WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБанківська справа → Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Управління формуванням ресурсної бази комерційного банку (на прикладі АКБ «Форум») - Дипломна робота

Проблеми пошуку її джерел мають як зовнішній щодо банку характер (брак потенційних інвесторів, можливості більш прибуткового альтернативного розміщення коштів), так і внутрішній (тенденція до зниження рівня прибутковості операцій, конфлікти інтересів акціонерів). Тому часто залучення акціонерів та реалізація їхніх фінансових інтересів відбувається далеко не прозорими, з огляду не економічну доцільність, шляхами.
Капітал є регулятором зростання банку. Встановлені економічні нормативи - своєрідне попередження банку, який надто швидко збільшує обсяги своїх кредитів та депозитів: він або повинен знизити темпи зростання, або залучити додатковий капітал. При управлінні капіталом перед керівництвом банку стоять наступні цілі:
дотримання вимог щодо капіталізації згідно з установленими нормативами?
визначення необхідного розміру капіталу залежно від обсягів здійснення операцій, спектра послуг, прийнятного рівня ризику і планів майбутнього розвитку?
оцінка можливостей нарощування капітальної бази - як за рахунок зовнішніх джерел (залучення акціонерного капіталу, коштів на умовах субординованого боргу), так і за рахунок прибутку?
підтримання оптимального співвідношення між інвестиціями прибутку на розвиток банку та виплатами дивідендів акціонерам.
Таким чином інтегрований підхід до управління активами та зобов'язаннями забезпечує належне з точки зору стратегії управління бачення керівництвом комерційного банку його сьогоденних і майбутніх проблем. Цей підхід базується на таких основних принципах:
1. Визначення стратегії та цілей, для досягнення яких керівництво повинно якомога повніше контролювати обсяги, структуру, доходи та витрати як за активами, так і за пасивами.
2. Контроль над активами повинен бути скоординований із контролем над пасивами таким чином, щоб управління активами та пасивами характеризувалося внутрішньою єдністю.
3. Головним елементом стратегії управління стосовно формування структури активів і пасивів є прибутковість. При цьому слід враховувати, що доходи та витрати відносяться і до активних, і до пасивних статей балансу.
4. Управління ризиками є актуальним завданням, для вирішення якого необхідно подбати про методологічне, організаційне, інформаційне та програмне забезпечення.
Розглянуті проблеми формування ефективної структури активів і пасивів - важливий аспект стратегії управління. Зрозуміло, що прибутковість банку залежить не лише від точності й правильності поставлених цілей. Набагато важливішими для успіху є кваліфікація співробітників банку та економічні параметри ринку: рівень попиту на банківські продукти і послуги, гострота конкуренції, темпи інфляції. Зауважимо також широкий спектр стилів та методів управління діяльністю комерційного банку: економічні у витратах лідери часто приводять свої установи до успіху, тоді як ті, хто надавав перевагу збільшенню розмірів банку чи підвищенню його безпеки, опиняються серед останніх. Проте очевидно, що з розвитком банківської системи залишається все менше аспектів управління комерційним банком, якими можуть нехтувати сучасні банкіри.
Таким чином, ключовим елементом ефективної діяльності комерційних банків України є комплекс заходів, спрямованих на оптимальне управління їхніми активами і пасивами, що пов'язано із необхідністю реалізації двох важливих завдань: по-перше, забезпечення ліквідності банку і, відповідно, підтримання належного рівня його фінансової стійкості на ринку? по-друге, забезпечення максимальної дохідності банківських операцій, що є необхідною умовою прибуткового господарювання комерційного банку як підприємства.
Очевидно, в умовах перехідної економіки із притаманною їй нестабільністю кон'юнктури кредитного ринку управління насамперед має забезпечити належну фінансову стійкість кредитної установи, бо нездатність задовольняти потреби клієнтів у перерахуванні коштів (маються на увазі операції не лише із поточними рахунками і депозитами, а й із кредитами) може не просто підірвати конкурентні позиції на ринку чи навіть призвести до банкрутства одного окремо взятого банку, а й викликати низку фінансових проблем у багатьох інших банківських установах і в кінцевому підсумку поставити під сумнів платоспроможність усієї кредитної системи України.
На практиці реалізація зазначеного пріоритетного завдання може бути забезпечена лише при застосуванні комплексу заходів, орієнтованих на формування максимально ефективної структури активів і пасивів комерційного банку, тобто збалансування структури залучених банком ресурсів і зроблених вкладень для створення оптимальних умов щодо підтримання ліквідності попри збереження прибутковості здійснюваних на фінансовому ринку операцій. Ураховуючи те, що саме у трактуванні роботи по формуванню структури активів і пасивів немає однозначного підходу до визначення пріоритетів у формуванні відповідної політики банку, треба визначити загальну основу у виборі таких пріоритетів виходячи із умов перехідного періоду.
2. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ
АКБ "ФОРУМ"
2.1. АНАЛІЗ РОЗПОДІЛУ КАПІТАЛУ БАНКУ
Вивчення досвіду АКБ "Форум" свідчить, що стратегія управління відносно формування структури активів і пасивів реалізується через спеціальний підрозділ - "Комітет з управління активами та пасивами".
Проведене теоретичне дослідження свідчить про необхідність формування ефективної структури пасивів і активів на підставі ретельного аналізу проблем розвитку комерційного банку. Проаналізуємо фінансовий стан та проблеми розвитку АКБ "Форум" в 2003 році.
На фінансовий стан банку та перспективи його розвитку впливає система факторів, визначальним серед яких є рівень капіталізації. Тож нарощування та поліпшення якості капіталу з метою забезпечення фінансової стійкості та сталого розвитку є пріоритетним завданням АКБ "Форум".
Упродовж 2003 року спостерігалася стійка тенденція до зростання балансового статутного та регулятивного капіталу. Балансовий капітал АКБ "Форум" порівняно з початком року збільшився на 589,2 тис. грн., або на 9,1% і на кінець року дорівнював 7038,8 тис. грн. Протягом 2003 року обсяг балансового капіталу зріс в основному за рахунок збільшення обсягу сплаченого статутного капіталу (на 166,4 тис. грн., або на 4,3%),резервного фонду (на 116,2 тис. грн., або на 29,9%) та фінансового результату поточного року (прибуток у 2003 році досяг 68,0 тис. грн.).
Частину, яка складає 57,2% балансового капіталу АКБ "Форум", сформовано за рахунок сплаченого статутного капіталу, обсяг якого з початку року збільшився на 9,9% і на кінець року становив 4028,5 тис. грн. Резервний фонд на кінець 2003 року становив 504,7 тис. грн. (7,2% від загальної суми балансового капіталу), результат минулих років - 1374,4 тис. грн. (19,5%), результат поточного року - 168,2 тис. грн. (2,4%), інший капітал - 962,9 тис. грн. (13,7%).
Оскільки банківський капітал виконує регулюючу функцію та сприяє захисту від ризиків, у діяльності АКБ "Форум" дедалі важливішого значення набуває нарощування регулятивного капіталу, обсяг якого з початку 2003 року збільшився на 491,1 тис. грн., або

 
 

Цікаве

Загрузка...