WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

на 9,9% і на кінець року становив 5434,3 тис. грн.
Одним із шляхів підвищення рівня капіталізації банку є залучення на умовах субординованого боргу. За 2003 рік обсяг субординованого капіталу АКБ "Форум" зріс на 58,9 тис. грн., або на 10,3% і на кінець року становив 629,0 тис. грн.
Зазначимо, що сума іноземного капіталу в загальному обсязі статутного фонду АКБ "Форум" за 2003 рік збільшилася на 53,7 тис. грн., або на 9,0% і на кінець року становила 650,4 тис. грн. Обсяг іноземного капіталу зріс в основному за рахунок збільшення надходжень капіталу з Австрії (на 48,8 тис. грн.), США (на 9,3 тис. грн.) і Великобританії (на 3,2 тис. грн.).
Незважаючи на наявну тенденцію підвищення рівня капіталізації, для АКБ "Форум" актуальною залишається проблема зростання обсягу капіталу та поліпшення його якості.
Фінансова стійкість та ефективність діяльності АКБ "Форум" значною мірою залежать від якості, стабільності його ресурсної бази, оптимального співвідношення між статутним капіталом, резервним фондом, коштами суб'єктів господарювання, вкладами населення, субординованим боргом, міжбанківськими кредитами.
Ефективне управління банківськими пасивами сприяє зниженню рівня витрат АКБ "Форум" та підвищенню рівня прибутковості його діяльності.
Упродовж 2003 року тенденція до зростання обсягів зобов'язань банку була стійкою. Вони збільшувалися більш швидкими темпами, ніж банківський капітал та активи.
Так, із початку 2003 року обсяг зобов'язань АКБ "Форум" зріс на 4957,6 тис. грн., або на 16,2%, і на кінець року становив 35498,2 тис. грн. Збільшився обсяг усіх складових зобов'язань - коштів суб'єктів господарювання, бюджету і позабюджетних фондів, фізичних осіб тощо. Слід зазначити, що обсяги вкладів населення зростали майже удвічі швидше, ніж обсяги зобов'язань банку в цілому, що свідчить про зміцнення довіри населення до АКБ "Форум".
Структура зобов'язань АКБ "Форум" така: обсяги коштів суб'єктів господарювання на кінець 2003 року становили 13829,2 тис. грн. (39,0% від загальної суми зобов'язань)? вкладів фізичних осіб - 8437,9 тис. грн. (23,8%)? міжбанківських кредитів та депозитів - 3980,9 тис. грн. (11,2%)? коштів бюджету і позабюджетних фондів - 1887,3 тис. грн. (5,3%)? коштів Національного банку України - 1358,4 тис. грн. (3,8%)? субординованого боргу - 852,2 тис. грн. (2,4%)? сума цінних паперів власного боргу - 483,6 тис. грн. (1,4%)? інших зобов'язань - 4668,7 тис. грн. (13,1%). Найбільшою у зобов'язаннях банку є питома вага коштів суб'єктів господарювання та вкладів фізичних осіб - 62,8%.
Протягом 2003 року в структурі зобов'язань АКБ "Форум" відбулися такі структурні зміни: на 2,0 процентного пункту зросла частка вкладів фізичних осіб? обсяги коштів бюджету та позабюджетних фондів збільшилися на 1,0 процентного пункту? водночас на 2,0 процентного пункту зменшилися обсяги коштів суб'єктів господарювання. Позитивною зміною можна вважати збільшення частки строкових зобов'язань - з 24,2% на початок року до 26,2% за станом на кінець року, що свідчить про зміцнення стабільності ресурсної бази банку.
Основною частиною зобов'язань АКБ "Форум" є кошти суб'єктів господарювання. У 2003 році вони мали тенденцію до зростання, а це засвідчує позитивні зрушення в діяльності суб'єктів господарювання. Обсяги зазначених коштів збільшилися за 2003 рік на 1593,9 тис. грн., або на 13%. При цьому обсяги строкових коштів суб'єктів господарювання зростали випереджаючими темпами і збільшилися на 702,6 тис. грн., або на 25%, станом на кінець року вони дорівнювали 3515,1 тис. грн., або 25,4% від усіх залучених коштів суб'єктів господарювання.
На сьогодні вклади населення є одним із основних джерел формування ресурсної бази АКБ "Форум". У загальній сумі зобов'язань вони становлять 23,8%. За 2003 рік обсяг цих вкладів збільшився на 1789,4 тис. грн., або на 26,9%. У тому числі обсяги коштів фізичних осіб до запитання зросли на 568,4 тис. грн., або на 27,3%, строкових коштів фізичних осіб - на 1220,9 тис. грн., або на 26,7%.
За станом на кінець 2003 року строкові вклади становили 5789,7 тис. грн., або 68,6% від загальної суми вкладень? кошти фізичних осіб до запитання - 2648,2 тис. грн., або 31,4% від вкладів фізичних осіб.
Безумовно, формуючи ресурсну базу за рахунок вкладів фізичних осіб, АКБ "Форум" має стимулювати залучення довгострокових вкладів фізичних осіб, оскільки лише вони є надійним і стабільним джерелом фінансування довгострокових потреб економіки та стабільного розвитку самого банку. Збільшення стабільної частини ресурсів АКБ "Форум" позитивно позначається на їх ліквідності та послаблює залежність від міжбанківських кредитів.
Обсяг міжбанківських кредитів та депозитів АКБ "Форум" у 2003 році збільшився на 562,7 тис. грн., або на 16,5%, і на кінець року дорівнював 3980,9 тис. грн.
Сума коштів цінних паперів власного боргу за звітний період зменшилася на 146,3 тис. грн., або на 23,2%, і на кінець 2003 року становила 483,6 тис. грн.
Скорочення обсягу цінних паперів АКБ "Форум" обумовлене передусім вимогами Закону "Про обіг векселів в Україні", згідно з яким банки мають право видавати переказні та прості векселі лише для оформлення грошового обігу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.
Незважаючи на позитивні зміни в динаміці та структурі зобов'язань, залишається актуальною проблема стабільності ресурсної бази АКБ "Форум". На сьогодні лише близько третини зобов'язань банку має середньостроковий і довгостроковий характер, що обмежує можливості довгострокового кредитування реального сектору економіки та якісного економічного зростання в Україні за інноваційною моделлю.
Для підвищення ефективності своєї діяльності АКБ "Форум" має вживати заходи щодо збільшення обсягів та диверсифікації джерел залучених коштів, особливо - довгострокових зобов'язань юридичних і фізичних осіб.
2.2. УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ БАНКУ
Збалансоване зростання обсягів активів, поліпшення їх якості є необхідною передумовою стабільного функціонування і розвитку банку, його позитивного впливу на розвиток економіки України.
У2003 році зберігалася стійка тенденція і до зростання обсягів активів АКБ "Форум". Зауважимо, що темпи їх приросту (14,3%) значно переважали рівень інфляції (5,3%). З початку року обсяги загальних активів (не скоригованих на резерви за активними операціями) збільшилися на 5690,9 тис. грн., і на кінець року дорівнювали 45414,4 тис. грн. Основна причина цього - зростання обсягу кредитного портфеля на 4944,3 тис. грн., або на 20,9%, що позитивно позначилося на економічній діяльності суб'єктів господарювання.
Обсяг чистих активів АКБ "Форум" за 2003 рік збільшився на 5546,7 тис. грн., або на 15,0%, і на кінець року становив 42536,9 тис. грн.
Необхідною умовою фінансової стабільності АКБ "Форум" та його успішного розвитку є не лише якісне, врівноважене зростання обсягу активів, а й наявність раціональної (оптимальної) їх структури, її постійне вдосконалення, спрямоване на зменшення обсягу неробочих, проблемних активів та на диверсифікацію активних

 
 

Цікаве

Загрузка...