВ 238944001,75 100,0%
2.4. Стратегічний аналіз розвитку господарського
портфеля банку
АКБ "ЕНЕРГОБАНК" варто розглядати як багатокритеріальну стратегічну бізнес-одиницю. Критерії для характеристики банку при складанні стратегічного плану наступні: універсальність або спеціалізація; стабільність і надійність; величина; активність роботи на ринку; зовнішньоекономічна діяльність; швидкість розвитку; рівень професіоналізму; контакти з населенням. Характеристика цих критеріїв приведена нижче.
Універсальний. Надавати швидко і якісно весь спектр банківських послуг клієнтам, що працюють у різних сферах економіки і регіонах.
Стабільний і надійний. Постійно підвищувати репутацію й імідж стабільного і надійного банку.
Великий. Входить у десятку найбільших банків України.
Активно працює на основних ринках: кредитному, міжбанківському, фондовому, ринку клієнтських послуг і інших.
Міжнародний банк. Міжнародне визнання банку (у першу чергу іноземними банками: установлення лімітів кредитування, можливість розміщення боргових зобов'язань, інші форми ділового співробітництва), розгалужена система кореспондентських відносин, участь у програмах Світового банку й інших міжнародних фінансових організацій, котирування акцій на міжнародних ринках.
Банк, що динамічно розвивається. Постійне дослідження і прогнозування стану макро- і мікроекономічних процесів в Україні, ринку банківських послуг і технологій. Гнучке і своєчасне реагування на їхню зміну.
Професійно працює з клієнтами. Висока якість обслуговування і максимально зручні для клієнта технології обслуговування. Створення нових ринків для клієнтів і надання послуг, що не можуть або не хочуть надавати інші. Консалтингові послуги клієнтам у сфері управління ресурсами, оподатковування й інші сфери діяльності.
Домашній банк. Надання всього спектра якісних послуг населенню.
Банк, що цінує традиції і розвиває корпоративну культуру.
На підставі вищевказаних стратегічних характеристик визначимо стратегічні цілі банку і шляхи їхнього досягнення.
Стратегічні цілі.
З метою забезпечення ефективної економічної діяльності, зміцнення надійності і стабільності АКБ "ЕНЕРГОБАНК" розроблений стратегічний план розвитку банку на період до 2006 року. У ньому визначені основні показники, яких АКБ "ЕНЕРОБАНК" повинен досягти до 2006 року. Це:
ў збільшення прибутковості реального капіталу;
ў збільшення вартості акцій банку на фондовому ринку;
ў котирування акцій банку на внутрішньому і зовнішньому ринках;
ў входження банку в десятку ведучих банків України по показниках прибутку, розміру капіталу, прибутковості капіталу, суми активів і депозитів.
Шляхи досягнення:
1. Розширення клієнтурної бази. Розширення клієнтурної бази дає банкові ряд переваг, основні з яких: наявність залишків на розрахункових рахунках, можливість використання стабільної частини засобів клієнтів для проведення активних операцій, надходження готівки в касу банку, одержання комісійного доходу за розрахунково-касове обслуговування.
З метою збільшення числа клієнтів банк розробив Цільову програму залучення клієнтів і встановлення з ними довгострокового взаємовигідного співробітництва, що складається з таких напрямків:
ў створення сприятливих умов обслуговування клієнтів, таких, як комфортність і безпека обслуговування, створення атмосфери довіри і взаєморозуміння, конфіденційність операцій і дотримання комерційної таємниці;
ў удосконалення існуючих і впровадження нових технологій обслуговування клієнтів;
ў створення підрозділу персональних менеджерів для роботи з клієнтами;
ў цілеспрямований пошук і додаткові стимули залучення клієнтів;
ў якісне і швидке обслуговування клієнтів.
2. Розвиток ефективної діючої філіальної мережі. Філіальна мережа повинна відповідати усім вимогам банку з погляду управління господарським портфелем, реалізації стратегічних цілей і інших поставлених задач. З цією метою банком розроблена програма розвитку мережі філій, у яку входить:
ў оптимальне розміщення філій і інших віддалених структурних підрозділів;
ў відкриття нових філій у привабливих регіонах (основними критеріями є потенційна клієнтура, невисокі витрати на відкриття філії і швидка окупність капітальних витрат);
ў забезпечення ефективної роботи філіальної мережі в цілому і структурних одиницях зокрема, реорганізація неприбуткових відділень або закриття них;
ў оптимальний перерозподіл ресурсів між філіями банку і центральним офісом;
ў надання філіями повного спектра банківських продуктів і послуг, розроблених відповідно вимогам клієнтів.
3. Універсалізація банку, підвищення якості обслуговування. Розвиток усіх традиційних видів банківських послуг, а також розробка власних, з урахуванням специфіки роботи в Україні і вимог клієнтів, поліпшення якості наданих операцій і послуг. Пропозиція максимально зручних для клієнта технологій обслуговування дає можливість банкові успішно конкурувати не тільки з українськими, але і з іноземними банками.
4. Збільшення обсягів і прибутковості активів. Збільшення обсягів і прибутковості активів АКБ "ЕНЕРГОБАНК" шляхом додаткового залучення й оптимального розподілу грошових ресурсів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел (безстрокові і термінові депозити). Оптимальний розподіл грошових ресурсів між різними видами активів (кредити, цінні папери) у залежності від терміну і джерела їхнього утворення, ступеня ризику і прибутковості, з метою одержання максимального доходу і мінімізації ризиків (кредитного, валютного, ризику ліквідності) шляхом установлення необхідних лімітів.
5. Розвиток інформаційних технологій і процедур. Успіх банку багато в чому

 
 

Цікаве

Загрузка...