WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Енергобанк») - Дипломна робота


ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ "Енергобанк")
?
ЗМІСТ
Вступ…………………………………………….................................................
1. Теоретичні основи управління господарським портфелем
комерційного банку……………………......................................................
1.1. Процес постановки цілей і задач банку………………….…………...
1.2. Кон'юнктурний аналіз…………………………………….………....…
1.3. Оцінка факторів впливу на формування господарського портфеля банку……………………………………………………….................…
1.4. Оцінка факторів оточення…………………………………………......
1.5. Стратегія розвитку господарського портфеля…................................
2. Аналіз системи управління господарським портфелем
АКБ "Енергобанк"…………………………….........………........................
2.1. Характеристика продуктів і послуг банку……………………………
2.2. Аналіз операційного управління банку………………………....……
2.3. Аналіз особливостей управління господарським портфелем
банку……………………………………………………………...…......
2.4. Стратегічний аналіз розвитку господарського портфеля
банку………………………………… ......…………………….........….
3. Розробка й економічне обґрунтування пропозицій щодо
удосконалення управління господарським портфелем
АКБ "Енергобанк"………..................................………................................
3.1. Пропозиції щодо створення КУПА з метою удосконалювання управління господарським портфелем АКБ "Енергобанк"………....
3.2. Розробка пропозицій щодо підвищення ефективності управління господарським портфелем АКБ "Енергобанк"………………............
3.3. Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку…………………………………………………...
3.4. Рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку…………………………………………………...
Висновки……………………………………………….....……………….........
Список використаних джерел……………….....................……....................
ВСТУП
Управління господарським портфелем на сьогоднішній день застосовується в банківській сфері, хоча зустрічає чимало супротивників. Багато банків, узявши на озброєння цей могутній інструмент ринкового господарювання, згодом відмовлялися від нього. Таким фактам є цілком логічні пояснення. Система планування взагалі, і стратегічного зокрема, не підлягає сліпому копіюванню західних методик. У будь-якої організації є свої індивідуальні особливості, пов'язані з організаційною структурою, цінностями, внутрішньою культурою, кадровим складом. Усе це вимагає відповідної адаптації системи планування, що вводиться. У цьому і є основні труднощі при переході до роботи з використанням системи управління господарським портфелем.
Удосконалення стилів і прийомів управління, швидке й адекватне реагування на зміну кон'юнктури ринку, розвиток нових напрямків і інструментів у роботі банку, удосконалення всіх складених елементів сучасного маркетингу з урахуванням специфіки українського ринку, дає вітчизняним банкірам реальний шанс не тільки вистояти, але і задіяти нові могутні резерви для досягнення успіху в бізнесі.
У даній роботі об'єкт дослідження - Акціонерний Комерційний Банк "ЕНЕРГОБАНК". Предмет дослідження - система управління господарським портфелем банку.
У роботі поставлені наступні цілі:
проаналізувати теоретичні підходи до управління господарським портфелем комерційного банку
проаналізувати систему управління господарським портфелем АКБ "ЕНЕРГОБАНК";
розробити й економічно обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення управління господарським портфелем АКБ "ЕНЕРГОБАНК".
Досягнення цілей дослідження припускає рішення наступного ряду задач:
визначити сутність процесу постановки цілей і задач банку;
визначити етапи кон'юнктурного аналізу;
оцінити фактори впливу на формування господарського портфеля банку;
проаналізувати варіанти стратегій розвитку господарського портфеля банку;
охарактеризувати продукти і послуги АКБ "ЕНЕРГОБАНК";
проаналізувати особливості операційного управління банку;
зробити стратегічний аналіз розвитку господарського портфеля банку;
розробити рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку;
розробити рекомендації зі створення системи оцінки і управління ризиками в комерційному банку.
У роботі обґрунтована ефективність пропозиції по Створенню КУПА з метою удосконалення управління господарським портфелем АКБ "ЕНЕРГОБАНК", пропозиції щодо підвищення ефективності управління господарським портфелем АКБ "ЕНЕРГОБАНК".
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.1. Процес постановки цілей і задач банку
Процес управління господарським портфелем починається з установлення задачі (місії) банку. Цей етап планування збігається з вибором місії організації, від якого відштовхується вся управлінська діяльність.
Місія банку, або його основна задача, являє собою чітко сформульовану причину його існування. Виходячи з основної задачі організації, будується ієрархічна градація задач банку.
Багато банків не займаються управлінням господарським портфелем, а отже, можуть і не визначати конкретно свою основну місію. Тоді всі управлінські рішення, "не обтяжені" необхідністю дотримуватися основного напрямку функціонування кредитного інституту, позначеного в місії, будуть базуватися лише на індивідуальних якостях і цінностях вищого керівництва. Такі випадки часто приводять до розосередження зусиль, що негативно позначається на діяльності банку. Крім того, виникають можливості прояву непослідовності в діях менеджменту, обумовлені складністю вибору пріоритетів при відсутності споконвічно встановленої місії. Іншими словами, основна задача банку бути критерієм для всього наступного процесу прийняття управлінських рішень.
Визначивши основну задачу свого існування, банк у в змозі визначати і свою подальшу діяльність, не метушачись і не кидаючи зі сторони убік.
Місія формується на різних організаційних рівнях банку, але тут завжди простежується чітка підпорядкованість задач структурних підрозділів загальній задачі організації. Загально-банківська місія повинна визначати напрямок діяльності організації з погляду наданих нею послуг, що обслуговують групи споживачів. Крім того, у ній, як правило, відбивають принципи діяльності банку і внутрішній клімат організації [9, с.45].
Вибір місії банку - дуже відповідальний етап стратегічного планування, на якому важливо правильно підійти до масштабності встановлення задачі, не вдаватися до подробиць. Дуже сильне звуження рамок задач діяльності банка обмежує можливості вищого керівництва розглядати ймовірні варіанти при прийнятті рішень.
При визначенні місії банку, насамперед, задаються питаннями виявлення клієнтів і їхніх потреб. Тільки якісне задоволення

 
 

Цікаве

Загрузка...